Identitás és magyar nyelvhasználat a Kárpát-medencében – Kiss Jenő és Péntek János tudományünnepi előadása videón

Valóban nyelvében él a nemzet? Az anyanyelv valóban az anya nyelve? És kik azok a muzulmán csángók? Az identitás fogalmáról, meghatározásáról és az identitásunkat napjainkban érő kihívásokról beszélt Kiss Jenő, Péntek János pedig a Kárpát-medence magyarságának nemzeti önmeghatározásáról, a nyelvjárások szerepéről és a helyi identitásokról tartott előadást a Magyar Tudomány Ünnepén.

2016. december 25.

A Magyar Tudomány Ünnepe nyitóünnepségén két tudományos előadást is meghallgathattak a jelenlevők. Mindkettő az identitás és a magyarság problémakörével foglalkozott.

Kiss Jenő (balra) és Péntek János az MTA Székház Dísztermében. A képre kattintva galéria nyílik Forrás: mta.hu/Mudra László

Kiss Jenő az identitás fogalmáról, meghatározásáról és az identitásunkat napjainkban érő kihívásokról beszélt. Előadásában szólt a „nyelvében él a nemzet” sokat idézett mondás érvényességének kérdéséről is. Kitért arra, hogy a legáltalánosabb közösségegyesítő tényezők között milyen helyen áll a magyar anyanyelv, s mennyiben tekinthető a magyar nyelv a magyarsághoz tartozás legfőbb kritériumának.

Péntek János Nézze meg az előadásokon készült képeinket!előadása az Az anyanyelv fölértékelődése a peremrégiók magyar identitásában címet kapta. Statisztikai adatokat is ismertetve a család, a közösség, a vallás, az identitás és a nyelv bonyolult kapcsolatrendszerét vizsgálta. A határon túli magyar közösségek gyakran meglepő szociológiai adatainak elemzésén túl szóba került a csángók egy távoltra szakadt, muszlim vallású csoportja is.

Névjegy

Kiss Jenő az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék professor emeritusa, az MTA rendes tagja. A rendszerváltás után másfél évtizeden át tanszékvezető az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Több nyelvjárástani, nyelvtörténeti és a nyelvhasználattal foglalkozó szakkönyv szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője. Kutatási területei: dialektológia, szociolingvisztika, nyelvtörténet, etimológia, nyelvtudomány-történet.

Péntek János a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének professor emeritusa, az MTA külső tagja. 1990 után tanszékvezetőként irányította a magyarságtudományi szakok és tanszékek megújítását a kolozsvári egyetemen, újraindította a néprajz szakos képzést, 2002-ben megszervezte a hungarológiai doktori iskolát. Kutatási területei: magyar dialektológia, szociolingvisztika (kontaktológia, bilingvizmus), etnolingvisztika (etnoszemantika, etnobotanika).

Kiss Jenő előadásának videófelvétele itt nézhető meg. (A videó feletti csúszkával állítható az élőkép és a dia méretének aránya.)

Péntek János előadásának videófelvétele itt nézhető meg.