Vörösmarty világa virtuális kiállításon

Az interneten él tovább az a tavaly ősztől idén tavaszig tartó, nagy sikerű tárlat, amelyet Vörösmarty Mihály Szózatának történetéről, hatásáról, nemzeti kultúránkban elfoglalt helyéről rendezett az MTA Könyvtár és Információs Központ. Az eredeti kiállítási anyag a weben irodalmi adatbázissal és a költő hagyatékát bemutató, videón megnézhető tárlatvezetéssel bővült ki.

2017. július 28.

„Rendületlenül” – szakrális szó minden magyar számára, amelyet tisztelettel ejtünk ki, s amelyről mindannyian tudjuk, honnan származik. A Vörösmarty Mihály által 1835-ben elkezdett és 1836-ban befejezett Szózat az egész nemzet közös kincsévé, nemzeti énekünkké lett.

A Magyar Tudományos Akadémia, valamint az MTA Könyvtár és Információs Központ közösen rendezett, tavaly ősszel a Magyar Tudomány Napján megnyílt tárlatának „főszereplője” a Szózat eredeti kézirata volt. Az idén tavasszal zárult kiállítás jelentőségét az adta, hogy az MTA KIK Kézirattárában őrzött becses dokumentumot ezt megelőzően, 80 évig nem láthatta a nagyközönség.

A Szózat 1837-ben jelent meg, s rövid idő alatt országszerte elterjedt. Mindenki idézte, és nagy szégyen volt, ha valaki nem ismerte. 1846-ban bekerült a felvilágosodás és a reformkor általános iskolai tankönyvébe. Gyakran idézték politikusok is.

1843-ban pályázatot írtak ki a megzenésítésére, amelyet Egressy Béni nyert meg. A megzenésített változat még inkább elősegítette az elterjedését. Attól kezdve nincs olyan nagyobb állami ünnep, jelesebb iskolai rendezvény, amelyen ne csendülne fel. Az 1848–1849-es szabadságharcban a honvédek csata közben is énekelték.

A Szózat történetéről, hatásáról, nemzeti kultúránkban elfoglalt helyéről irodalomtörténészek által összeállított anyag most virtuális formában, kibővítve nézhető meg. Nem csupán a versről és szerzőjéről szóló legfontosabb tudnivalók ismerhetők meg, hanem Vörösmarty kevéssé ismert nyelvtudósi pályájának állomásai is. A virtuális kiállítás látogatói bepillantást nyerhetnek továbbá a költő Deák Ferenccel folytatott humoros levelezésébe.

A magyar nyelvről – Vörösmarty Mihály tanulmánya

Az online tárlat tematikájához kapcsolódóan az MTA Könyvtár és Információs Központ Szakinformatikai Osztályának gondozásában irodalmi adatbázis készült, amely mintegy 300 művet ad közre. A válogatás költői műveket, elbeszéléseket, drámákat és vegyes prózai dolgozatokat tartalmaz.

Az érdeklődők virtuális tárlatvezetésen is részt vehetnek: videó segítségével Babus Antal, az MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye vezetője kalauzolja a nézőket a Vörösmarty Mihály hagyatékát bemutató eredeti kiállításon.

A virtuális kiállítás, az irodalmi adatbázis és a tárlatvezetés felvétele itt nézhető meg.