„Tudomány a társadalmi igazságosságért” – Megkezdődött a 10. World Science Forum a dél-afrikai Fokvárosban

A világ legrangosabb tudománydiplomáciai fóruma idén újabb fontos epizódjához érkezik: első alkalommal látogat az afrikai kontinensre. Az eseményt 2022. december 6. és 9. között rendezik meg a dél-afrikai Fokvárosban. Az idei Tudományos Világfórum főcíme „Tudomány a társadalmi igazságosságért” („Science for Social Justice”), amellyel a szervezők a tudomány nélkülözhetetlen szerepére hívják fel a döntéshozók figyelmét a világszerte súlyosbodó társadalmi, gazdasági, környezeti válságok feloldásában.

2022. december 5.

A World Science Forum (WSF) a kezdetek, 2003 óta kiemelt ügyként kezelte a fejlődő világ helyzetét, az oktatási és tudományos infrastruktúra bővítését, a növekvő globális egyenlőtlenségek problémáját. Az idei főcím – „Tudomány a társadalmi igazságosságért” – mögött álló, a dél-afrikai Tudományügyi és Innovációs Minisztérium által kidolgozott koncepció a tudomány szemszögéből vizsgálja a társadalmi igazságosság kérdését, a közösségi források méltányos elosztásához való jogot és a tudáshoz való hozzáférés jogát, az egyenlőtlenségek kérdését. Felhívja a A nyitóünnepség programjafigyelmet a klímaváltozás súlyos és egyenlőtlen hatásaira, a tudománydiplomácia jelentőségére, és bemutatja, hogy a tudomány mennyiben segíti a társadalmi igazságosság előmozdítását, és milyen felelősséget vállalhat az átfogó globális problémák vizsgálatával és megoldásával kapcsolatban.

Ezek a témák különösen aktuálisak az afrikai kontinens és általában a fejlődő világ számára, ahol kiemelt feladatnak számít a súlyos gazdasági egyenlőtlenségek, az oktatáshoz való hozzáférés, a szegények és gazdagok, a nők és férfiak közötti társadalmi szakadék csökkentése, a természeti erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés megteremtése, a környezet- és klímavédelem, a növekedés, illetve a jelen és a jövő generációk érdekei közötti ellentét mérséklése.

A fórum programjának vázát az öt plenáris szekció adja, ezek egyenként az emberi méltóság, a klímaváltozás egyenlőtlen hatásai, az afrikai tudomány, a diplomácia, illetőleg az igazságosság és a tudomány közötti viszonyrendszert mutatják be. A fórum iránti érdeklődést jellemzi, hogy a nyílt pályázaton kiválasztott 28 tematikus szekcióra 140 kiváló javaslat érkezett, a WSF központi programját megelőzően pedig közel 40 további eseményt szerveznek afrikai, más országbeli vagy nemzetközi szervezetek. Ezek között megemlítendő a kormányzati tudományos tanácsadás ISC alatt működő világszervezetének, a Kormányzati Tudományos Tanácsadás Nemzetközi Hálózatának (International Network for Government Science Advice, INGSA) a rendezvénye, az afrikai tudományos akadémiák több tucat rendezvénye, a fiatal kutatók kiemelt részvétele, illetve a tudományos újságírók világszervezetének (World Federation of Science Journalists) széles körű médiaprogramja. Kiemelendő, hogy az afrikai tudományos akadémiák éves közgyűlése is a fórum felvezető rendezvényeként zajlik majd, hogy az afrikai tudományos közösség a WSF keretében is minél szélesebb körben képviseltethesse magát.

A Magyar Tudományos Akadémia amellett, hogy a szervezésben nyújt szakértő támogatást a dél-afrikai Tudományos és Innovációs Minisztériumnak, három saját szervezésű tudományos szekcióval is készül a konferenciára. Az egyik a felfedező kutatások jelentőségét (THEMATIC SESSION III/G WHAT IF? IS CURIOSITY STILL THE MAIN DRIVING FORCE BEHIND REVOLUTIONARY IDEAS IN SCIENCE?) hangsúlyozza, kiemelkedő kutatók érdekes egyéni pályáján, felfedezésein, személyes történetein keresztül. A másik a bioszféra-rezervátumok (BIOSPHERE RESERVES: SHINING GEMS OF NATURAL ECOSYSTEMS) jelentőségét mutatja be példákon keresztül, a harmadik pedig a nagy kutatási infrastruktúrák (BASIC SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: FROM A PERSPECTIVE OF LEVERAGING GLOBAL LARGE RESEARCH INFRASTRUCTURE), köztük a szegedi ELI mögött álló nemzetközi együttműködést és lehetőségeket népszerűsíti.

