Komplex szénszerkezetek spektroszkópiai jellemzése – Kamarás Katalin rendes tag székfoglaló előadása

Kamarás Katalin rendes tag 2016. szeptember 28-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2016. szeptember 29.
Kamarás Katalin Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

A székfoglaló előadáson készített fotók galériájaAz anyagtudomány fejlődésének egyik igen gyorsan fejlődő ága az új, tisztán szénből álló szerkezetek előállítása és fejlesztése. A fullerénekből, szénnanocsövekből és grafénből kiindulva számos olyan anyag jelent meg, amely nemcsak lehetséges alkalmazása okán jelentős, hanem izgalmas, új fizikát is képvisel. A fémes vagy szupravezető fulleridsók az elektronkorrelációk szép példáját mutatják, a szénnanocsövek belsejében pedigmegfigyelhetők tisztán egydimenziós jelenségek és kémiai reakciók. Ezekben az anyagcsaládokban közös, hogy az őket alkotó komplex rendszerek belső dinamikája nem hanyagolható el, a molekuláris szabadsági fokokat is figyelembe kell venni. Ezek jellemzésének és követésének fontos kísérleti eszköze az optikai spektroszkópia, amivel az elektronok és az atomtörzsek dinamikája egyaránt felderíthető. A spektroszkópiai eredmények értelmezéséhez ugyanakkor szükség van modern szerkezetkutatási vizsgálatokra is, elsősorban korszerű mikroszkópiai módszerekkel. Előadásomban azt mutatom be, hogy a molekulaspektroszkópia és a szilárdtest-fizika eszköztárának együttes alkalmazásával hogyan írhatók le ezek az érdekes új anyagok, és az így nyert ismeretek alapján hogyan optimalizálhatók a kívánt tulajdonságok.