Angol nyelvű könyvsorozat a magyar nyelvről

Több évtized grammatikai kutatási eredményeit tárja elméletfüggetlen módon, teljességre törekvő szerkezetben a nemzetközi tudományosság elé az a könyvsorozat, amelynek első két kötete ezekben a napokban jelent meg az Amsterdam University Press kiadónál. Az angol nyelvű kiadványt január 30-án mutatták be az Akadémia Székházában.

2018. január 30.

„A nagy, sok országban, sok ember által beszélt nyelvektől eltérően a magyar nyelv egyúttal a nemzeti identitást is meghatározó kapocs. Ezért különösen fontos az Akadémia, egy a magyar nyelv ápolása céljából létrehozott nemzeti intézmény életében minden olyan esemény, amelyen a magyar nyelvvel kapcsolatos kutatások legújabb eredményeiről számolnak be” – mondta a könyvbemutatón Lovász László, az MTA elnöke.

Lovász László és Prószéky Gábor, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Utalt arra, hogy a mostani kötet nem előzmények nélküli, hiszen a magyar nyelv a nagy nyelvészeti hagyományokkal bíró indoeurópai nyelvek – angol, német, francia – után az egyik legjobban feldolgozott más típusú nyelv, amelynek jelenléte a nemzetközi irodalomban összemérhető a nála jóval nagyobb népességű japán, kínai vagy arab nyelvével.

Az Az MTA Open Access támogatásának köszönhetően a kötet ingyenesen letölthető az alábbi linkenújfajta könyvsorozat előtörténetéről Kenesei István akadémikus, az MTA Nyeltudományi Intézet előző igazgatója, az Átfogó magyar nyelvtan című OTKA/NKFIH kutatás vezetője, a Comprehensive Grammar Resources sorozat társszerkesztője, a Syntax of Hungarian sorozat főszerkesztője beszélt.

Kenesei István Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Mint elmondta, a sorozat ötletét tíz évvel ezelőtt a holland Henk van Riemsdijk, a Tilburgi Egyetem professzora vetette fel neki. Az egy-egy nyelvnek egy több kötetből álló alsorozatot szentelő munkában eddig nem tapasztalt részletességgel mutatják be az egyes nyelvek nyelvtani jellemzőit, de elméletmentesen, vagyis nem nyelvelméleti kérdéseket, szintaktikai szabályokat és ágrajzokat elemezve, hanem konkrét nyelvi jelenségek vizsgálatával.

Elsőként a holland nyelvről készült el egy A kötet bemutatóján készült képeknyolckötetes Amsterdam University Press gondozásában.

A most – a magyar nyelvvel foglalkozó sorozat első részeként – megjelent két kötet a magyar nyelvtudomány jelentős nemzetközi eredménye.

A mű az Országos Kutatási Alapprogramok (OTKA), majd annak megszűnése után a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatásával készült el. A könyv megírásához kapcsolódó, 2012 és 2016 között megvalósult kutatás során nyolc témacsoportban összesen ötven szakember dolgozott. A projektben öt hazai egyetem – Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem –, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársai működtek közre, a kutatók egy része a kötetek írásakor hét további országban – Ausztria, Franciaország, Hollandia, Németország, Norvégia, Románia (Erdély), USA – lévő kutatóhelyeken voltak állásban.

A szerzők célja egy olyan nagy volumenű, angol nyelven írt összefoglaló munka elkészítése volt, amely a több évtizedes munkával elért kutatási eredményeket tárja elméletfüggetlen módon, teljességre törekvő szerkezetben a nemzetközi tudományosság elé. Szemben a „pilótaprojektnek” is tekinthető holland vállalkozással, amelyben a négy lexikális kategória, a főnév, ige, melléknév és határozószó, illetve a velük alkotott szintagmák köré építették fel a köteteket, a magyar kutatók nyolc témára bontották a feladatot.

1. A főnév és a főnévi csoport (Alberti Gábor, PTE; Laczkó Tibor, DE)
2. Az egyszerű mondat szerkezete (Surányi Balázs, NYTI-PPKE)
3. A határozószók, névutók és szerkezeteik (É. Kiss Katalin, NYTI-PPKE)
4. Az ige és az igei csoport tulajdonságai (Bibok Károly, SZTE)
5. A melléknevek és szerkezeteik (Bartos Huba, NYTI-ELTE)
6. A véges igéjű alárendelt mondatok (Gécseg Zsuzsanna, SZTE)
7. Az igeneves tagmondatok (Laczkó Tibor, DE; Alberti Gábor, PTE)
8. A mellérendelés és az ellipszis tulajdonságai (Bánréti Zoltán, NYTI)

A szerzőkre alapvetően kétféle feladat hárult: egyrészt az eddig Magyarországon vagy máshol elvégzett és publikált kutatások eredményeinek összefoglalása, másrészt a teljes grammatikai feldolgozáshoz szükséges hiánypótló kutatások elvégzése és eredményeik beillesztése az egységes keretbe.

Akutatás eredményeképpen a 121 közleményen – szakcikk, máshol publikált könyvfejezet, konferenciaabsztrakt – kívül több ezer oldalnyi nyelvtani leírás készült el, minden korábbit meghaladó mélységben, alapossággal és részletességgel.

A kutatók a most megjelent, összesen 1257 oldal terjedelmű első két kötethez az MTA egyszeri Open Access támogatását tudták igénybe venni. A további kötetek kiadása érdekében sikerrel pályáztak az NKFIH-hoz. A pályázati forrás segítségével az elkövetkezendő években biztosítva lesz a kötetek folyamatos lektorálása, nyelvi ellenőrzése, főszerkesztése és nyomtatott, valamint nyílt hozzáférésű kiadása.