Alap- és alkalmazott kutatás a ciklodextrin-technológiában – Szente Lajos levelező tag székfoglaló előadása

Szente Lajos levelező tag 2022. szeptember 13-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2022. szeptember 19.

A ciklodextrin- (CD) alapú, szabályozott hatóanyag-leadású, nem kovalens, szupramolekuláris rendszerek 1975-től fokozatosan mozdultak el az akadémiai és ipari kutatóhelyek tudományos érdekességeinek világától a gyakorlati alkalmazás, a termékfejlesztés irányába.

Szente Lajos
(Az akadémiai székfoglalón készített képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az előadó elmondása szerint abban a szerencsés helyzetben volt, hogy az elmúlt 45 évben a téma kutatójaként végigkísérhette a kialakulását, nehéz és sikeres időszakait, végül egyes kísérleti eredmények gyakorlati megvalósulását. A téma nemzetközileg elismert úttörője, Szejtli József tanítványaként és munkatársaként aktív részesévé válhatott az ötletek, a kémcsőkísérletek szintjéről induló eredmények megszületésének, elterjedésének, és olykor termékekben, eljárásokban való hasznosulásának. Gyakorlatorientált kutatót nagyobb öröm nem érhet annál, mint hogy némely kutatási témája – még általa belátható időn belül – eljut a felismeréstől a megvalósulásig.

Az alkalmazott szénhidrátkémia és a szupramolekuláris kémia egy egymással átfedő területén, a ciklodextrin-technológiában, a CD-k és származékaik előállításában, komplexképző sajátságaik megismerésében és alkalmazási lehetőségeik felderítésében vett részt a Chinoinnál, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetekben (NIH), majd a CycloLab Kft.-ben. Hozzájárult ahhoz, hogy hazánkban volt először ipari méretben, nagy tisztaságban elérhető alfa-, béta- és gamma-CD. Munkatársaival meghatározó szerepet töltött be a hidroxipropil-béta-CD és a szulfobutiléter-béta-CD oldékonyságfokozó gyógyszeripari segédanyagként való kifejlesztésében, engedélyezésében és humángyógyszerekben történő felhasználásában.

Elsőként ismerték fel és közölték a CD-k szelektív molekulafelismerésében rejlő detoxikálás lehetőségét, valamint feltételezték, majd igazolták a CD-k mesterséges receptorfunkcióját. Ez utóbbi eredményeik is hozzájárultak az első racionálisan tervezett CD-gyógyszer (Bridion™, Merck) sikeréhez és a hidroxipropil-B-CD árva gyógyszerkénti engedélyezéséhez. Konkrét példák illusztrálják alapkutatási eredményeik sikeres gyakorlati felhasználását, termékekben és eljárásokban való alkalmazását. Munkatársaival elért eredményei alapján a nemzetközi szakma a magyarországi CD-technológiai kutatást-fejlesztést a világ élvonalába helyezi.

Szente Lajos akadémiai székfoglalója után Kollár László rendes tag tartotta meg székfoglaló előadását. A cikk elején publikált felvétel második felében az ő előadása nézhető meg.