Budapest 150 – Felvétel a tudományos konferenciáról

1923. november 19-én mutatták be a Pesti Vigadóban Bartók Béla Táncszvitjét és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusát, a magyar zenetörténet e két kivételesen nagy hatású remekművét. Az ünnepi hangverseny, amelyet e kompozíciók megrendelője, Budapest Székesfőváros Tanácsa szervezett, Pest, Buda és Óbuda egyesülésének 50. évfordulójáról emlékezett meg. A 2023-as év egyszerre teremt alkalmat Budapest 150. és a két korszakos jelentőségű zenemű 100. születésnapjának megünneplésére. A tudományünnepi tanácskozás felvétele cikkünkben megtekinthető.

2023. november 14.

A tanácskozás első részének felvétele

A tanácskozás második részének felvétele

A konferencián a két hírneves kompozícióról hangzott el egy-egy előadás, másrészt az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályához tartozó bizottságok – elsősorban az Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság, a Néprajztudományi Bizottság, valamint a Nyelvtudományi Bizottság, továbbá a Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság, a Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottság és az Osztrák–Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Állandó Vegyesbizottság – Budapesthez kapcsolódó kutatások eredményeit mutatták be, így tisztelegve az Akadémiát befogadó város története és kultúrája előtt.

Program

Borsos Balázs
(További képek a tanácskozásról a fotóra kattintva tekinthetők meg)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Megnyitó
Borsos Balázs, az MTA levelező tagja, osztályelnök

A középkori évszázadok – Pest és Buda régi múltja
Szovák Kornél, az MTA doktora, a BTK Moravcsik Gyula Intézet igazgatója

Magyar városoknak adott krími tatár menlevelek
Ivanics Mária, az MTA doktora, professor emerita (SZTE BTK Altajisztikai Tanszék)

Budapest, a modern magyar nemzet fővárosának születése
Bali János PhD, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatója, habilitált docens (ELTE BTK Néprajzi Intézet)

A budapesti gyermek-közétkeztetés egykor és ma
Báti Anikó PhD, tudományos főmunkatárs (BTK Néprajztudományi Intézet)

A nagyváros harmóniái
Bednanics Gábor PhD, főiskolai tanár (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)

Kodály Psalmus Hungaricusa és a nemzeti sorstragédiák (1918–1923)
Dalos Anna, az MTA doktora, tudományos tanácsadó (BTK Zenetudományi Intézet)

Zene és nyelv kompozíciós összefüggései a Psalmus Hungaricusban
Eisemann György, az MTA doktora, professor emeritus (ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Hogyan kerülnek az arabok Bartók Táncszvitjébe?
Vikárius László, a zenetudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs (BTK Zenetudományi Intézet)

Régi és új médiumok az ötvenéves Budapesten
Sipos Balázs PhD, habilitált docens (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék)

Az „illúziószínpadi realizmus” – a világvárossá váló Budapest színházi forradalmai 1873 és a millennium között
Sirató Ildikó PhD (Országos Széchényi Könyvtár)

Zárszó
Giampaolo Salvi, az MTA levelező tagja

Az előadások összefoglalói itt érhetők el.