Az MTA pályázatai

Akadémiai Ifjúsági Díj díjazottak 2005-2015

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia a fiatal kutatók kiemelkedő tudományos dolgozatának elismerésére hozta létre. A díjra az adott tudományterületen kiváló, egyéni vagy csoportos munkával elért eredménnyel lehet pályázni. A pályaműveket az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) tudományterületileg illetékes szakbizottságai rangsorolják. Véleményük alapján az AKT javaslatot tesz az MTA elnökének, aki dönt a díjazottak személyéről.

20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2015

"A tudományos életpálya egyes szakaszai nagyon különböznek egymástól. Az első évek különösen nagy erőfeszítéseket kívánnak, miközben az eredmények általában később születnek meg" – Török Ádám, főtitkár

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára – Lovász László, az MTA elnöke és Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese jelenlétében – a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjat adott át:

a humán és társadalomtudományokat művelő kutatók közül:

Babai Dánielnek, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet tudományos segédmunkatársának „»Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát«. Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben" című pályamunkájáért;

Lakatos Bálintnak, az MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársának "Hivatali írásbeliség és ügyintézés a késő középkori magyarországi mezővárosokban, okleveleik tükrében" című pályamunkájáért;

Vargáné Kis Annának, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos segédmunkatársának "Komparatív megközelítés a szociális kogníció vizsgálatában" című pályamunkájáért;

a matematikai és természettudományokat művelő kutatók közül:

Holczbauer Tamásnak, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet tudományos segédmunkatársának "Kristályosítási eljárások fejlesztése szilárd fázisú molekuláris társulások létrehozására" című pályamunkájáért;

Kardos Ádámnak, az MTA-DE Részecskefizikai Kutatócsoport tudományos munkatársának "Cikksorozat a t-kvarkpárt és standard modellbeli bozont tartalmazó végállapotok valószínűségeinek nagy pontosságú elméleti számításáról" című pályamunkájáért;

Keszegh Balázsnak, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársának "Geometriai hipergráfok színezése" című pályamunkájáért;

Kovács Istvánnak, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet fiatal kutatójának "Végtelenül rendezetlen kritikus viselkedés magasabb dimenziós rendszerekben" című pályamunkájáért;

Nagy Máténak, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport tudományos munkatársának "Vezető-követő kapcsolatrendszer elemzése élőlények csoportos mozgása során" című pályamunkájáért;

Ruszkiczay-Rüdiger Zsófiának, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet tudományos munkatársának "Éghajlati és szerkezeti hatások a Pannon-medence negyedidőszaki felszínfejlődésében" című pályamunkájáért;

Vácziné Schlosser Gittának, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos munkatársának "A MALDI-TOF tömegspektrometria újszerű analitikai és diagnosztikai alkalmazásai" című pályamunkájáért;

az élettudományokat művelő kutatók közül:

Andics Attilának, az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport tudományos munkatársának "Fajtárshangokra érzékeny területek feltérképezése a kutya és az ember agyában összehasonlító fMRI-vizsgálatokkal" című pályamunkájáért;

Boda Pálnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet tudományos munkatársának "Vízirovarok diszperziós sajátságai" című pályamunkájáért;

Csörgő Bálintnak, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet posztdoktor kutatójának „Nagypontosságú genommódosítás hőmérséklet-érzékeny DNS-javító enzimekkel" című pályamunkájáért;

Gráczer Éva Laurának, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos munkatársának "A doménzáródás és a katalitikus mechanizmus összefüggései a dimer Thermus thermophilus 3-izopropilmalát dehidrogenáz (IPMDH) esetén" című pályamunkájáért;

Karlócai Mária Ritának, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársának "Egészséges és patológiás agyi aktivitások vizsgálata" című pályamunkájáért.

vissza az oldal tetejére

2014

„Az ajtó önök előtt is nyitva áll" - Németh Tamás, főtitkár

Tizenöt, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjaiban és kutatócsoportjaiban dolgozó fiatal tudós részesült az MTA Székházában ünnepélyes keretek között átadott Akadémiai Ifjúsági Díjban.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a tudományos életben tevékenykedő fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjat adott át:

a humán- és társadalomtudományok területén

Lovász Annának, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet tudományos munkatársának
„Évjárathatások, életkor és termelékenység" című pályamunkájáért;

Simon Zsoltnak, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársának
„Vizsgálódások a hatti nyelvtan területén. Hangtan, alaktan és mondattan" című
pályamunkájáért;

Szabó Ferenc Jánosnak, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet tudományos munkatársának „Karel Burian és Magyarország" című pályamunkájáért;

Szőcs Tibornak, az MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársának „Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke" című pályamunkájáért;

a matematika és természettudományok területén

Benedek Csabának, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
tudományos főmunkatársának „Többszintű markovi pontfolyamatok a gépi látás komplex feladataira" című pályamunkájáért;

Kun Gábornak, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos
munkatársának „Korlát-kielégítési problémák egyszerűsítése expanderek segítségével" című pályamunkájáért;

Madarász Ádámnak, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet tudományos munkatársának „Organokatalitikus reakciók mechanizmusának elméleti tanulmányozása" című pályamunkájáért;

Nemes-Incze Péternek, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos munkatársának „Grafén atomilag pontos megmunkálása és vizsgálata atomerő-mikroszkóppal" című pályamunkájáért;

Szentmiklósi Lászlónak, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Energia- és
Környezetbiztonsági Intézet laboratórium vezetőjének „A prompt-gamma aktivációs analízis alkalmazása a katalíziskutatásban" című pályamunkájáért;

Tóth Gyulának, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet tudományos munkatársának „A kristálymagképződés elméleti és számítógépes vizsgálata kontinuummodellek keretein belül" című pályamunkájáért (Tóth Gyula külföldi tartózkodása miatt nem tudott az ünnepségen részt venni, helyette a díjat vezetője, Gránásy László vette át);

az élettudományok területén

Cserép Csabának, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos
segédmunkatársának „A nitrogén-monoxid-jelátvitel szabályozza a szinaptikus transzmisszióta korai posztnatális fejlődés alatt" című pályamunkájáért;

