Világgazdasági Tudományos Tanács

Teljesítmény vizsgálata a (világ)gazdaság működési egysége, az üzleti hálózat esetében – A Világgazdasági Tudományos Tanács 23. ülése videón

Mikrogazdasági megközelítésben, a versenyképesség szempontjából elemezni a nemzetközi nagyvállalatokat és gazdasági hálózataikat – ez volt a célja Gelei Andreának, a Budapesti Corvinus Egyetem Operáció és Döntés Intézete egyetemi tanárának, aki a Világgazdasági Tudományos Tanács decemberi ülésén beszélt eredményeiről.

2023. december 14.

Az előadás alapjául szolgáló tanulmány középpontjában a nemzetközi nagyvállalatok és gazdasági hálózataik állnak. Célja e hálózatok mikrogazdasági megközelítésű, a versenyképesség szempontjából való elemzése és ezen összetett, határokon átívelően működő, globálisan szétszórt szereplőket és kapcsolatrendszereiket felölelő rendszerek teljesítményének és mozgatórugóinak a vizsgálata.

Gelei Andrea (A tanácskozásról készített galéria a fotóra kattintva tekinthető meg.) Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az elemzés elméleti hátterét az ún. hálózati megközelítés adja, mely az Industrial Marketing and Purchasing Groupnak (IMP; magyarul Ipari Marketing és Beszerzés Csoport) a nevéhez kötődik. Ennek szellemében egy gazdasági hálózat teljesítménye minimum három elemzési szinten vizsgálandó: (1) a hálózat mint összetett struktúra szintjén; (2) az adott struktúrába ágyazva létrejövő üzleti kapcsolatok és összekapcsolódó portfólióik szintjén; (3) a hálózat központi vállalatának a hálózat menedzsmentjéhez kapcsolódó belső működése, képességei szintjén. A tanulmány mindhárom szinthez kapcsolódik, hogy mélyebb betekintést adjon a globális gazdaság teljesítményének fundamentális gazdasági összefüggéseibe a vállalati hálózatok szempontjából.

A gazdasági hálózatok teljesítményét hagyományosan a komparatív és a kompetitív előnyök alapján, jellemzően egymástól szétválasztva tárgyalják. Jelen anyag kísérletet tesz az összekapcsolásukra, hiszen mind a komparatív, mind a kompetitív előnyök a versenyképesség lehetséges forrásai. Valós pozitív hatásuk pedig csak abban az esetben realizálható, ha a hálózatok központi vállalatai képesek rendszerszintű összehangolásukra. Legjobb tudomásunk szerint nem született még olyan elemzés, mely szisztematikusan próbálta volna feltérképezni e szereplők hálózatos működésből adódó teljesítményének meghatározó tényezőit. Az anyag erre tesz kísérletet.

Gelei Andrea tanulmánya ide kattintva olvasható.