Az esőcsepptől a forrásvízig – Szűcs Péter levelező tag székfoglaló előadása

Szűcs Péter levelező tag 2023. január 24-én megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. június 23.

Szűcs Péter széles körű tudományos munkássága a hidrogeológiai modellezés megbízhatósági kérdéseihez, a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelméhez, az ásvány- és gyógyvíz-, valamint hévízkészletek feltárásához és hasznosításához, továbbá a regionális léptékű, sok esetben határon átnyúló, felszín alatti áramlási rendszerek vizsgálatához kapcsolódik.

A székfoglaló előadás bemutatta Szűcs Péter három és fél évtizedes kutatói munkájának főbb állomásait és eredményeit a hidrogeológia területén. Kezdetben a tudományos munka fókusza elsősorban különböző célú hidrogeológiai modellezési eljárások fejlesztéséhez kötődött. Az MTA doktora cím megszerzése (2009) óta kutatási témái egyre átfogóbbá, a földrajzi léptéket illetően egyre inkább regionálissá, sokszor határon átnyúlóvá is váltak.

Szűcs Péter
(Az akadémiai székfoglalón készült képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A kutatási témák sokszínűsége jól jellemzi azokat az általános trendeket és kihívásokat, amelyekkel manapság a felszín alatti vizekkel foglalkozó szakemberek szembesülnek munkájuk során itthon és külföldön. A láthatatlan természeti erőforrásnak tekinthető felszín alatti vizek esetében különösen fontos, hogy a kutatási eredmények jól interpretálhatók legyenek a szakmai döntéshozók számára.

A bemutatott kutatási eredmények is megerősítik azt, hogy a földi vízkörforgalom dinamikája és összetettsége egyre inkább igényli, hogy ne csak egy-egy elemmel foglalkozzanak részleteiben a szakemberek, hanem feltárják a rendszer egészét és a benne lévő kölcsönhatásokat. Csak ilyen szemlélettel biztosítható a biztonságos és fenntartható vízellátás hazánkban vagy bárhol a világban.

Szűcs Péter 1964-ben született Abaújszántón. A Miskolci Egyetem (ME) általános és tudományos rektorhelyettese, a Műszaki Földtudományi Karon a Környezetgazdálkodási Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport vezetője. Szűkebb szakterülete a hidrogeológia, a felszín alatti vízkészletek mennyiségi, minőségi védelme és fenntartható hasznosítása.