Lázár Viktóriának, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet tudományos munkatársának „A rezisztens baktériumok »Achilles-sarka«: az antibiotikum-hiperszenzitivitás térképe" című pályamunkájáért;

Róna Gergelynek, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársának „A humán dUTPáz magi transzportjának szabályozása" című pályamunkájáért;

Soltész Alexandrának, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet tudományos főmunkatársának „A TaCBF14 és TaCBF15 gének hidegakklimációs folyamatokban és fagytűrésben betöltött szerepének igazolása transzgenikus árpavonalakkal" című pályamunkájáért;

Török Péternek, az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport tudományos munkatársát „A gyepesítés szerepe a biodiverzitás megőrzésében és gyomvisszaszorításában" című pályamunkájáért.

vissza az oldal tetejére

2013

"Számos lehetőség áll nyitva a magukat megméretni szándékozók előtt" - Németh Tamás, főtitkár

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a tudományos életben tevékenykedő fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti:

a humán és társadalomtudományok területén:

Fekete Balázst, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet tudományos munkatársát A modern jog-összehasonlítás paradigmái című pályamunkájáért;

Szabó András Pétert, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet tudományos munkatársát A szécsényi seregszék jegyzőkönyve című pályamunkájáért.

a matematikai és természettudományok területén:

Bérczi Kristófot, az MTA-ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát Háromszögmentes részgráfok és megengedett b-matchingek című pályamunkájáért;

Deák Andrást, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos munkatársát a „Nano-fül" - Hanghullámok érzékelése nanorészecskékkel című pályamunkájáért;

Kurucz Zoltánt, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet tudományos munkatársát a Kollektív kvantum memóriák: spinsokaságok a kvantuminformatikában című pályamunkájáért;

Pál Andrást, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet tudományos munkatársát a Fotometriai technikák Naprendszeren kívüli bolygók megfigyelésére című pályamunkájáért;

Renner Károlyt, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet tudományos munkatársát, csoportvezetőt a Mikromechanikai deformációs folyamatok polimer kompozitokban című pályamunkájáért;

Tapasztó Leventét, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos munkatársát a Grafén atomi szerkezetének nanométeres hullámhosszú modulációja című pályamunkáért.

az élettudományok területén:

Csölle Cecíliát, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát a P2 receptorok részvétele a központi idegrendszer fiziológiás és kóros működésében: a neurotranszmitter-felszabadulástól a teljes genom microarray analízisig című pályamunkájáért;

Rácz Boglárkát, az MTA Nukleáris-Mitokondriális Interakciók Kutatócsoport tudományos munkatársát, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet egyetemi adjunktusát A PARP1 extranukleáris hatásainak vizsgálata című pályamunkájáért;

Somodi Imelda Rékát, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársát Egy özönnövény, a fehér akác (Robinia pseudacacia) automatizált térképi felismerése távérzékelt és térinformatikai adatforrások felhasználásával című pályamunkájáért;

Somogyi Boglárkát, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársát a Szikes tavaink unikális algavilága című pályamunkájáért;

Wilhelm Imolát, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet tudományos munkatársát A vér-agy gát szerepe stresszválaszokban és agyi metasztázisok kialakulásában című pályamunkájáért.

vissza az oldal tetejére

2012

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti:

a humán- és társadalomtudományok területén:

Adorjáni Zsoltot, az MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem-Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ókortudományi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát a Szem és tekintet Pindaros költészetében című pályamunkájáért.

Földváryné Kiss Rékát, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársát az Egyház és közösség a kora újkorban - A Küküllői Református Egyházmegye 17-18. századi iratainak tükrében című pályamunkájáért.

Tóth Gergelyt, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos segédmunkatársát a Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae..." című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése című pályamunkájáért.

a matematika és természettudományok területén:

Derekas Alízt, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet tudományos munkatársát az Egy hierarchikus hármas csillagrendszer felfedezése a Kepler űrtávcsővel című pályamunkájáért.
Kiss Gábor Gyulát az MTA Atommagkutató Intézet tudományos munkatársát a Magreakciók kísérleti vizsgálata és a ritka, proton-gazdag magok keletkezése című pályamunkájáért.

Kováts Évát, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet tudományos munkatársát a Fullerén-kubán rotor-sztator rendszerek előállítása és vizsgálata című pályamunkájáért.

Maróti Attilát, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársát a Véges csoportok és reprezentációik című pályamunkájáért.

Miskolczy Zsombor Balázst, az MTA Természettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársát a Ionfolyadékok aggregációja és szupramolekuláris komplexképzése makrociklusos vegyületekkel című pályamunkájáért.

Takács Dénest, az MTA-Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát a Járművek oldalirányú öngerjesztett rezgései című pályamunkájáért.

az élettudományok területén:

Gyuranecz Miklóst, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézet tudományos munkatársát A tularaemia ökológiájának vizsgálata és a Francisella tularensis törzsek összehasonlító elemzése című pályamunkájáért.

Hegedüs Csillát, az MTA-Semmelweis Egyetem Membránbiológiai Kutatócsoport PhD hallgatóját a Multidrog rezisztenciát okozó transzporterek drogkölcsönhatásainak és antitest kötésének vizsgálata című pályamunkájáért.

Mátyás Ferencet, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát a Szenzoros kéreg közvetlen szerepe a mozgás irányításában című pályamunkájáért.

Mészáros Bálintot, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársát a Rendezetlen fehérjék kötőhelyeinek vizsgálata című pályamunkájáért.

Szappanos Balázst, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet tudományos segédmunkatársát a Génkölcsönhatások integrált vizsgálata az élesztő anyagcserehálózatában című pályamunkájáért.

vissza az oldal tetejére

2011

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti:

a társadalom-, gazdaság és humán tudományok területén:

Arany Zsuzsannát, az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport tudományos munkatársát „most elmondom mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai című pályamunkájáért.

