Az MTA és az ITM közötti költségvetési vita

Tájékoztató az MTA és az ITM közötti egyeztetésekről, 2018. szeptember 25.

A szeptember 25-ei elnökségi ülésen az MTA elnöke tájékoztatást adott a szeptember 11-ei elnökségi ülés óta az ITM-mel történt egyeztetésekről.

2018. szeptember 26.

Szeptember 18-án Lovász László, az MTA elnöke levélben foglalta össze Palkovics László innovációs és technológiai miniszter számára az MTA kutatóintézet-hálózatának működését és irányítását érintő legfontosabb javaslatait. A miniszter szeptember 24-ei, pozitív válasza alapján az MTA elnöke a következő határozati javaslatot terjesztette az Elnökség elé, amelyet az nagy többséggel elfogadott:

„Az Elnökség támogatja, hogy folytatódjanak az MTA–ITM között a tárgyalások. Egyetért azzal, hogy

  • jöjjön létre egy tudósokból álló Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság,
  • a szakértői szintű munkacsoport folytassa munkáját,
  • az MTA alakítsa ki és juttassa el javaslatait a jövőben véglegesedő nemzeti KFI stratégiával kapcsolatban a Kormány számára,
  • szülessen írásbeli megállapodás az MTA és az ITM között.”

A tudósokból álló Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottságba hét tagot az MTA elnöke, hét tagot az innovációs és technológiai miniszter delegál. A bizottság többek között a kutatóintézet-hálózat átvilágításának szempontjaira és módszereire tesz javaslatot az MTA elnökének.

Az MTA vezetése legsürgősebb feladatának egy olyan megállapodás aláírását tartja, amely a kutatóintézet-hálózat 2019-es zavartalan működésének, illetve a futó és kiírni tervezett pályázatok finanszírozásának részleteit is rögzíti.

Az MTA elnökének kérésére az Elnökség tagjai és a kutatóhálózat vezetői megtették első tartalmi javaslataikat az ITM által munkaanyagként megküldött, a hazai innovációs rendszer megújítását célzó koncepcióra. A beérkezett észrevételek, valamint az elnökségi üléseken elhangzottak alapján küldi meg javaslatait az MTA elnöke az ITM miniszterének, a korábbi elnökségi határozatok keretei között.