Hűség a hagyományokhoz és folyamatos megújulás – megtartották a területi akadémiai bizottságok éves közgyűléseit

„A Magyar Tudományos Akadémia egyik legfőbb erénye az elmúlt két évszázadban éppen az volt, hogy miközben hű maradt hagyományaihoz, ápolta az elődöktől, az egymást követő tudósgenerációktól örökül hagyott tradíciókat, képes volt folyamatosan megújulni” – így hangzott az MTA Elnökségének tagjai által a területi bizottságok éves közgyűlésein tartott köszöntők egyik legfőbb üzenete. Az Akadémia fennállásának 200. évfordulójához közeledve az idei év egyik kiemelt témája Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Veszprémben is a hagyomány és megújulás jegyében megvalósuló ünnepi készülődés volt.

2024. március 11.

Február utolsó és március első napjaiban megtartották hagyományos éves közgyűlésüket az MTA területi bizottságai. Az eseményeken részt vevőket az Akadémia vezetőségének egy-egy tagja köszöntötte. Freund Tamás, az MTA elnöke Pécsett, Kollár László Péter főtitkár Miskolcon, Erdei Anna főtitkárhelyettes Veszprémben, Lamm Vanda társadalomtudományi alelnök Debrecenben, Hudecz Ferenc természettudományi alelnök pedig Szegeden nyitotta meg a tanácskozást. Mint mondták,

a hagyományokhoz való hűségnek és a folyamatos megújulás képességének egy tudományt művelő és tudományszervező közösség esetében különös jelentősége van, hiszen „a tudomány nem egyszerűen követi a korszellemet, hanem eredményei révén meghatározó szerepet visz annak alakításában is”.

Pécs

Az Akadémia vezetőjeként immár második ciklusát töltő Freund Tamás elnöki programjának megvalósításában nagyfokú bizalom és a korábbinál fontosabb szerep jut a 18 ezer fős akadémiai köztestületnek és az MTA területi bizottságainak. Az Akadémia elnöke Pécsen azt mondta, hogy

a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriuma a magyar nemzeti identitás, a kultúra és a tudomány önmagán túlmutató jelentőségű eseménye,

a területi bizottságok pedig pótolhatatlan szerepet töltenek be a nagy közbizalomnak örvendő Akadémia országos láthatóságában.

Freund Tamás köszöntője után az MTA Pécsi Területi Bizottságának elnöke, Kovács L. Gábor tartotta meg a bizottság tevékenységéről szóló éves beszámolót, majd a közgyűlés Font Márta alelnök tájékoztatójával folytatódott, aki a PAB bicentenáriumi rendezvényterveibe adott betekintést a jelenlévők számára.

A pécsi régió közgyűlését ünnepi esemény is gazdagította: König Marianna, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgatója vehette át kiemelkedő tudományt támogató tevékenysége elismeréseként a területi bizottság legmagasabb díját, a PAB Ezüst Plakettet. Az idei közgyűlés ünnepi tudományos előadását Molnár Dénes, az MTA doktora, a PAB alelnöke tartotta Gyermekkori elhízás: 45 év eredményei címmel.

(Az MTA Pécsi Területi Bizottsága 2024. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)

Miskolc

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága közgyűlésének elején a jelenlévők megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Czibere Tibor Kossuth- és Széchenyi-díjas magyar gépészmérnökről, akadémikusról, ezt követően pedig Kollár László Péter, az MTA főtitkára köszöntötte a résztvevőket. Ünnepi beszédében a közelgő bicentenárium kapcsán azt mondta,

ahogy egy épületnek időről időre megújulásra van szüksége, az örökbe kapott tradíciók tisztelete mellett ugyanúgy meg kell újulnia magának az intézménynek is.

A közgyűlés Kocsis Károlynak, a MAB elnökének a területi bizottság elmúlt évi munkáját összefoglaló beszámolójával folytatódott, majd elhangoztak a szakbizottságok és a MAB-klubok (Miskolc, Eger, Gyöngyös, Sárospatak) elnökeinek beszámolói is. Ezeket követően Barkóczi István, a FUX Zrt. igazgatótanácsának elnöke tartott ünnepi előadást Vállalati innováció – válasz a piac kihívásaira címmel, majd a közgyűlés végén a 2023 őszén alapított Észak-magyarországi Innovációs Díjat adták át. A díjat azok a vállalkozások nyerhetik el, amelyek nemzetgazdasági szinten vagy Észak-Magyarországon kiemelkedő eredménnyel járó termék-, technológia-, szolgáltatás- vagy informatikai rendszerfejlesztést hajtanak végre. A díjakat idén az Exasol Kutató, Fejlesztő Kft. (Nógrád vármegyei Innovációs Díj), az SBS Szerelő, Javító és Szolgáltató Kft. (Heves vármegyei Innovációs Díj), valamint a FUX Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. és a CreativEnergy Kft. (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Innovációs Díjak) vehették át.