A World Science Forum eseményeit ezen a linken tudja élőben követni.

A fórumot a világ legnagyobb tudományos szervezetei támogatják: a partnerszervezetek körét az UNESCO (az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete), az ISC (International Science Council – Nemzetközi Tudományos Tanács), a AAAS (American Association for the Advancement of Science – Amerikai Szövetség a Tudomány Fejlődéséért, amely a tekintélyes tudományos folyóirat, a Science kiadója), az IAP (InterAcademy Partnership – Akadémiaközi Partnerség), a TWAS (The World Academy of Sciences – Tudományos Világakadémia), az EASAC (European Academies’ Science Advisory Council – az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete) és a GYA (Global Young Academy – Fiatal Kutatók Világakadémiája) alkotja.

Az esemény fővédnöke – a hagyományoknak megfelelően – az UNESCO főigazgatója, Audrey Azoulay és Magyarország köztársasági elnöke, Novák Katalin. Az ünnepélyes megnyitón elhangzik Novák Katalin köztársasági elnök köszöntője, továbbá köszöntőt mond a házigazda Dél-afrikai Köztársaság elnöke, Cyril Ramaphosa, valamint az UNESCO két főigazgatóhelyettese, a Dél-afrikai Köztársaság tudományügyi és innovációs minisztere, illetve a WSF elnökeként Freund Tamás, az MTA elnöke.

A Tudományos Világfórum (World Science Forum, WSF ) alapítása az 1999-es „World Conference on Science” budapesti UNESCO-konferenciához kötődik. Ennek az első, kifejezetten a tudomány társadalomban és gazdaságban betöltött szerepéről összehívott kormányközi konferenciának a megrendezéséhez a magyar kormány nyújtott támogatást, a témából adódóan pedig a Magyar Tudományos Akadémia is részt vett a szervezésében. A World Conference on Science „Budapest Declaration” néven emlegetett zárónyilatkozata sok tekintetben még ma is referenciaként szolgál a tudomány szerepével, felelősségével kapcsolatos nemzet szintű szabályalkotások során. A budapesti helyszín egyben megalapozta a World Science Forum konferenciasorozat indítását is, hiszen ekkor fogalmazódott meg a tudomány és társadalom kapcsolatáról folytatandó rendszeres párbeszéd igénye.

A kezdeményezést a Magyar Tudományos Akadémia karolta fel, majd az UNESCO és a Nemzetközi Tudományos Tanács (International Council for Science, ICSU) mellett sorra csatlakoztak hozzá a legjelentősebb tudományos világszervezetek. 2003-tól minden második évben közösen szervezik meg az immár „World Science Forum” néven ismert eseményt. A World Science Forum elnöke az MTA mindenkori elnöke, aki egyben a WSF irányítótestületének is társelnöke. Az idei rendezvény irányítótestületének másik társelnöke a rendező ország, a Dél-afrikai Köztársaság felsőoktatásért és innovációért felelős minisztere: Emmanuel „Blade” Bonginkosi Nzimande.

A kétévente megrendezett Tudományos Világfórum talán az egyetlen rendszeres, nemzetközi együttműködésen alapuló tudománydiplomáciai, tudománypolitikai világrendezvény, amely a tudomány szerepével, jövőjével, a tudományos felfedezések etikai, környezeti, gazdasági, szociális és kulturális következményeivel foglalkozik. Az idei fórum keretében is a legégetőbb globális problémákra keresik a megoldásokat a tudományos szervezetek vezetői, politikai és üzleti döntéshozók, a civil szervezetek és a tudományos sajtó képviselői.

A fórum jelentősége a magyar tudományosság és a Magyar Tudományos Akadémia számára azért is kiemelkedő, mert a WSF által egy nemzeti intézmény a legbefolyásosabb nemzetközi tudományos szervezetek egyenrangú partnereként jelenhet meg a nemzetközi tudománypolitikai párbeszédben.