Bozó Pétert, az MTA Zenetudományi Intézet tudományos munkatársát, A Buch der Liedertől a Gesammelte Liederig című pályamunkájáért.

Dobos Balázst, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos titkára, A magyarországi kisebbségpolitika szakpolitikai elemzése. A kisebbségi törvény példája című pályamunkájáért.

Klement Juditot, az MTA-ELTE Atelier Kutatócsoport tudományos munkatársát, Gőzmalmok a Duna partján című önálló kismonográfia a 19-20. századi budapesti gőzmalomiparról című pályamunkájáért.

Lux Gábort, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos munkatársát, Ipari térségek alakulása Közép-Európában című pályamunkájáért.

Stefano Bottonit, az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársát, Sztálin a székelyeknél. A magyar autonóm tartomány története (1952-1960) című pályamunkájáért.

a matematika és természettudományok területén:

Hoffer Andrást, az MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát, Optical properties of humic-like substances (HULIS) in biomass burning aerosol című pályamunkájáért.

Kálmán Orsolyát, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet munkatársát, Kvantuminterferencia félvezető gyűrűkben című pályamunkájáért.

Kertész Attilát, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát, Interoperability Solutions in Grid Resource Management című pályamunkájáért.

Papp Gábor Csabát, az MTA-DE Homogén Katalízis Kutatócsoport tudományos munkatársát, Hidrogénezésben és hidrogénátviteli reakciókban szerepet játszó Ru(II)-hidridek vizsgálata vizes közegben című pályamunkájáért.

Patkós Balázst, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Extremális halmazrendszerek: nyomok, q-analógok című pályamunkájáért.

Pongrácz Anitát, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet tudományos munkatárs, Köbös SiC nanokristályok epitaxiális növesztése Si felületen című pályamunkájáért.

Szabó M. Gyulát, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet tudományos munkatársát, Kis égitestek a Naprendszerben és más csillagok körül című pályamunkájáért.

Szabó Róbertet, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet tudományos munkatársát, Does Kepler unveil the mystery of the Blazhko effect? First detection of period doubling in Kpeler Blazhko RR Lyrae stars című pályamunkájáért.

Varga Szilárdot, az MTA Kémiai Kutatóközpont, Biomolekuláris Kémiai Intézet tudományos segédmunkatársát, Paradigmaváltás a katalizátorfejlesztés területén: organokatalízis című pályamunkájáért.

Varga Zoltánt, az MTA-BME Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport kutatómérnöke, Különleges hatások felderítése fém-halogenid molekulák szerkezetében című pályamunkájáért.

az élettudományok területén:

Kovács Erikát, az MTA SZBK Enzimológiai Intézet Tudományos segédmunkatársát, Egy új lipid-fehérje kölcsönhatás azonosítása, szerkezeti és funkcionális jellemzése című pályamunkájáért.

Kovács Károlyt, az MTA SZBK Biokémiai Intézet Tudományos segédmunkatárs, Stochasticity in protein levels drives colinearity of gene order in metabolic operons of Escherichia coli című pályamunkájáért.

Laczkó-Dobos Hajnalkát, az MTA SZBK Növénybiológiai Intézet tudományos munkatársát, Az anionos neutrális lipidek szerepe a fotoszintetikus komplexek szerkezetében és funkciójában című pályamunkájáért.

Lőrincz Andreát, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát, Dendritikus feszültségfüggő nátrium-csatornák molekuláris azonosítása (Molecular identity of dendritic voltage-gated sodium channels) című pályamunkájáért.

Matusek Tamást, az MTA SZBK Genetikai Intézet tudományos munkatársát, Egy új Drosophila formin szövetspecifikus funkcióinak vizsgálata című pályamunkájáért.

Molnár Béla Pétert, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát, A lepényfa-gubacsszúnyog feromonjának meghatározása bioszenzoros gázkromatográffal, az invazív kártevő előrejelzése érdekében című pályamunkájáért.

Nagy Nikolettát, az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport tudományos munkatársát, Bőrgyógyászati kórképek genetikai hátterének vizsgálata című pályamunkájáért.

Nyilas Ritát, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársát, A központi idegrendszer szinapszisaiban megtalálható endokannabinoid jelátviteli útvonalak molekuláris felépítésének feltárása című pályamunkájáért.

Sepsi Adél Izabellát, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet tudományos munkatársát, Egy levélrozsda-rezisztens búza – Thinopyrum ponticum amfiploid jellemzése in situ hibridizációval és molekuláris módszerekkel című pályamunkájáért.

vissza az oldal tetejére

2010

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti:

a társadalom-, gazdaság és humán tudományok területén:

Bátoriné Halász Évát, az MTA Szegedi Tudományegyetem Magyar Országos Levéltár, Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos munkatársát, A szlavónhercegek és bánok 14. századi oklevéladó tevékenysége 1323-1381 című pályamunkájáért.

Horváthy Balázst, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos munkatársát, a Külkereskedelmi védelmi intézkedések a közösségi jogban című pályamunkájáért.

Kádár Zoltán Dánielt, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársát a Historical Chinese Letter Writing (Történeti Kínai Levélírás) című pályamunkájáért.

Réfi Attilát, az MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pártok, Pátrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport tudományos munkatársát, A császári-királyi huszárság törzstisztikara a francia forradalom és a napóleoni háborúk korában 1792-1815 című pályamunkájáért.

Skorka Renátát, az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársát, az Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról című pályamunkájáért.

a matematika és természettudományok területén:

Kevei Pétert, az MTA Szegedi Tudományegyetem Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát külföldön, a Szemistabilis eloszlások geometriai parciális vonzástartományából vett véletlen változók lineáris kombinációi című pályamunkájáért.

Kurucz Miklóst, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát, a Szociális hálózatok és ajánló rendszerek: extrém számítási igényű feladatok című pályamunkájáért.

