Mérnökgeológia: Quo vadis? – Török Ákos levelező tag székfoglaló előadása

Török Ákos levelező tag 2023. március 21-én megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. augusztus 2.

A mérnökgeológia rohamosan fejlődő tudományága a földtudományoknak, amely szorosan összefügg az emberiség építő és környezetformáló munkájával. Geológiai hátterét a kőzetkörnyezet, a beépítésre alkalmas kőzetek és a környezeti tényezők vizsgálatával teremti meg. Így olyan interdiszciplináris terület, amely a mérnöki gyakorlatot természettudományos szemlélettel gazdagítja, hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.

Az előadás a hazai és külföldi kollégákkal, valamint diplomázó és doktoranduszhallgatókkal együtt végzett kutatások eredményeit mutatta be. Az első része kitért a műemléki és a beépítésre alkalmas kőanyagok helyszíni és laboratóriumi elemzésére, a felújításkor alkalmazható kőzetek és habarcsok minősítésére, mindezt hazai és nemzetközi példákon bemutatva. Mindemellett elemezte a légszennyezés hatását az épített környezetre európai regionális vizsgálatok alapján.

Török Ákos
(Az akadémiai székfoglaló előadásról készült képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az előadás második része a lejtőállékonyság és az időjárási szélsőségek közötti összefüggéseket mutatta be, hazai és külföldi káreseteket elemezve. Építésföldtani vonatkozások, építésalkalmasság mellett a mérnöki szerkezeteket és a kőzeteket ért hatások közül a hő és a sók károsító hatása is kiemelten szerepelt benne. A továbbiakban rövid kitekintést adott a főbb kutatási irányokról, a mérnökgeológia jövőbeni szerepéről. A bemutatott példák is megerősítik, hogy a mérnökgeológia fejlődése és ezzel együtt összetettsége egyre inkább igényli a különböző tudományterületek kapcsolódását, a közös gondolkodást és együttműködést.

Török Ákos 1963-ban született Budapesten. A BME Építőmérnöki Kar Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a mérnökgeológia nemzetközileg elismert, iskolateremtő egyénisége. Kutatási területe a karbonát-szedimentológiától a mérnökgeológiáig terjed.