Térképeken a történelem – új atlasz a középiskolásoknak

Nyolcvan oldalon körülbelül kétszáz térképpel, eddig csak tudományos publikációkban hozzáférhető eredmények – például a honfoglalás, a múlt század elejének kivándorlási folyamata, az európai zsidóság holokausztja, a cigányság történelme – képi megjelenítésével, valamint a használatot megkönnyítő keresőhálóval készül a középiskolai történelmi diákatlasz 3. kiadása az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében. Az új kiadványt akár már a 2017/18-as iskolaévben használatba vehetik a diákok.

2017. március 10.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (2017-től: EKE OFI) 2015 tavaszán írt ki közbeszerzési pályázatot új középiskolai és általános iskolai történelmi diákatlaszok kifejlesztésére, amit az MTA BTK Történettudományi Intézet nyert meg. A kiírás szerint az új diákatlaszoknak illeszkedniük kell a NAT-ban és a kerettantervekben megfogalmazott pedagógiai célokhoz, illetve a diákok életkori sajátosságaihoz, szerkezetükben pedig az OFI által fejlesztett 5–8., illetve 9–12. osztályos új történelemtankönyvekhez.

Részlet a készülő atlaszból (Nagyításért kattintson a képre!)

Az OFI kérésére az atlaszok történeti kronológia és névmutató nélkül készültek el.

Atlaszok 2015-ben és 2016-ban

A térképek tervezését az MTA BTK Történettudományi Intézet kutatói segítették. A 2015-ös kiadásban a középiskolai diákatlasz (Történelmi atlasz középiskolásoknak. Budapest: OFI, 2015; ISBN 978-963-682-880-6) 56 térképoldalon 174 színes történelmi térképet, az általános iskolai diákatlasz (Történelmi atlasz általános iskolásoknak. Budapest: OFI, 2015; ISBN 978-963-682-879-0) 33 térképoldalon 75 színes történelmi térképet tartalmaz. Az atlaszok 2015 szeptemberében kerültek a tanárok és diákok kezébe.

Részlet a készülő atlaszból (Nagyításért kattintson a képre!)

A beérkezett javaslatok alapján 2016 tavaszán készült el a diákatlaszok 2., javított és bővített kiadása. Az új középiskolai diákatlasz (Történelmi atlasz középiskolásoknak. Budapest: OFI, 2016; ISBN 978-963-436-002-5) már 64 térképoldalon 190 színes történelmi térképet, az általános iskolai diákatlasz (Történelmi atlasz általános iskolásoknak. Budapest: OFI, 2016; ISBN 978-963-436-001-8) pedig 33 térképoldalon 85 színes történelmi térképet tartalmaz.

Új szerkesztési koncepció

Az új atlaszokat ért bírálatok nem a tartalomra vonatkoztak, hanem szinte kivétel nélkül a szerkesztési koncepciót érintették. Az OFI, mérlegelve az észrevételeket, úgy döntött, hogy a középiskolai történelmi diákatlasz 3. kiadása 80 oldalas lesz, 72 térképoldalon kb. 200 térképpel.

A további 8 oldalon új témák bemutatására, illetve a már meglévők bővítésére (pl. az egyetemes történelemből az európai reformáció és katolikus megújulás, Amerika és Afrika történelme, a magyar történelemből a Hunyadiak kora, a 16. századi Habsburg Monarchia és Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség, az 1848/49-es szabadságharc, a dualizmus kora, választási térképek) lesz lehetőség.

Részlet a készülő atlaszból (Nagyításért kattintson a képre!)

Valamennyi térkép kap keresőhálót is, ami eddig csak a világtörténeti térképek kiegészítője volt. Teljes szinkronba kerül a magyar és az egyetemes történelem bemutatása, az első két kiadásban ugyanis az atlasz szerkezete a tankönyv szerkezetéhez igazodott, és így több esetben a magyar és egyetemes történelem bemutatása „elcsúszott” egymáshoz képest.

Részlet a készülő atlaszból (Nagyításért kattintson a képre!)
Nyolc, az EKE OFI által elkészítendő oldalt fog kapni a NAT-ban szereplő történeti-földrajzi fogalmak megkeresését megkönnyítő tárgymutató és egy, csak a leglényegesebb eseményekre szorítkozó történelmi kronológia. Az atlasznak 2017 júniusáig kell elkészülnie, így már a 2017/18-as iskolaévben használatba kerülhet.

Térképeken a legfrissebb kutatási eredmények

Valamennyi eddig elkészült és a készülő atlasz térképei többszörös ellenőrzésen és lektoráláson esnek át, s – a vonatkozó tantervek szabta keretek között – a legfrissebb kutatási eredményeket tükrözik. Az atlaszok elsősorban a magyar történelemmel kapcsolatban mutatnak be eddig csak tudományos publikációkban hozzáférhető eredményeket, például a következő témákban:

 • A magyar nép vándorlása és a honfoglalás (6–9. század): ezen a térképen megjelenik az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának kutatási eredményeit tükröző „újabb elmélet” térképi ábrázolása
 • A Jagelló-kor
 • A mohácsi csatát követő belháború és az ország három részre szakadása
 • A felekezeti és kulturális viszonyok a 16. század végén
 • Etnikai változások 16–18. században
 • Etnikai térkép a 18. század végéről
 • A Habsburg Birodalom 1848 tavaszán–nyarán
 • A kivándorlók aránya a lakosságban, 1901–1910
 • A trianoni Magyarország határainak kialakulása
 • A magyarországi holokausztot bemutató térkép
 • Magyarország német megszállása, 1944. március 19.
 • Szlovák–magyar lakosságcsere, 1946–1947
 • A magyarországi németek kitelepítése, 1946–1948
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit bemutató térképek
 • Szovjet csapatok Magyarországon, 1989
 • A Kárpát-medencei magyarság a második ezredfordulón
 • A magyarországi nemzetiségek, 2011
 • A cigányság történelmével kapcsolatos térképek

Az egyetemes történelemmel kapcsolatban különösen újszerű a következő témák ábrázolása:

 • A nagy gazdasági világválság, 1929–1933
 • Területi átrendeződés Köztes-Európában, 1918–1921 és 1938–1941
 • Az európai zsidóság holokausztja, 1933–1945
 • Jugoszlávia szétesése, 1991–2008
 • Délnyugat-Ázsia, 1947–2006
 • A Közel-Kelet, 1988–2016

Mint minden oktatási segédeszköz, a történelmi atlasz is csak akkor lehet sikeres, ha kutatók, pedagógusok együttműködésére épül, folyamatosan figyelembe véve a diákok és szülők észrevételeit. Ez az egymásra figyelő, alkotó tevékenység kitűnően megvalósult az EKE OFI és az MTA BTK TTI közös munkája során.


Katona Csaba, az MTA BTK történésze az új atlaszról beszélt az M1 Ma reggel című műsorában március 13-án (18 perc 50 másodperctől)

További információ

Katona Csaba

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet

Telefon: 224-6700/627

katona.csaba@btk.mta.hu