A tudományünnepről ajánljuk: Ki tekinthető szegénynek? A statisztikus válaszol

A szegénység nem szűkíthető le egyszerűen az adott személy jövedelmi-pénzügyi helyzetére. Az, hogy valakit szegénynek tart-e a kutató, attól is függ, hogy az illető miként fér hozzá bizonyos javakhoz és szolgáltatásokhoz, illetve hogyan jelenik meg a munkaerőpiacon. Egyebek mellett erről beszélt az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának rendezvényén Ménesi Éva, a Központi Statisztikai Hivatal vezető főtanácsosa. Az előadásáról készült videófelvétel cikkünkben megtekinthető.

2024. január 17.

Ménesi Éva „A szegénység és társadalmi kirekesztődés adatgyűjtési módszere és hatáselemzése, valamint a megújítás irányai” című elődásában bemutatta, milyen feltételei és módszertana van a jövedelemmel és életkörülményekkel kapcsolatos adatgyűjtésnek, és kitért az EUROSTAT által koordinált Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel (Survey of Income and Living Conditions, SILC) módszerére is.

Ménesi Éva

Az általa ismertetett felmérés szerint Magyarországon a társadalom 19,6 százaléka, vagyis 1 millió 863 ezer emberre tehető a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek száma.