(Az MTA Miskolci Területi Bizottsága 2024. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)

Debrecen

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága éves közgyűlésén Lamm Vanda, az MTA társadalomtudományi alelnöke köszöntőjében kitért az Akadémia közelgő 200 éves jubileumának előkészületeire, a tudományos közösség feladataira és a kutatói életpálya népszerűsítésének fontosságára, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy

egy éves közgyűlésen a lehetséges megoldások megtalálásának reményében a működési nehézségekre is fel kell hívni a figyelmet.

Az MTA alelnökének ünnepi beszéde után Páles Zsolt, a DAB elnöke számolt be a 2023. évi bizottsági munkáról, Hodossy-Takács Előd, a DAB főtitkára pedig a szakbizottságok tevékenységét összegezte.

Ezt követően a DAB-díjak ünnepélyes átadására, majd a DAB Pro Scientia díjjal kitüntetett tudósok tudományos előadásaira került sor. Csiba László akadémikus A stroke és rizikóbetegségei. Hogyan tovább? címmel, Győry Kálmán akadémikus pedig Hatvan év a számelméletben; rövid visszatekintés címmel (egyik legsikeresebb tanítványával, Hajdu Lajos egyetemi tanárral közösen) tartotta meg előadását DAB Pro Scientia díja átvétele után.

A DAB Plakett díjazottjai idén Balázs Margit (DE ÁOK Népegészség- és Járványtani Intézet), Tóth Valéria (DE BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet), Szigeti Ferenc (NYE Műszaki és Agrártudományi Kar), valamint Vincze Csaba (DE TTK Matematikai Intézet) voltak, DAB Elismerő Oklevélben pedig Kozma László nyugalmazott igazgató, idegenvezető részesült.

(Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 2024. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)

Szeged

Az MTA Szegedi Területi Bizottsága közgyűlésén az Akadémia Elnökségét Hudecz Ferenc, az MTA természettudományi alelnöke képviselte. Ünnepi köszöntőjében többek között a területi bizottságoknak a tudomány megszerettetésében és a tudományos eredmények megismertetésében betöltött kulcsfontosságú szerepét hangsúlyozta. „Think globally, act locally. Vagyis:

gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan. Sokan ezt a mondást tartják a jelenleg zajló és előttünk álló, gyakran világméretű kihívások megoldási kulcsának

– mondta az Akadémia természettudományi alelnöke, majd hozzátette: –

A globális gondolkodás és a lokális cselekvés között pedig mindig ott van fontos közvetítő térként a regionalitás. A magyar tudományos életben sincs ez másként: kiemelt szerepük van a regionális tudományos közösségeknek és a régiókon belüli együttműködés hálózatainak.”

Az MTA alelnökét követően Krisztin Tibor, a SZAB elnöke is köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy a SZAB megalapítása óta fontos szerepet tölt be a dél-alföldi régió tudományos életének a szervezésében, szorosan együttműködik a régió felsőoktatási intézményeivel, kutatóintézeteivel, önkormányzataival, valamint a megyék ipar- és kereskedelmi kamaráival.

A nyitóbeszédek elhangzását követően a SZAB elnöksége átadta az MTA SZAB Pro Scientia életműdíjat, amelyet a hosszú időn át végzett tudományos tevékenység, iskola- és értékteremtő munkásság elismeréseként 2019-ben alapított a területi bizottság. A díjat idén Róna-Tas András, Széchenyi-díjas magyar nyelvész vehette át.

Az ünnepi pillanatokat követően Krisztin Tibor SZAB-elnök foglalta össze a SZAB 2023. évi munkáját és 2024. évi terveit, Vilmányi Márton, a SZAB tudományos titkára pedig a szak- és munkabizottságok elmúlt évi tevékenységét. Az éves közgyűlés tudományos előadását idén Tamás Gábor akadémikus tartotta Evolúció és revolúció – emberre jellemző sejtek, szinapszisok és hálózatok az agykéregben címmel.

(Az MTA Szegedi Területi Bizottsága 2024. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)

Veszprém

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága éves közgyűlésén Erdei Anna, az Akadémia főtitkárhelyettese azt emelte ki, hogy napjainkban talán minden korábbinál határozottabban tűnnek fel a különböző hálózatok, ez pedig látványosan érzékelteti, hogy milyen sok szálon tartozunk össze.

„A jelenkor tudományművelője ugyanis nem a magányos tudós, hanem a másokkal együttműködő kutató. A valóban életet szolgáló együttműködés szálai pedig mindig hozzákapcsolódnak az élet miénkétől különböző területeihez is”

– mondta az MTA főtitkárhelyettese.

A köszöntőt követően Gelencsér András, a VEAB elnöke tartotta meg beszámolóját a VEAB 2023. évi tevékenységéről, majd röviden vázolta 2024. évi terveit.

Az elnöki beszámoló után Lakatos Ferenc, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának professzora tartott előadást Inváziós rovarok az erdőben címmel, amelynek részeként ismertette a témában a Soproni Egyetemen jelenleg folyó kutatásokat is.

(Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága 2024. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)