Teleki József és az Akadémiai Könyvtár – kiállítás

Egy rendkívüli embert és az általa adományozott rendkívüli gyűjteményt mutatja be a Magyar Tudomány Ünnepe keretében az MTA Könyvtár és Információs Központban nyílt kiállítás.

2019. november 5.

„A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozata idején sokszor elevenítjük fel alapítónk, gróf Széchenyi István alakját. Idézzük gondolatait, méltatjuk az 1825-ös pozsonyi országgyűlésen november 3-án tett nemes gesztusát, amikor birtokai egyévi jövedelmét ajánlotta fel egy magyar tudós társaság létrehozására.

Ritkábban szólunk viszont azokról a kortársairól, akiket hozzá hasonlóan a reformkor nemes elvei, a közjó előmozdítása és a nemzeti kultúra megerősítésének vágya sarkallt tettekre. Ilyen volt mások mellett a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke, Teleki József is, aki 1826-ban felajánlotta családi könyvtárát a Tudós Társaságnak. Az általa az Akadémiának adományozott körülbelül harmincezer kötettel pedig megalapozta az Akadémiai Könyvtárat” – méltatta a nyelvújítóként és történettudósként is maradandót alkotó Teleki alakját Lovász László, az MTA elnöke.

A kiállítás megnyitóján készült képek a fotóra kattintva megnézhetők Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A 30 000 kötetet kitevő könyvtárat, amit Teleki József a családja nevében ajánlott fel, valójában a Telekiek három egymást követő generációja állította össze. Hasonnevű nagyapja, az idősebb Teleki József (1738–1796) kezdte el gyűjteni pesti házában az őt érdeklő könyveket. A háromezer kötetes állományt azután az ő fia, Teleki László (1764–1821) bővítette tovább egy minden tudományág szakirodalmára kiterjedő, mintegy 24 000 kötetes könyvtárrá. Halála után fia, az ifjabb Teleki József folytatta a gyűjtést az 1826-os felajánlásig, létrehozva az Akadémiai Könyvtár alapító állományát.

A Telekiek minden témában igyekeztek összegyűjteni a legkorszerűbb kiadványokat, a hazai tudományosság termékeit pedig csaknem hiánytalanul beszerezték, illetve számos tudós szerző az ő támogatásuknak köszönhetően folytathatta kutatásait. De az alapító állományban található kötetek nem csupán a tudománytörténészek figyelmére tarthatnak számot; reprezentatív megjelenésük, a bennük található felfedezések és érdekességek bárki számára intellektuális élményt nyújthatnak. A családtagok ezenfelül előszeretettel vásároltak muzeális értékű könyvritkaságokat, illetve bármilyen szempontból Magyarországhoz köthető anyagokat, vagyis hungarikumokat. A „»Sincero promovendi Boni Publici studio ...« (A közjó előmondításának vágyától indíttatva ...) – Teleki József és az Akadémiai Könyvtár” című kiállítás mindezekből ízelítőt nyújt, illusztrálva, hogy milyen értéket képviselt a könyvállomány, milyen sokrétű tájékozódásra volt lehetősége használóinak, és milyen kitűnő alapot nyújtott a hazai tudományosság kibontakozásához a Telekiek gyűjteménye.

A kiállítás helyszíne az MTA Könyvtár és Információs Központ
(1051 Budapest, Arany János u. 1.).

Nyitva: 2020. február 29-ig,
hétfőtől péntekig 10.00 és 18.00 óra között,
szombaton 10.00 és 16.00 óra között.

A belépés díjtalan.