Tudományos tanácsadás a honvédelemben is – megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia és a Honvédelmi Minisztérium között

Újabb állomásához érkezett az MTA-nak a kormányzattal kialakított, széles körű együttműködésre alapozott tanácsadói tevékenysége. Az Akadémia és a honvédelmi tárca között 2007-ben létrejött együttműködés megújítása és a kihívásokra adott válaszok új tartalommal való megtöltése a célja annak a megállapodásnak, amelyet a két intézmény vezetői írtak alá 2024. május 2-án Budapesten.

2024. május 2.

A tudományos tanácsadás szinte az alapításától kezdve a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak a közösség érdekében vállalt feladata, amit a magyar társadalom, a nemzet közvéleménye tőle mindenkor elvár és – különösen az akadémiai törvény 1994-es megszületése óta – a hivatalos szervek által is igényelt tevékenysége.

Freund Tamás 2020-ban kezdődött akadémiai elnöki ciklusában az MTA egyebek mellett közoktatási, egészségügyi, energetikai, víztudományi, valamint műemlékvédelmi kérdésekben is készített tudományosan megalapozott állásfoglalásokat. E tanácsadói tevékenységét az Akadémia a kormányzattal, a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs rendszerrel, az oktatási rendszerrel és a társadalommal kialakított széles körű együttműködésre alapozva valósítja meg. Az egyes kérdések vizsgálatában mindig az adott szakterület legkiválóbb kutatói vesznek részt.

A Magyar Tudományos Akadémia és a Honvédelmi Minisztérium mostani megállapodásával a két intézmény arra törekszik, hogy kutatási projektekkel, tudományos programok szervezésével, a tudományos kutatások eredményeinek közzétételével és felhasználásával elősegítse a nemzeti biztonság a kor követelményeinek megfelelő kialakítását, megszilárdítását, a béke, a nemzetközi biztonság és stabilitás fenntartását, valamint a honvédelmi képességek fejlesztését.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Freund Tamás akadémiai elnök a megállapodás aláírása után Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A sokrétű együttműködés nem csupán a IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály Hadtudományi Bizottságát, hanem a Magyar Tudományos Akadémia valamennyi tudományos osztályát érinti.

Freund Tamás, az MTA elnöke aláírásával az Akadémia többek között azt vállalta, hogy – folytatva az évek óta tartó tudományos tanácsadói tevékenységét – a Honvédelmi Minisztérium megkeresésére tájékoztatást ad a tudományok művelése és a tudományos kutatások koncepciójáról, fontosabb fejlesztési irányairól, kiemelten a biztonsággal és a védelmi képességfejlesztéssel kapcsolatos témakörökről, szakmai támogatást nyújt a tudományterületekhez és az egyes tudományágakhoz kapcsolódó hadtudományi kutatási programokhoz, és elősegíti a védelemmel és a biztonsággal foglalkozó tudományos tevékenységet. Továbbá közel húszezer köztestületi tagja, tudományos osztályai és bizottságai, testületei, hazai és külföldi kapcsolatrendszere mozgósításával, valamint szakmai-tudományos fórumai, kutatóhelyi kapcsolatai révén elősegíti a tájékozódást a kutatóhelyek tudományos eredményeiről, szorgalmazza a védelmi tudományok művelőinek fogadását tudományos feladatok megoldására, továbbá a szakértők kölcsönös cseréjét és kutatási együttműködéseit.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter aláírásával a Honvédelmi Minisztérium többek között arra tett vállalást, hogy a hadtudományi elemzések, prognózisok, tanulmányok összeállításánál törekszik a hazai tudományterületek és tudományágak kutatási eredményeinek hasznosítására, valamint kölcsönös érdeklődésre számot tartó közös tudományos kutatásokat kezdeményez.