Ki mit tud és gondol a klímaváltozásról? – Kérdőíves felmérés

Nemzetközileg is egyedülálló, anonim, 16 kérdésből álló, online kérdőíves kutatást indít a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Föld napján, április 22-én. Az egy hónapig tartó felmérésben a válaszadók éghajlatváltozással kapcsolatos természettudományos tudását és attitűdjét egyaránt vizsgálják. A kérdőívet bárki kitöltheti, aki felelősséget érez a jövő generációk életesélyei iránt, s aki véleményével támogatni kívánja a tudományos kutatásokat e témakörben.

2021. április 22.

Gelencsér András akadémikus, levegőkémikus, a kutatási program vezetője,
a Pannon Egyetem rektora szerint „nincs még egy olyan természeti jelenség, ami annyi érzelmet és vélelmet tud kelteni bennünk, mint a 21. század egyik legnagyobb kihívásának tekintett klímaváltozás. De olyan sincs, amelyről az idősebb generáció az iskolapadban még csak nem is hallhatott, sőt még napjainkban is igaz, hogy e rendkívül bonyolult jelenségnek csupán néhány kiragadott eleme szerepel egy-két iskolai tantárgy anyagában. A médiából mégis naponta ömlenek ránk a globális felmelegedésről, klímaváltozásról és annak következményeiről szóló hírek, e természeti jelenség igazi »médiacelebnek« számít, sőt a politika és a gazdaság döntéseit, ezáltal pedig mindennapi életünket is alapvetően meghatározza.”

Az egyetem kutatói 16 kérdésből álló kvíz alkalmazásával tesztelik a válaszadók klímaváltozással kapcsolatos ismereteit, és további kérdések során kíváncsiak az ahhoz fűződő szubjektív érzéseikre, a felelősségről és cselekvés lehetőségeiről alkotott véleményükre is. A vizsgálat nemzetközileg is egyedülálló abban az értelemben, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos természettudományos ismeretek felmérését az attitűd vizsgálatával kapcsolja össze.

Az éghajlatváltozásról szóló kvíz és kérdőív együttes kitöltése mintegy 25 percet vesz igénybe. A kvízkérdéseknél a válaszadást követőn a helyes válaszról egy rövid magyarázat is olvasható.

A kutatások az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium keretében és támogatásával valósulnak meg.

A kérdőív ide kattintva érhető el.