Kiválósági együttműködés az innováció szolgálatában

Nemzetközileg elismert kutatási és fejlesztési eredmények ipari átültetése a kiberfizikai gyártás és logisztika területén, valamint ezzel összhangban az ipari digitalizáció és az Ipar 4.0 regionális központjának kialakítása – ez a célja annak a projektnek, amely a Fraunhofer Társaság hátterét biztosítja. A német innovációs cég magyar partnerével, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetével innovációs napot rendezett, amelyen átadták az újonnan megalapított EPIC InnoLabs Nonprofit Kft. irodaegyüttesét is.

2018. május 25.

A kiválóság és az eredetiség a Fraunhofer Társaság küldetésének két központi eleme. Ahhoz, hogy ezek Németország határain kívül is érvényesüljenek, illetve biztosítva legyen a németországi és európai hálózat jövőbeli életképessége, a Fraunhofer a legjobb külföldi partnerekkel működik együtt, köztük immár hosszú ideje a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetével (MTA SZTAKI). A tudományos kooperáció elmélyítése céljából a két partner „Kiválósági együttműködés az innováció szolgálatában” címmel 2018. május 25-én Német–Magyar Innovációs Napot tartott Budapesten, az MTA SZTAKI-ban.

Az eseményen előadást tartott Reimund Neugebauer, a Fraunhofer Társaság elnöke, Lovász László az MTA elnöke, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Monostori László, az MTA SZTAKI igazgatója, egyben a Fraunhofer–SZTAKI kooperáció vezetője.

„Hazánknak követnie kell a globális trendeket, alkalmazkodva a technológiai változásokhoz és kihívásokhoz” – hangsúlyozta Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter első nyilvános előadásában az ország innovációs stratégiájának főbb elemeit vázolta fel. A mesterséges intelligencia, a robotika és biotechnológia területét emelte ki mint leginkább fejlődő húzóágazatokat. A hazai vállalatoknak javítaniuk kell az innovációs képességükön, erősíteni kell szellemi tőkéjüket, növelni kellene a szabadalmak számát is. Az ehhez szükséges jogi és pénzügyi hátteret az állam tudja megadni – mondta el a miniszter.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (Kattintson a képgalériához!) Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az egyetemek, akadémiai intézetek, a kormányzati szféra, a vállalkozások és külföldi partnerek együttműködése kifejezetten fontos a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokban. Ehhez az egyetemi központú innovációs ökoszisztéma fejlesztésére lesz szükség. Palkovics László a szegedi lézerközponthoz hasonló tudományos parkok létrehozását kezdeményezi az országban: az ipar, az egyetemek és az Akadémia együttműködésében erős állami támogatással. Ilyen lehet a már épülő zalaegerszegi „Zalazone” tesztpálya, a pécsi technológiai és innovációs park, hasonló koncepciójú park épülhet továbbá Miskolcon és Debrecenben is.

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Lovász László, az MTA elnöke az Akadémia innovációs folyamatokban betöltött szerepét ismertette. Az ország legnagyobb kutatóhálózatával rendelkező intézményben elsősorban alap- és felfedező kutatás folyik. „Az alapkutatásban részt vevő fiatal kutatóink fontos szerepet játszanak az új technológiák alkalmazásában, ami komoly inputot jelenthet az ipar számára is” – mondta el Lovász László.

Az innovációs napon adták át ünnepélyes keretek között a Fraunhofer és az MTA SZTAKI által újonnan létrehozott EPIC InnoLabs Nonprofit Kft. irodaegyüttesét. Az innovációs cég hátterét biztosító EPIC projekt (Centre of Excellence in Production Informatics and Control) fő célja a partnerek által elért, nemzetközileg elismert kutatási és fejlesztési eredmények ipari átültetése a kiberfizikai gyártás és logisztika területén, valamint ezzel összhangban az ipari digitalizáció és az Ipar 4.0 regionális központjának kialakítása. Az EPIC projekt költségvetése az uniós forrás mellett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott hazai költségvetési támogatással, valamint a konzorciumi tagok hozzájárulásával összesen mintegy 22 millió euró, futamideje hét év. „Meggyőződésünk, hogy az EPIC InnoLabs Nonprofit Kft. ragyogó jövő előtt áll – mondta Monostori László. – A Fraunhofer Társaság és az MTA SZTAKI egymást kiegészítő tudása és portfóliója, a hazánkban és a tágabb régióban a magas szintű fejlesztési és szolgáltatási tevékenység iránti igény együttesen kiváló alapot biztosít közös vállalkozásunknak, mely jelentős mértékben képes hozzájárulni az európai innovációs folyamatokhoz és a kiválósági szint növeléséhez.”

Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Tiszteletbeli doktori cím Reimund Neugebauernek

„Nemzetközi kapcsolatainkban is a kiválóság és az eredetiség áll a középpontban. A magyarországi partnereinkkel hosszú idő óta folytatott, a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésünk mindkét tudományos szervezet számára gyümölcsöző. Meggyőződésem, hogy kooperációnk – a tudományosan kiemelkedő kutatási eredmények ipari felhasználása révén – mind országaink, mind egész Európa gazdasági erejét fenntartható módon növeli, segítve a globális versenyben való helytállást” – mondta Reimund Neugebauer, a Fraunhofer elnöke. A német professzor kutatóként és tudományirányítóként elért rendkívüli eredményei, valamint a magyar–német tudományos együttműködés érdekében folytatott elkötelezett tevékenysége elismeréséül tiszteletbeli doktori címet vehetett át a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Reimund Neugebauer, a Fraunhofer Társaság elnöke Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Kooperáció és innováció

A „Kiválósági együttműködés az innováció szolgálatában” címmel megrendezett innovációs nap a Fraunhofer Társaság és az MTA közötti sokéves, sikeres együttműködés eredményeként jött létre. 2010-ben a két szervezet az MTA SZTAKI-ban megalapította a Termelésmenedzsment és -informatika Projektközpontot. Az elmúlt évben a kooperációs partnerek európai szinten értek el kiemelkedő sikert: Az EU Spreading Excellence and Widening Participation (Teaming) programja keretében hét évre szóló, jelentős támogatást nyertek el egy termelésinformatikai és -irányítási kiválósági központ (EPIC, Centre of Excellence in Production Informatics and Control) megalapítására. A tudományos koordinátor MTA SZTAKI mellett a konzorciumot három németországi Fraunhofer-intézet (Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation, IPA; Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology, IPK; Fraunhofer Institute for Production Technology, IPT), a Fraunhofer Austria, a BME Gépészmérnöki Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, továbbá – mint konzorciumvezető – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) alkotja.

További információ

Pintér Dániel Gergő
MTA SZTAKI kommunikációs vezető
pinter.daniel.gergo@sztaki.mta.hu