Lokális társadalom vidéki térségben – Bíró A. Zoltán külső tag székfoglaló előadása

Bíró A. Zoltán külső tag 2023. március 24-én megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. augusztus 22.

Az előadás a székelyföldi térség rurális településein folytatott kutatások eredményeire alapozva tárgyalta a lokalitás, a helyi társadalom működésének modelljét, illetve azokat a változásokat, amelyek az 1989-es romániai társadalmi-politikai fordulatot követően a térség helyi társadalmainak működésében kimutathatók voltak. A téma elemzése azokhoz a szélesebb körű vidékkutatási, vidékszociológiai megközelítésekhez kapcsolódott, amelyek a vidéki helyek mindennapi életének elemzését szorgalmazzák. A témához kapcsolódó térségi kutatások a kulturális antropológia, a vidékszociológia, a társadalomtörténet módszertani eszköztárát hasznosították.

Bíró A. Zoltán (Az akadémiai székfoglaló előadásról készített képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.) Fotó: mta.hu / Sziget Tamás

Az előadás – a térségi kontextus felvázolását követően – első körben a térségi rehabilitációs folyamatokat ismertette, amelyek keretében a térség rurális társadalmai 1989 után igyekeztek visszaállítani az egyéni és közösségi életvezetés korábbi lokális társadalmi, gazdasági, kulturális szerkezeteit, cselekvési mintáit, informális intézményi kereteit. Ezeket korábban az állami-hatalmi beavatkozások, illetve a modernizációs folyamatok (erőltetett iparosítás, urbanizáció, életformaváltás kikényszerítése) megszüntették és korlátozták, működésüket informális keretek közé kényszerítették. Az előadás második része a rehabilitációs kísérleteket követő időszak folyamatait, a rurális helyi társadalmak működési modelljeinek mai jellemzőit ismertette.

Bíró A. Zoltán 1955-ben született Székelyudvarhelyen. PhD-fokozatát 2004-ben szerezte. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE; Kolozsvár, Románia) professzora és a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja (Csíkszereda, Románia) vezetője. Szakterülete a kulturális antropológia, a szociológia és a vidékkutatás.