Kőrösiné Dr. Papp Szilviát, az MTA Szegedi Tudományegyetem Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport tudományos munkatársát, a Palládium és ródium nanokristályok képződése, stabilizálása Polimeroldatban és rétegszilikátokon című pályamunkájáért.

Szilágyi Imre Miklóst, az MTA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, a Nanoméretű volfrám-oxidok előállítása, szerkezete és alkalmazása a fényforrásiparban és gázszenzorokban című pályamunkájáért.

Ujj Viktóriát, az MTA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémiai Technológiai Tanszéki Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, P-heterociklusok reszolválása borkősav származékokkal című pályamunkájáért.

Juhász Róbertet, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, a Transzport folyamatok inhomogén közegben című pályamunkájáért.

Kézsmárki Istvánt, az MTA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport tudományos munkatársát, a Kölcsönható elektronrendszerek fázisdiagramja: optikai spektroszkópiai, mágnesezettség és transzport vizsgálatok című pályamunkájáért.

Nagy Mártont, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát, A relativisztikus hidrodinamika egyenleteinek új explicit analitikus megoldásai című pályamunkájáért.

Novák Mihályt, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos munkatársát, a Szilárdtestek felületének közelében zajló elektrontranszport folyamatok Monte Carlo szimulációja: szimulációs modellek és pontosságuk című pályamunkájáért.

Kern Zoltánt, az MTA Geokémiai Kutatóintézet tudományos segédmunkatára, az Éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója a Kárpát-medencében faévgyűrűk és barlangi jégfelhalmozódások vizsgálata alapján című pályamunkájáért.

Magyari Enikő Katalint, az MTA Magyar Természettudományi Múzeum Paleontológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát, Az elmúlt 15 ezer év felmelegedési hullámainak őskörnyezeti hatásai – DNS-be zárt populációtörténet és paloökológiai rekonstrukció a Kárpát-medencében című pályamunkájáért.

az élettudományok területén:

Beinrohr Lászlót, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudományos munkatársát, a C1 Inhibitor Serpin Domain Structure Reveals the Likely Mechanism of Heparin Potentitation and Conformational Disease(A C1-inhibitor deficienciájának és heparin aktiválhatóságának atomi szintű magyarázata) című pályamunkájáért.

Erdélyi Katalint, az MTA Debreceni Egyetem Sejtbiológiai és Jelátviteli Kutatócsoport okleveles biológusa A poli(ADP-ribozil)áció metabolizmus vizsgálata tüdőepitélsejtek gyulladásos kemokin- és citokinexpressziójában illetve sejthalálban című pályamunkájáért.


Fekete Ádámot, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Celluláris Farmakológiai Kutató Csoport Ph.D hallgatóját, a Mechanism of the persistent sodium current activator veratridine-evoked Ca2+ elevation: implication for epilepsy (A perzisztens natrium áram aktivator veratridin által kiváltott kalcium szint növekedés mechanizmusa és jelentősége epilepsziában) című pályamunkájáért.

Kalmár Lajost, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudományos munkatársát, a Protein disorder in alternative reading frames (Rendezetlen fehérjék az eltolt leolvasási keretben) című pályamunkájáért.

Kovács Sándor Dénest, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudományos munkatársát, a Rendezetlen fehérjék chaperone aktivítása című pályamunkájáért.

Leitgeb Balázst, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet tudományos munkatársát, a Bioaktív peptidek térszerkezete és biológiai hatása: peptabiolok, alamethicinek és endomorfinok című pályamunkájáért.

Nagy Krisztinát, az MTA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, A karórágás (levegőnyelés) kialakulása és gyógykezelése lovaknál című pályamunkájáért.

Tóth Szilvia Zitát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézet tudományos munkatársát, Az aszkorbát, mint a második fotokémiai rendszer alternatív elektrondonora című pályamunkájáért.

Vuts Józsefet, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát, a Kártevő bogarak kémiai kommunikációja című pályamunkájáért

vissza az oldal tetejére

2009

"..a tudományos utánpótlás kinevelése, a fiatal kutatók támogatása az Akadémia kiemelt céljai közé tartozik. A díjazott pályamunkák mindegyike jelentősen hozzájárul az adott tudományterület fejlődéséhez, és hasznosulhat az egyetemi oktatásban is, ezért a díjazott kutatók alkalmasak arra, hogy köréjük pályájuk során akár önálló kutatócsoport is szerveződjön majd." - Németh Tamás, főtitkár

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti:

a társadalom-, gazdaság és humán tudományok területén:

Cieger Andrást, az MTA-ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfia Tanszék tudományos munkatársát, Lónyai Menyhért (1822-1884) szerepek-programok-konfliktusok című pályamunkájáért.

Csizmadia Zoltánt, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos segédmunkatársát, Együttműködés és újítóképesség, Az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai című pályamunkájáért.

Seres Attilát, az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársát, Magyarország külgazdasági mozgásterének változásai 1920-1941 között és a szovjet piac című pályamunkájáért.

Vitári Zsoltot, a Pécsi Tudomány Egyetem Magyarország, Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport egyetemi tanársegédje, A Hitlerjugend külföldi kapcsolatai című pályamunkájáért.

a matematika és természettudományok területén:

Csáji Balázs Csanádot, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos munkatársát, Gépi tanulás bizonytalan és változó környezetekben; erőforrás-allokáció összetett termelési struktúrákban című pályamunkájáért.

Király Tamást, az MTA-ELTE Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport tudományos munkatársát, Gráfok és hipergráfok irányítása és növelése című pályamunkájáért.

Tengely Szabolcsot, a Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet egyetemi adjunktus, Egész és racionális pontok meghatározása algebrai görbéken című pályamunkájáért.

Dalicsek Zoltánt, az MTA Kémiai Kutatóközpont Biomolekuláris Kémiai Intézet tudományos segédmunkatársát, Új környezetkímélő elválasztástechnikai módszer kidolgozása című pályamunkájáért.

