A felajánlási pénzektől a zsetonokig – kétnyelvű kötet a magyar uralkodókoronázások érmeiről

Az újkori magyar uralkodókoronázásokat és az ezek alkalmából 1508 és 1916 között kibocsátott érmeket, illetve zsetonokat mutatja be az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Lendület Szent Korona Kutatócsoport új, kétnyelvű könyve.

2016. január 20.

A Coronatus in regem Hungariae... Medaliile de încoronare ale regilor Ungariei / A magyar uralkodókoronázások érmei című, Budapesten összeállított és Kolozsváron nyomtatott kötet az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiadványaként jelent meg.

A szerzők a romániai és erdélyi (magyar és román) szakmai közösség, valamint a nagyközönség számára kíván betekintést nyújtani a késő középkorban Székesfehérvárott, majd 1563-tól Pozsonyban, 1622-től részben már Sopronban, majd 1792-től részben Budán tartott szertartások és koronázási érmek históriájába.

Érmet szórnak a tömegbe V. Ferdinánd megkoronázásakor Pozsonyban. (1830)

A történeti Magyarország életében a Szent István-i államiság megjelenítésének legfontosabb ceremóniái az uralkodókoronázások voltak. Ennek megfelelően az államiság jelképei a koronázásra vagy azok alkalmából kiadott érmeken mindig megjelennek. Ezek az érmek azt a célt is szolgálták, hogy a jelenlévők évek, évtizedek múlva is emlékezzenek az eseményre, sokan életük végéig megőrizték őket. A rajtuk szereplő szimbólumok (a Szent Koronától Szent István kései utódainak portréin át a magyar államcímerig) hozzájárultak a Szent István-i hagyomány, a magyar államiság kultuszának fennmaradásához.

Az új kötet címlapján az eddig ismert legkorábbi magyar királyné-koronázási érem látható, amelyet Gonzaga Eleonóra Magdolna 1655-ös pozsonyi szertartása alkalmából bocsátottak ki. A koronázási érem egyetlen ismert példányát az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum gyűjteményében őrzik.

A kiadvány átfogó tanulmányait Pálffy Géza, a lendületes kutatócsoport vezetője, az MTA BTK Történelemtudományi Intézet tudományos tanácsadója (Régi hagyományok – új szokások: Uralkodókoronázások az újkori Magyarországon [1526-1916]), illetve numizmatikus munkatársai, Soltész Ferenc Gábor és Tóth Csaba szakmuzeológus (Uralkodói reprezentáció a magyar királykoronázások érmein és zsetonjain) készítették. Utóbbiak állították össze kolozsvári román és magyar kollégák közreműködésével a kötet legnagyobb részét kitevő, a több mint másfélszáz érmet részletesen dokumentáló katalógust is. A számba vett értékes műtárgyak között megtalálhatók a csupán egyetlen példányban készült, úgynevezett felajánlási pénzek éppúgy, mint a koronázásokhoz kapcsolódó reprezentációs emlékérmek és a koronázási menetben a nép közé szórt arany, ezüst vagy réz zsetonok.

További részletek az MTA BTK Történelemtudományi Intézet honlapján olvashatók.