Főtitkári Elismerés az Akadémia szolgálatában végzett munkáért

Kiemelkedő tudományszervezői, igazgatási, fenntartási, szolgáltatási vagy üzemeltetési munkájukért tizenöten vehettek át elismerést Török Ádámtól, az MTA főtitkárától.

2016. november 15.

„Nemcsak szakmailag, hanem emberileg is például szolgálhatnak mások számára” – méltatta az MTA Székházában összegyűlt kitüntetetteket Török Ádám.

Lovász László elnök és Török Ádám főtitkár a kitüntetettekkel Fotó: Szigeti Tamás/ mta.hu

A Magyar Tudományos Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért Török Ádám Főtitkári Elismerésben részesítette:

Aros Emesét, az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályának pályázati szakreferensét a Lendület-pályázat előkészítésében, a projektmenedzsmentben, valamint a befogadó intézmények és kutatók érdekében végzett teljes körű ügyintézési feladatok ellátásában kimagasló teljesítménnyel, elhivatottsággal és szakértelemmel végzett munkájáért;

Babus Antalt, az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének főkönyvtárosát, osztályvezetőjét több évtizedes, magas színvonalú, sokoldalú szakmai munkájáért, kivételes szakértelméért és az évek során felhalmozott dokumentumismereti tudása elismeréseként;

Bajusz Tamást, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének telephelyvezetőjét a kutatómunka feltételeinek biztosítása és a Nemzeti Botanikus Kert világszínvonalú gyűjteményének fenntartása érdekében példamutató szorgalommal és igényességgel végzett munkájáért;

Dobosné Harsányi Editet, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének titkársági munkatársát, asszisztensét több mint három évtizedes, megbízható munkavégzéséért, az intézet titkársági feladatának kiváló színvonalon való ellátásáért és könyvtárának vezetéséért;

Feuer Évát, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet minőségirányítási vezetőjét az intézet ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerének létrehozásáért, továbbfejlesztéséért, a pályázati szolgáltatásokkal történő integrálásáért, továbbá lelkiismeretes, felelősségteljes munkájáért, szakmai és gyakorlati tudásáért;

Képgaléria az elismerések ünnepélyes átadásárólFüzi Évát, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének titkársági munkatársát az igazgatóság gördülékeny működésének biztosításáért, a munkatársak adminisztrációval kapcsolatos problémáinak intézéséért, segítőkész, konstruktív, gyors és pontos munkavégzéséért;

Gömöriné Bakonyi Krisztinát, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ Domus Vendégházának irodai munkatársát a Vendégház szolgáltatásait igénybe vevő ösztöndíjas kutatók, akadémiai külső tagok munkájának magas színvonalú kiszolgálással való segítéséért, valamint a Domus Café rendezvénysorozat szervezéséért;

Katona Istvánt, az MTA Atommagkutató Intézetének osztályvezetőjét az Üzemeltetési és Ellátási Osztály vezetőjeként az intézet problémamentes működtetéséért, a kutatók és a vendégek optimális körülményeinek biztosításáért, a park fenntartásáért, továbbá több mint négy évtizedes, lelkes és hatékony munkájáért;

Kriszt Jánost, az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája számviteli osztályvezetőjét ellenőrzési, majd számviteli területen végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, amely nagymértékben hozzájárult a kutatócsoportok és az iroda zökkenőmentes, a szabályoknak megfelelő és hatékony gazdálkodásához, a kutatómunka feltételeinek megteremtéséhez.

Kruppa Fanni Ritát, az MTA Titkárság Elnöki Titkárságának titkársági szakreferensét az Akadémia elnökének személyéhez fűződő szervezési és adminisztrációs feladatok pontos és körültekintő ellátásáért, az Elnökség és a Vezetői Kollégium üléseinek, valamint a vezetői értekezletek írásos anyagainak előkésztésében, a jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítésében nyújtott precíz és lelkiismeretes munkájáért;

Máté Ildikót, az MTA Nyelvtudományi Intézet gazdasági vezetőjét az intézet pénzügyi stabilitásának, biztonságának fenntartásáért végzett önfeláldozó, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként, amellyel nagymértékben hozzájárult az intézet kutatásfinanszírozási és szervezési feladatainak sikeres teljesítéséhez;

Nyerges Évát, az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztályának osztályvezetőjét az MTA szerteágazó tevékenységrendszerében, sokszereplős intézményhálózatában az Akadémia vagyongazdálkodásának javítása érdekében végzett közbeszerzési eljárások jogkövető menedzseléséért, valamint szakmai elhivatottsága, közösségépítő munkája elismeréseként.

Orosz Tibort, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának technikusát, recepciósát a szegedi székházban adódó technikai problémák elhárításában és a többi székházban felmerülő nehézségek megoldásában nyújtott segítségéért, továbbá magas színvonalú, lelkiismeretes munkájáért, példamutató emberi magatartásáért;

Sziráki Zsuzsannát, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Intézetének intézeti könyvtárvezetőjét nagy szakértelemmel, elhivatottsággal végzett munkájáért, amelynek eredményeként az intézet könyvtára, a regionális tudomány országosan meghatározó szakkönyvtárává vált.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára posztumusz elismerést adományozott Lakatos-Kiss Judit, az MTA Üdülési Központ Erdőtarcsai Akadémiai Üdülőjének megbízott üdülővezetője részére több mint huszonnégy éves példamutató és fáradhatatlanul végzett munkájáért. A díjat Lakatos-Kiss Zoltán vette át.