A tudomány józansága – Freund Tamás, az MTA elnöke tudományünnepi köszöntője

2020. október 21.
Freund Tamás Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Ha száz év múlva egy tudománytörténész, kultúrtörténész vagy szociológus azt kutatja majd, milyen volt az áltudományos nézetek elfogadottsága, bőséges munícióra lel korunkból: a virtuális térben a különböző közösségi oldalak látogatói egymást túllicitálva osztanak meg álhíreket, veszélyes áltudományos okfejtéseket és féligazságokat, reklámoznak tudományos evidenciákkal alá nem támasztott termékeket, módszereket a világ szinte valamennyi betegségének gyógyítására. Riasztó, hogy sommás, a tényeknek fittyet hányó, gyakran indulatoktól sem mentes véleményük milyen sokak számára iránymutató. Mégsem félni kell tőlük, hanem tenni azért, hogy a ráció, a tudomány józansága legyen a meghatározó a társadalomban olyan helyzetekben is, mint amilyent a mostani világjárvány okozott.

A tudomány egyre összetettebb, az új eredmények, technológiák megértése, alkalmazása egyre speciálisabb felkészültséget igényel a végfelhasználótól is. Láthatjuk, hogy még egy olyan, a szakemberek számára könnyen leírható, apró biológiai organizmus is, mint egy vírus, micsoda táptalaja lehet a tévképzeteknek, hamis állításoknak vagy egyszerű ostobaságoknak.

A tudományos közösség felelőssége ezért hatalmas. A jórészt csak egy-egy tudományterület művelői által olvasott szaklapokban való publikáláson kívül a lehető legszélesebb körben is el kell tudnia magyarázni kutatási eredményei lényegét.

Akadémiai elnökként számomra e tekintetben az MTA megújult küldetése az irányadó. Az Akadémiának meg kell ismertetnie a társadalommal a tudomány eredményeit és módszereit, ösztönöznie kell a kritikai gondolkodást, ezáltal pedig biztos tájékozódási pontokat kell nyújtania a szélesebb közönségnek, illetve a döntéshozóknak, és vonzóvá kell tennie a kutatói hivatást. Nem utolsósorban harcolnia kell az áltudományok és a tudománytalan nézetek ellen. A tudomány így is formálhatja a jövőt.

A Magyar Tudomány Ünnepe a tudományos gondolkodás, valamint az új kutatási eredmények megismertetésének legnagyobb és legrangosabb hazai fóruma. A rendezvénysorozat egyfajta seregszemléje az Akadémia 18 ezer fős köztestületének, amelynek képviselői – idén a járványhelyzet miatt online közvetített – előadásokon számolnak be eredményeikről, teszik érthetőbbé az átlagember számára a sokszor valóban bonyolult összefüggéseket.

E tudomány-népszerűsítő programok igyekeznek a lehető legszélesebb kört megszólítani. Az MTA kiemelt célja, hogy már a középiskolás korosztály tagjai is találjanak a programok között az érdeklődésüknek megfelelőt. Ez azért is fontos, mert az elmúlt években drámaian csökkent a kutatói utánpótlás. A kutatói életpálya vonzóbbá tétele érdekében azonban nem elégedhetünk meg pusztán azzal, hogy a Magyar Tudomány Ünnepén gondolunk a diákokra. Ezért a középiskolás generációt egy új kezdeményezéssel, az Alumni Programmal is szeretném bevonni a tudomány világába. A program célja, hogy az évek során kutatóvá érett diákok mutassák meg egykori alma materük mai tanulóinak a tudományos gondolkodás értékeit, a kutatás világát tudomány-népszerűsítő előadások és az azokat követő beszélgetések keretében.

Az immár komoly hagyományokra visszatekintő Magyar Tudomány Ünnepe és az új Alumni Program fontos, de nem kizárólagos eszközei a tudomány népszerűsítésének. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy hiteles forrásként és követendő mintaként szolgálhatnak mindazok számára, akik gyarapodó tudásuknak köszönhetően bíznak a tudományos közösség által kipróbált módszerekben.

Várjuk Önöket a Magyar Tudomány Ünnepén – idén először a virtuális térben!