Kőrösi László Tamást, a Szegedi Tudományegyetem MTA Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport tudományos munkatársát, Funkcionalizált felületű, nanokristályos titán-dioxid fotoaktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken című pályamunkájáért.

Szatmári Istvánt, a Szegedi Tudományegyetem MTA Sztereokémiai Kutatócsoport tudományos munkatársát, Aminonaftol-származékok szintézise, átalakítása és alkalmazása királis katalizátorként című pályamunkájáért.

Kutasi Kingát, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Laboratóriumi plazmák modellezése és alkalmazása című pályamunkájáért.

Molnár Mihályt, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos munkatársát, Radiokarbonos módszerfejlesztések és alkalmazásuk a környezetkutatásban című pályamunkájáért.

Sódor Ádámot, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát, Inverz Fotometriai Baade-Wesselink analízis című pályamunkájáért.

Unger Tamást, az MTA-Budapesti Műszaki Egyetem Kondenzált Anyagok Kutatócsoport tudományos főmunkatársát, Kvázisztatikus deformáció szemcsés anyagban című pályamunkájáért.

Kele Sándort, az MTA Geokémiai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Az egerszalóki édesvízi mészkő és termálvíz kémiai és stabilizotópos összetétele: üledékképződési környezetek és nem-egyensúlyi frakcionáció című pályamunkájáért.

Ősi Attilát, az MTA Paleontológiai Kutatócsoport tudományos munkatársát, Az első magyarországi dinoszaurusz lelőhely (felső-kréta, Iharkút, Bakony): Archosauria faunaelemek taxonómiai és összehasonlító anatómiai vizsgálata című pályamunkájáért.

az élettudományok területén:

Hriczóné Szebeni Beátát, az MTA-Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatólaboratórium kutatói segédmunkatársát, Immunmechanizmusok szerepe gyermekkori kórképekben című pályamunkájáért.

Jankovics Tündét, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet tudományos munkatársát, Közelrokon lisztharmatgombák elkülönítése gazdanövény-specializációjuk tükrében című pályamunkájáért.

Kevei Éva Gabriellát, az MTA Szegedi Biológiai Központ, Növénybiológiai Intézet tudományos munkatársát, A növényi cirkadián óra működésének vizsgálata című pályamunkájáért.

Molnár Gábort, az MTA-Szegedi Tudományegyetem Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoport tudományos főmunkatársát és Oláh Szabolcs a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Egyetlen akciós potenciál összetett hálózati aktivitást indít humán idegsejtekben című pályamunkájukért.

Móricz Ágnest, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet tudományos munkatársát, Néhány mikotoxin hatásmechanizmusának vizsgálata BioAréna rendszerben című pályamunkájáért.

Orbán Tamást, az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája Membránbiológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát, Gyógyszer-rezisztenciát okozó ABC transzporterek kifejezése és szabályozása őssejtekben című pályamunkájáért.

Papp Krisztiánt, az MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, A C3 molekula szerepe immunfolyamatokban, szerkezeti és funkcionális vizsgálatok című pályamunkájáért.

Szabó Szilárdot, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársát, Nikotinos acetilkolin receptor ingerlés hatásának vizsgálata a piramissejtek és interneuronok információ-feldolgozó kompartmentjeinek működésére a hippokampuszban két-foton lézer pásztázó mikroszkópia segítségével című pályamunkájáért.

Udvardyné Galamb Orsolyát, az MTA-Semmelweis Egyetem Molekuláris Medicina Kutatócsoport tudományos munkatársát, Vastagbél-betegségek molekuláris vizsgálata és osztályozása teljes genomszintű mRNS expressziós microarray technológia segítségével című pályamunkájáért.

vissza az oldal tetejére

2008

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 2008-ban, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti:

a társadalom-, gazdaság és humán tudományok területén:

Boóc Ádámot, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos munkatársát, Választott bírák kizárásának szabályozása című pályamunkájáért.

Győri Róbertet, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos munkatársát, A térszerkezet átalakulásának elemei a Kisalföld déli részén (a 18. sz. végétől a 20. sz. elejéig) című pályamunkájáért.

Hegedűs Bélát, az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársát, Propedeutica Kalmáriana: Kalmár György (1726-?) nyelvelméletéről című pályamunkájáért.

Józsa Krisztiánt, az MTA Szegedi Tudományegyetem Képességkutató Kutatócsoport egyetemi docense, Elsajátítási motiváció című pályamunkájáért.

Neumann Tibort, az MTA – Szegedi Tudományegyetem – MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században című pályamunkájáért.

Turai Tündét, az MTA Néprajzi Kutatóintézet akadémiai ifjúsági ösztöndíjasa, Öregek társadalomnéprajzi vizsgálata című pályamunkájáért.

a matematika és természettudományok területén:

Elekes Mártont, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Fraktálok és mértékek című pályamunkájáért.

Pap Gyulát, az MTA-ELTE Egerváry Jenő Kombinatórikus Optimalizálási Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Kombinatórikus algoritmusok: párosítási és pakolási feladatok című pályamunkájáért.

Röst Gergelyt, az MTA Szegedi Tudományegyetem Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport tudományos munkatársát, Delay differential equations – qualitative theory for non-monotone feedback and some applications to mathematics epidemiology című pályamunkájáért.

Bánóczi Zoltánt, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Enzimaktiváló és enzimszubsztrát peptidek, valamint tumorgátló szerek célbajuttatása sejtpenetráló peptidekkel című pályamunkájáért.

Héja Lászlót, az MTA Kémiai Kutatóközpont Biomolekuláris Kémiai Intézet tudományos segédmunkatársát, Glutaminsav-GABA cserefolyamat a központi idegrendszerben című pályamunkájáért.

Tárkányi Gábort, az MTA Kémiai Kutatóközpont Biomolekuláris Kémiai Intézet
tudományos segédmunkatársát, Glutaminsav-GABA cserefolyamat a központi idegrendszerben című pályamunkájáért.

