Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben ‒ digitalizáció, kutatás, nyelvtörténet – a konferencia videón

2020. november 5.

Az alábbi videóra kattintva megnézheti a felvételt:

Program

13.30: Megnyitó
Prószéky Gábor, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója

13.35: Bevezetés – Korpuszépítés, középmagyar kor, variációvizsgálat: alapkutatások a Nyelvtudományi Intézet Magyar nyelvtörténeti munkacsoportjában
Dömötör Adrienne

13.50: Mindig az élőnyelv a modernebb? – Vonatkozó névmási váltakozás középmagyar kori nyelvi rétegekben
Dömötör Adrienne

14.10: Névutó csak a (fő)név után? Névutók vándorlása térben és időben
Dér Csilla Ilona

14.30: Ablatívuszi határozóragjaink a középmagyar korban – dimenzionális nyelvészeti megközelítésben
Szentgyörgyi Rudolf

14.50: Szünet

15.00: Diskurzusfunkciók határok nélkül a középmagyarban – és azóta
Varga Mónika

15.20: Helycserés támadás? Változatok és változások a tagadásban
Gugán Katalin

15.40: Hogyan mondták kötőmódban?
Bácsi Enikő

16.00: Zárszó

Bartos Huba, a Nyelvtudományi Intézet igazgatóhelyettese

A program és az előadások összefoglalói itt találhatók.