Új magyar tagok az Academia Europaeában

Több magyar kutatót – közöttük akadémikusokat és az MTA doktorait – választott tagjai közé az Academia Europaea.

2019. július 31.

Az Academia Europaea tagja lett: Biró László Péter akadémikus, Kemény Lajos akadémikus, Győrffy Balázs, az MTA doktora, Kellermayer Miklós, az MTA doktora, Kornai András, az MTA doktora, Lövei Gábor, az MTA doktora, Varró András, az MTA doktora, Király Ildikó, az Eötvös loránd Tudományegyetem tanszlkvezető egyetemi docense, Molnár Zoltán, az Oxfordi Egyetem professzora, valamint Apatóczky Ákos Bertalan a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Bővebben az új tagokról lásd az Academia Europaea adatbázisát.

Az Academia Europaea új tagjainak megválasztása többlépcsős folyamat eredménye, amelynek végén a jelöltekről a tanács dönt.

Az intézménynek jelenleg több mint 4000 tagja van, akiket az európai országok állampolgárai közül választanak – aktuális lakóhelyüktől függetlenül. Az Academia Europaea 22 szekciója a tudomány valamennyi ágát magában foglalja: a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományokat egyaránt.

Az intézmény célkitűzései között szerepel az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése, az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, valamint a társadalom figyelmének felhívása a tudományos eredmények hasznosságára.