Barnaföldi Gergely Gábort, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
tudományos munkatársát, Erősen kölcsönható anyag vizsgálata földi és égi laboratóriumokban című pályamunkájáért.

Dombi Pétert, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Fázismodulált szuperkontinuum előállítása hosszú rezonátoros Ti: zafir oszcillátorral és Kevés optikai ciklusból álló lézerimpulzusok vivő-burkoló fázisainak hatása ponderomotoros felületi plazmonos elektron gyorsításra című pályamunkájáért.

Kiss Tamást, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Hippokampális ritmusok kialakulása, funkciója, farmakológiai profilja és modulációja című pályamunkájáért.

Lazarovits Bencét, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Felületi nanostruktúrák mágneses tulajdonságai című pályamunkájáért.

az élettudományok területén:

Arányi Tamást, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudományos főmunkatársát,ABC-transzporter gének transzkripciós szabályozása című pályamunkájáért.

Dallos Attilát, az MTA Szegedi Tudományegyetem Dermatológiai Kutatócsoport
tudományos munkatársát, Neuropeptidek szerepe a bőr fiziológiás működésében című pályamunkájáért.

Győrffy Balázst, az MTA-Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászai és Nephrológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát, az individulaizált kemoterápia experimentális és rendszerbiológiai alapjai című pályamunkájáért.

Kovári Júliát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársát, Tóth Judit, az intézet posztdoktora és Varga Balázs, az intézet tudományos segédmunkatársát, a homotriemer dUTPáz enzimcsalád egyes prokarióta és enkarióta képviselőinek szerkezeti és funkcionális analízise című pályamunkájukért.

Nyíri Gábort, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát, Hippocampal GABAergic synapses possess the molecular machinery for retrograde nitric oxide signaling című pályamunkájáért.

Orci Kirill Márkot, az MTA Magyar Természettudományi Múzeum Állatökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát, Egyenesszárnyú rovarok közösségökológiai és bioakusztikai vizsgálata című pályamunkájáért.

Szabó-Fodor Juditot, az MTA Kaposvári Egyetem Állattenyésztési és Állathigiéniai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, a fumonizin B1 mikotoxin kinetikájának és metabolizmusának vizsgálata in vivo és in vitro című pályamunkájáért.

Szirmai Orsolyát, az MTA Szent István Egyetem Növényökológiai Kutatócsoport
tudományos segédmunkatársát, Jellegzetes vízi és vízparti növénytársulások a Tisza-folyó mentén című pályamunkájáért.

Ughy Bettinát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézet tudományos munkatársát, Cianobaktériumok fotoszintetikus apparátusában található fénybegyűjtő komplexek, speciális lipidek és karotinok szerepének vizsgálata során elért eredményeit bemutató pályamunkájáért.

vissza az oldal tetejére

2007

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 2007-ben, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti:

a társadalom-, gazdaság és humán tudományok területén:

Surányi Balázst, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársát, Multiple operator movements in Hungarian című pályamunkájáért.

Grosz Andrást, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos munkatársát, Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyarországon – potenciális autóipari klaszter az észak-dunántúli térségben című pályamunkájáért.

Csörsz Rumen Istvánt, az MTA Irodalomtudományi Intézettudományos munkatársát, Közköltészet című pályamunkájáért.

Mikos Évát, az MTA Néprajzi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát, Hármat üt Árpád vezér rettentő pajzsára". A magyar honfoglalás szöveghagyományának megkonstruálása és popularizálása a XVIII-XIX. században című pályamunkájáért.

Molnár Gyöngyvért, az MTA-SZTE Képességkutató Kutatócsoport egyetemi adjunktusa, Tudástranszfer és komplex problémamegoldás című pályamunkájáért.

Gilányi Gabriellát, az MTA Zenetudományi Intézet tudományos segédmunkatársát, Aquileia gregorián zsolozsmahagyománya a Temporale tükrében című pályamunkájáért.

a matematika és természettudományok területén:

Harcos Gergelyt, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet tudományos munkatársát, L-függvények című pályamunkájáért.

Varjú Pétert, az MTA-SZTE Analízis Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Approximáció homogén polinomokkal című pályamunkájáért.

Péni Tamást, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos munkatársát, Szederkényi Gábort, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársát és Szabó Zoltánt, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársát valamint Varga Istvánt, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársát, Primerköri nyomásszabályozó rendszer kifejlesztése a paksi atomerőműben című pályamunkájukért.

Csetneki Ildikót, az MTA-BME Lágy Anyagok Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Smart Nanocomposite Polymer Membranes with On/Off Switching Control című pályamunkájáért.

Kun Róbertet, az MTA-SZTE Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkezetek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai című pályamunkájáért.

Lasztóczi Bálintot, a KK Biomolekuláris Kémiai Intézet tudományos munkatársát, Egy új kinazolon-3-alkil karbondsav származék antiepileptikus hatásának és hatásmechanizmusának vizsgálata című pályamunkájáért.

Elekes Zoltánt, az Atommagkutató Intézet tudományos munkatársát, Valencianeutronok lecsatolódásának jelensége című pályamunkájáért.

Hartmann Pétert, a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Plazmafizika alapfolyamatok számítógépes szimulációja című pályamunkájáért.

Koós Antal Adolfot, a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet tudományos munkatársát, Szén nanocsövek előállítása és vizsgálata című pályamunkájáért.

Zólyomi Viktort, a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Nanocsövek elektronszerkezete című pályamunkájáért.

Vértesi Tamást, az Atommagkutató Intézet fiatal kutatója, A kvantummechanikai összefonódottság, kísérleti kimutatása és informatikai vonatkozásai című pályamunkájáért.

Csernák Gábort, az MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport tudományos munkatársát, Száraz súrlódású oszcillátorok analitikus és numerikus vizsgálata című pályamunkájáért.

az élettudományok területén:

Treszl Andrást, az MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport poszt doktora, Perinatális morbiditás és genetikai polimorfizmusok című pályamunkájáért.

