Tájékoztatás az MTA Székház rekonstrukciójának előrehaladásáról

A Székház-rekonstrukció I. ütemének megvalósítása 2023 júliusában kezdődött meg az Akadémia saját forrásából, és a 2025-ben sorra kerülő ünnepi eseményekig befejeződik. Oberfrank Ferenc köztestületi igazgató tájékoztatása a felújítás jelenlegi helyzetéről.

2024. március 28.

Az MTA Titkársága keretében felállított, a köztestületi igazgató által irányított felügyelő-koordináló szervezet és az azon belül működő bonyolítói szervezet erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült úrrá lenni a kezdeti, időveszteséget okozó problémákon. Erőteljes ütemben, tervszerűen és koordináltan folyik a kivitelezői munka, és felelősséggel kijelenthető, hogy ha nem adódik váratlan és előre nem látható nehézség, akkor a beruházás az elvárt tartalommal és minőségben határidőre, 2025. február végére elkészül.

A munkálatok hangulatát érzékeltetve ad betekintést a felújítás folyamatába az alábbi kisfilm:

A folyamatban lévő munkálatok

A Székház tetőzetének teljes felújítása

A régi tetőzet elbontása és az új kialakítása közötti időre biztosítani kell az épület beázás elleni védelmét. Az eredeti, védőtetős elgondolást – elsősorban műemlékvédelmi megfontolásokból – elvetettük, és azzal egyenértékű, kármegelőző szigetelési megoldással oldjuk meg a feladatot.

Forrás: mta.hu

A kivitelezés stádiumában derült ki, hogy a tetőt borító pala azbesztet tartalmaz, ami nem ritka eset még itt, a Belvárosban sem. Az azbeszt csak a bontás során bekövetkező sérülés, törés esetén jelent egészségügyi kockázatot, ami megfelelő bontási technológia alkalmazásával kivédhető. A szükséges terveket, speciális intézkedéseket a kivitelező kidolgozta, az Akadémiával egyeztette, a hatóságokkal engedélyeztette, és rendszeres hatósági és megrendelői ellenőrzés mellett alkalmazza. Dolgozói védelmében az Akadémia foglalkozás-egészségügyi szolgálatát is bevonta a megoldás kidolgozásába. A tető bontása során alkalmazott eljárás megfelelő egészségvédelmet biztosít a bontásban részt vevők, a Székházban tartózkodók és a Székház környékén közlekedők számára egyaránt.

A III. emeleti Képtár felújítása és új kiállítóterek létesítése

A III. emeletről eltávolították és elszállították a korábbi években ott felhalmozott gépalkatrészeket, felesleges anyagokat.

Az MTA Székház felújítása 2024. márciusában Forrás: mta.hu

A jelenleg itt folyó munkálatok:

A „trezorszárnyban” elkészült a védőtetőt kiváltó kármentő szigetelés. Elvégezték a födém állapota miatt szükséges beavatkozásokat, ezért időlegesen korlátozni kellett a II. emeleti könyvtári raktár használatát.

A dunai szárny III. emeletén az 1990-es években a klímaberendezés befogadására kialakított „betonkoporsó” bontása különleges óvatosságot igényel. Egy statikai probléma miatt átmenetileg belső nehézállvány felépítésére volt szükség a Nagyterem felől. Emiatt a II. emeleti munkavégzést, rendezvényeket átmenetileg meg kellett tiltani.

Az Akadémia utcai szárnyban is megkezdődött a bontás, amely intenzíven csak április 15. után, a Székház fűtésének leállítása után lesz folytatható. Fontos cél, hogy az őszi fűtési szezon indulásáig kerüljön sor a Székház új fűtési rendszerének kialakítására és beüzemelésére.

A rizalitszárnyban is megindulhatott a bontás, miután megnyugtató eredményt hoztak a Díszterem mennyezetét és annak függesztőszerkezetét feltáró vizsgálatok. A Díszterem fölött „finombontásra” van szükség, aminek betartását a műszaki ellenőrök különös gondossággal figyelik.

Az MTA Székház felújítása 2024. márciusában Forrás: mta.hu

A Díszterem megújítása

Az eredeti tervek szerint a Díszterem megújítása a terem teljes gépészeti, erős- és gyengeáramú hálózatának korszerűsítését, új audiovizuális rendszer és világítás kialakítását, valamint moduláris, az adott rendezvényhez alakítható berendezés elhelyezését foglalta magába. A kivitelezés kezdetén felmerülő problémák időigényes, de eredményes megoldása lehetővé tette, hogy – a szükségből erényt kovácsolva – a Díszterem teljes restaurálása megvalósuljon, amire eredetileg csak az ünnepi évek után induló II. szakaszban került volna sor.

Az erről szóló döntés közvetlen előzménye, hogy a Díszterem mennyezetének restaurátori feltárására és megóvására térállványra volt szükség, aminek rendelkezésre állásával viszont reális lehetőség nyílt a Díszterem teljes restaurálásának előre hozására az I. ütem idejére. Mivel az összes ehhez szükséges előfeltétel teljesíthetőnek bizonyult, az MTA elnöke hozzájárult a Díszterem teljes körű felújításának elvégeztetéséhez, és rendelkezett a várható költségek elkülönítéséről.

Az MTA Székház felújítása 2024. márciusában Forrás: mta.hu

Ezt követően az Akadémia független művészettörténész és műemlékvédelmi szakértői – Mikó Árpád, az MTA doktora és Lővei Pál levelező tag – ellenőrzése, egyetértő jóváhagyása mellett a kivitelező kidolgozta a teljes restaurálás szakmai programját, ütemezését és a Díszterem többi kiviteli munkájához való illesztését. Eközben megérkezett a műemlékvédelmi hatóság engedélye is.

A felújítási munka első szakasza 2024. május 15-ig tart, amelynek során minden olyan munka elkészül, amihez a térállvány szükséges. Ezt követően az állványt elbontják. A hátralévő restaurálási feladatokat (ablak, karzat, oldalfalak) a többi dísztermi munkával egyeztetve legkésőbb november 30-ig kell elvégezni. Ennek megfelelően május második felében indulnak el a Díszterem fennmaradó kivitelezési munkálatai, majd ezután, még decemberben kerül sor a parkettázásra és a lakkozásra.

Az MTA Székház felújítása 2024. márciusában Forrás: mta.hu

További feladatok

Az itt most nem részletezett feladatok közé tartozik a Díszterem és a III. emeleti terek belsőépítészeti kiképzése, berendezése, továbbá a szfinxek, kandeláberek visszahelyezése az épületre, a homlokzati nyílászárók restaurálása és korszerűsítése, szükség esetén cseréje.

Az MTA főtitkára irányításával folyamatban van a jelenlegi parkoló helyén egy közösségi tér kialakítása, az Akadémia történetiségéhez méltó, a tudomány naprakész voltát, mindenkori aktualitását és gyors reagálóképességét kifejező jel – egy 65 résztvevős képzőművészeti pályázaton nyertes köztéri alkotás – megvalósítása. A mélygarázs kialakításának terve egyelőre várakozó állapotban van.

Az MTA Székház felújítása 2024. márciusában Forrás: mta.hu

Az MTA vezetése folyamatosan dolgozik a felújítás forrásainak biztosításán és a Székház-rekonstrukció II. ütemének előkészítésén is. Elkészült és beadásra került a II. ütemre vonatkozó beruházási koncepció a kormány beruházási tervéhez (2025–2035). Folyik a „teljes rekonstrukció” koncepcióját ismertető és a köztestületi tagsággal megvitató belső konzultáció előkészítése, aminek várható ideje a közgyűlést követő időszak lesz.