A szövegértés kérdései – videón a tudományünnepi konferencia

Miként változik a szövegek funkciója a globalizálódó világban, és milyen tényezők befolyásolják a megértést? E kérdésekről tanácskoztak nyelvészek, pszichológusok és filozófusok az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya által a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében szervezett konferencián.

2021. január 8.

Kevesekben tudatosul, milyen bonyolult műveleteket hajtunk végre, amikor szövegeket alkotunk, illetve a mások által alkotott szövegeket értelmezzük. Tudományos megközelítésben a szövegértés éppen ezért nem írható le a kódolás-dekódolás szimmetrikus modelljével – mondta el megnyitójában
S. Varga Pál irodalomtörténész, pedagógus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja.

Az akadémikus szerint a kommunikáció során a külvilágból érkező ingerek,
a mások által alkotott szövegek csak saját fogalmi készletünkön keresztül válnak értelmezhetővé, és egyáltalán nem biztos, hogy amit meg akarunk érteni, találkozik saját fogalmi apparátusunkkal. Ahogy a fogalmi rendszerünk kialakulása szociokulturálisan meghatározott, úgy a szöveg létrehozásának és megértésének egymástól el nem választható folyamata is olyan térben zajlik, amelyet számos lélektani, társadalmi, történeti és kulturális tényező alakít.
A megértés vizsgálata tehát nem korlátozódhat a nyelvtudomány területére. Nem véletlenül foglalkozik vele számos tudományos diszciplína a kognitív fordulat óta. A megértés problémája a maga általánosságában és összetettségében ugyanis csak így ragadható meg. „A globalizáció, az elektronikus kommunikációs térnyerése során átalakul a szövegek funkciója: nemcsak közlünk, hanem cselekszünk is általuk” – mondta S. Varga Pál. Szerinte ezért minden korábbinál fontosabb, hogy tisztában legyünk
a szövegek megértésének feltételeivel, hatásuk mechanizmusaival.

Hatékonyabban működne a társadalom kommunikációs közege, egyáltalán, élhetőbb lenne a világ, ha ezek az ismeretek széles körben elterjednének.

A tanácskozáson elhangzott előadások tartalma szerkesztett formában
A humán tudományok alapkérdései című könyvsorozat következő köteteként fog megjelenni.

Az előadásokról készült felvétel az alábbi videóra kattintva érhető el.