Bálint Zoltánt, a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet tudományos segédmunkatársát, Biológiai minták tanulmányozása atomerő mikroszkóppal című pályamunkájáért.

Csizmók Veronikát, a Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudományos munkatársát, Szerkezet-funkció összefüggés vizsgálata rendezetlen fehérjékben és egy új kétdimenziós gélelektroforézis kifejlesztése rendezetlen fehérjék azonosítására című pályamunkájáért.

Fehér Tamást, a Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet tudományos segédmunkatársát, Egy bakteriális genom áttervezése: genomérnöki módszerek és alkalmazásuk eredményei című pályamunkájáért.

Németh Veronikát, a Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársát, Retrovirális dUTPáz szerkezeti vizsgálata című pályamunkájáért.

Oláh Juditot, Tőkési Natáliát, Vincze Orsolyát, Horváth Istvánt, a Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet Ph.D hallgatóit, Mikrotubuláris ultrastruktúrák: kölcsönhatások, funkciók és betegségek című pályamunkájukért.

Békési Angélát, a Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársát, DNS anomáliák: a normálisan a DNS-ben csak hibaként előforduló uracil esetleges élettani szerepe. A drosophila, illetve ennek metamorfózisakor végbemenő sejt-halál folyamatok (cikkek) című pályamunkájáért.

Bödör Csabát, az MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, A vaszkuláris endotheliális növekedési faktor szerepe a fensztráció és az endotheliális permeabilitás kialakulásában című pályamunkájáért.

vissza az oldal tetejére

2006

Meskó Attila, az MTA főtitkára adta át március 16-án a díjakat az ifjú tudósoknak az MTA Székházában.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, 2006-ban a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti:

a társadalom-, gazdaság és humán tudományok területén:

Dalos Annát, az MTA Zenetudományi Intézet tudományos munkatársát, Forma, harmónia, ellenpont. Vázlat Kodály Zoltán poétikájához című pályamunkájáért.

Takács Gábort, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársát, A Comparative Dictionary of the Angas-Sura Languages című pályamunkájáért.

Langó Pétert, az MTA Régészeti Intézet tudományos munkatársát, A honfoglaláskor régészeti kutatása című pályamunkájáért.

Szilágyi Zsoltot, az MTA-ELTE Altajisztikai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, A modern mongol állam kezdete című pályamunkájáért.

Sudár Balázst, az MTA Történettudományi Intézet fiatal kutatója, A Palatics-kódex török versgyűjteményei –Török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban című pályamunkájáért.

Sulyok Gábort, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos munkatársát, A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlat című pályamunkájáért.

Danka Istvánt, az MTA Filozófiai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát, A matematikai elméletek gyakorlata: Wittgenstein a tudásegészről című pályamunkájáért.

a matematika és természettudományok terén:

Sági Gábort, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Modellelmélet és határterületei című pályamunkájáért.

Barabás Pétert, az MTA KK Biomolekuláris Kémiai Intézet tudományos munkatársát, Foszfodiészteráz enzimgátló vegyületek hatása a sötét és fényadaptált emlős retinára című pályamunkájáért.

Nagy Ildikót, az MTA KK Biomolekuláris Kémiai Intézet tudományos munkatársát, Új hetarildiének és szintetikus alkalmazásaik című pályamunkájáért.

Groh Werner Pétert, az MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet tudományos munkatársát, Új katalizátor rendszerek izobutilén karbokationos polimerizációjában című pályamunkájáért.

Harmath Veronikát, az MTA-ELTE Fehérjemodellezési Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Krisztallográfia alkalmazása a molekuláris felismerés című pályamunkájáért.

Deák Andreát, az MTA KK Szerkezeti Kémiai Intézet tudományos munkatársát, Triorganoón (IV)-komplexek termikusan indukált szilárdfázisú diszmutációs átalakulásai című pályamunkájáért.

Farkas Illést, az MTA-ELTE Biológiai és Fizikai Kutatócsoport tudományos munkatársát és Palla Gergely, az ELTE Biológiai és Fizikai Kutatócsoport tudományos munkatársát, Komplex hálózatok vizsgálata statisztikus fizikai módszerekkel című pályamunkájukért.

Pusztai Tamást, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársát, Megszilárdulási folyamatok modellezése című pályamunkájáért.

Smausz Kolumbán Tamást, az MTA-SZTE Lézerfizikai Kutatócsoport tudományos munkatársát, Az impulzuslézeres anyagátvitel alkalmazási lehetőségei a biológiában és az orvostudományban című pályamunkájáért.

az élettudományok területén:

Bokor Hajnalkát, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársát, Selective gabaergic control of higher-order thalamic relays című pályamunkájáért.

Fodor Krisztiánt, az MTA-ELTE Biotechnológiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Gyógyászati célú inhibitortervezés első lépései: egy különleges szerin proteáz-kanonikus inhibitor komplex szerkezet vizsgálata című pályamunkájáért.

Fekete Andreát, az MTA SE Nephrológiai Kutatócsoport poszt doktora, Nemi különbségek és genetikai faktorok szerepe a vese iszkémiai/reperfúziós károsodásában című pályamunkájáért.

Kredics Lászlót, az MTA SZTE Mikrobiológiai Kutatócsoport tudományos munkatársát, Magyarországon izolált Trichoderma fonalas gombatörzsek biológiai növényvédelem céljaira történő felhasználási lehetőségeinek vizsgálata című pályamunkájáért.

Erős Tibort, az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársát, Life-history diversification int he Middle-Danubian fish fauna- a conservation perspective című pályamunkájáért.

Barabás Orsolyát, az MTA SZBK Enzimológiai Intézet tudományos munkatársát, Enzimatikus foszfátészter hidrolízis mechanizmusának tanulmányozása a dUTPáz enzim példáján című pályamunkájáért.

Ősz Juditot, az MTA SZBK Biofizikai Intézet tudományos segédmunkatársát, A hidrogenáz enzim autokatalitikus működése című pályamunkájáért.

