Az MTA és az ITM közötti költségvetési vita

Az MTA tárgyalódelegációjának levele az Akadémia közösségéhez

Az MTA tárgyalódelegációja − Lovász László, az MTA elnöke, Török Ádám, az MTA főtitkára, Freund Tamás, az MTA alelnöke, Vékás Lajos, az MTA alelnöke, Fazekas Károly, az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa elnöke, valamint Kollár László osztályelnök − március 11-én levélben tájékoztatta az MTA tagjait, a kutatóintézet-hálózat munkatársait, a közgyűlési képviselőket és az MTA Titkársága munkatársait arról a szándéknyilatkozatról, amelyet március 8-án írt alá az MTA és az ITM vezetője. Az alábbiakban ezt a levelet közöljük.

2019. március 12.

Tisztelt Kutatótársaink!
Tisztelt Munkatársaink!

2019. március 8-án az MTA elnöke és az ITM minisztere szándéknyilatkozatot írt alá, amelyben az MTA elnöke tudomásul vette, hogy a Kormány az MTA kutatóintézet-hálózatát az Akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni. A szándéknyilatkozat további pontjai közösen elfogadott sarokpontokat rögzítenek.

Meggyőződésünk továbbra is az, hogy a tudományos kutatás szabadsága, a minőségi elvárások következetes érvényesítése egy, az MTA keretein belül, megújult szervezeti, irányítási keretek között működő intézethálózattal biztosítható legjobban.

A tárgyalások során azonban Miniszter úr elmondta, hogy a Kormány nem fogadja el az MTA álláspontját, és az MTA kutatóintézet-hálózat akadémiai köztestülettől független, új szervezeti formában történő működtetését a kormányzati álláspont sarokkövének tartja. Kilátásba helyezte, hogy amennyiben az MTA ragaszkodik saját álláspontjához, akkor a Kormány törvénymódosítással az MTA egyetértése nélkül is átveszi a kutatóintézeteket.

A szándéknyilatkozat megvalósulása esetén egyben maradhat a kutatóhálózat, az MTA megkerülhetetlen lesz ennek szakmai irányításában és döntéseiben, továbbá megmaradna a kutatóhálózat ingó és ingatlan vagyona és az MTA „brand” is.

A következő időszak fő feladata az lesz, hogy a megállapodás részleteinek kidolgozása során ezeket a célokat és a hozzájuk tartozó garanciákat minél teljesebben érvényesíteni tudjuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy olyan javaslatokat vihessünk a Közgyűlés elé, melyek intézményes biztosítékát nyújtják a független és magas színvonalú tudományos kutatómunkának az MTA intézethálózatában.

Budapest, 2019. március 11.

Az MTA tárgyalódelegációja

Lovász László, az MTA elnöke s.k.
Török Ádám, az MTA főtitkára s.k.
Freund Tamás, az MTA alelnöke s.k.
Vékás Lajos, az MTA alelnöke s.k.
Fazekas Károly, az AKVT elnöke s.k.
Kollár László osztályelnök s.k.


Címlapképünk a két tárgyalódelegáció 2019. február 22-i tanácskozásán készült.