Halbritter Andrást, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet tudományos munkatársát, Lápi növények rhizoszféra-baktérium közösségei, azok nitrogénkötő és oligonitrofil fajai című pályamunkájáért.

Magyar Csabát, az MTA SZBK Enzimológiai Intézet tudományos főmunkatársát, Fehérjék nem-kovalens keresztkötéseinek vizsgálata című pályamunkájáért.

vissza az oldal tetejére

2005

2005-ben az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának döntése alapján 25 pályamunka, összesen 31 fiatal tudós kapta meg. A díjakat 2005. március 16-án Kroó Norbert, az Akadémia főtitkára adta át az MTA Székházában.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti:

a társadalom-, gazdaság és humán tudományok területén:

Kun Pétert, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Szelek szárnyán. A sztyeppei nomádok lovas kultúrája című pályamunkájáért.

Schmal Dánielt, a Filozófiai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát,Természettörvények és gondviselés – egy filozófiai és teológiai kérdés a kései 17. században című pályamunkájáért.

G. Fodor Gábort, a Politikai Tudományok Intézete tudományos munkatársát, Egy normatív értelemben felfogott politikatudomány kidolgozásának kísérlete című pályamunkájáért.

Domonkosi Ágnest, a Nyelvtudományi Intézet munkatársát, Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban című pályamunkájáért.

a matematika és természettudományok terén:

Pászti Zoltánt, a Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézet tudományos munkatársát, Határfelületek in situ molekuláris szintű jellemzése korszerű spektroszkópisi módszerekkel: az összegfrekvencia-keltési spektroszkópia néhány alkalmazása és magyarországi meghonosítása című pályamunkájáért.

Tompos Andrást, a Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézet tudományos főmunkatársát, Kombinatorikus megközelítések a heterogén katalízisben című pályamunkájáért.

Nagy Nóra Veronikát, a Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézet tudományos munkatársát, Mikroelosztás és koordinációs módok meghatározása bioligandum-réz(II) egyensúlyi rendszerekben kétdimenziós ESR-spektroszkópiai módszerrel című pályamunkájáért.

Borda Lászlót, az MTA-BME Kondenzált Anyagok Elmélete Kutatócsoport tudományos munkatársát, Kvantum-szennyezés modellek vizsgálata renormálási csoport módszerrel című pályamunkájáért.

Csonka Szabolcsot, az MTA-BME Elektrontranszport Szilárd Testekben Kutatócsoport PhD ösztöndíjasa, Halbritter András, egyetemi adjunktus, Nanofizikai kísérletek atomi méretű vezetőkön című pályamunkájukért.

Farkas Árpádot, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát, Radioaktív aeroszolok légzőrendszeri kiülepedésének és biológiai hatásának vizsgálata numerikus módszerekkel című pályamunkájáért.

Pázmándi Tamást, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet tudományos munkatársát, Űrdozimetria háromtengelyű szilíciumdetektoros teleszkóp és a Pille hordozható TLD rendszer alkalmazásával című pályamunkájáért.

Gyürky Györgyöt, az Atommagkutató Intézet tudományos munkatársát, A nehéz elemek keletkezésével kapcsolatos magreakciók kísérleti vizsgálata című pályamunkájáért.

Sipos Pétert, a Földtudományi Kutatóközpont Geokémiai Kutatólaboratórium tudományos munkatársát, Effect of soil composition on adsorption of lead as reflected by a study on a natural soil profile című pályamunkájáért.

Kis Tamást, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársát, Projekt ütemezés változó intenzitású tevékenységekkel: elméleti eredmények és ipari hasznosítás című pályamunkájáért.

Kocsor Andrást, az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport tudományos munkatársát, Kovács Kornél, tudományos segédmunkatársát, Paczolay Dénes, PhD ösztöndíjasa és Tóth László, tudományos munkatársát, Gépi tanulás és beszédjavítás terápia című pályamunkájukért.

Erdélyi Szilviát, MTA-BME Mérnöki Szerkezetek Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Könnyűszerkezetes öszvérgerendák vizsgálata című pályamunkájáért.

az élettudományok területén:

Borhegyi Zsoltot, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát, Phase segregation of medial septal GABAerg neurons during hippocampal Theta activity című pályamunkájáért.

Fodor Nándort, a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet tudományos munkatársát, 4M Növénytermesztési Modell című pályamunkájáért.

Kitajka Klárát, az SZBK Biokémiai Intézet tudományos munkatársát, Zsírsavdiéták központi idegrendszerre gyakorolt génexpressziós és membránmódosító hatása című pályamunkájáért.

Kovács Ákost, az SZBK Biofizikai Intézet tudományos segédmunkatársát, NiFe hidrogenázok és fotoszintetikus rendszer kifejeződését szabályozó szignál transzdukciós mechanizmusok Thicapsa roseo-persicinaban című pályamunkájáért.

Hackler Lászlót, az SZBK Funkcionális Genomikai Laboratórium tudományos munkatársát, Új aktív hordozó anyag és eljárás kombinatorikus vegyületek v. vegyületkönyvtárak felületi immobilizálására című pályamunkájáért.

Laczka-Özvegy Csillát, az SZBK Enzimológiai Intézet tudományos munkatársát, Szentpétery Zsófia, az SZBK Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársát, Cserepes Judit, az SZBK Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársát, Az ABC transzhporterek szerkezetének és funkciójának vizsgálata című pályamunkájukért.

Miklós Istvánt, az MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Ökológiai Kutatócsoport Békésy György posztdoktori ösztöndíjasa, Sztochasztikus modellek a bioinformatikában című pályamunkájáért.

Bodnár Ibolyát, az MTA-SE Neuroendokrin Kutatócsoport tudományos munkatársát, A prolaktin-elválasztás szabályozásának kutatása című pályamunkájáért.

Pivarcsi Andort, az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport tudományos munkatársát, A keratinociták szerepe a veleszületett immunitásban és fertőzésekkel szembeni védekezésben című

vissza az oldal tetejére