„Szellemi-tudományos központ” a tó partján – 90 éves az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet

„Minek egy ekkora gondban lévő országnak egy csiborpatkoló”? – értetlenkedtek a parlamenti képviselők a Tisztelt Házban, amikor kilenc évtizeddel ezelőtt a Magyar Biológiai Intézet létrehozásáról vitáztak. A Klebelsberg Kuno által 1927-ben alapított intézmény ma az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézeteként végzi hidrobiológiai és környezetvédelmi kutatásait. Tevékenységét a közelmúltban Magyar Örökség díjjal ismerték el.

2017. július 3.

Az akadémiai intézmény létrejöttének fontos előzménye volt a kultúrpolitikus Klebelsberg Kunónak az a felismerése, hogy a 20. század egyik fontos tudományága a biológia lesz.

Klebelsbergnek ugyanakkor nem volt könnyű dolga a tudományos intézet létrehozását illetően sem fizikai, sem szellemi értelemben. Egyrészt a leendő intézet számára a tihanyi bencésektől megvásárolt, tóparti vizes-mocsaras területet az építkezések megkezdése előtt nagy munkával fel kellett tölteni. Másrészt meg kellett küzdenie a parlamenti képviselők egy részének heves ellenállásával, akik nemes egyszerűséggel csak így érveltek: „Minek egy ekkora gondban lévő országnak egy csiborpatkoló?” Klebelsberg ugyan keresztülvitte tervét, de az elnevezés még évtizedekig kísérte a köznyelvben a létesítményt.

Nobel-díjas elődök a Balaton partján

A Kocsis Iván tervei alapján neoreneszánsz stílusban megépült épületegyüttes Magyar Biológiai Intézet néven 1927. szeptember 5-én nyitotta meg kapuit. Az intézet megszervezője, egyben első vezető igazgatója 1936-ig Verzár Frigyes fiziológusprofesszor (1929-ig Hankó Béla társigazgatóval) volt, aki később megalapítója, majd haláláig meghatározó személyisége lett az öregedés tudományának, a gerontológiának.

Az épületegyüttes Kocsis Iván tervei alapján épült, neoreneszánsz stílusban Fotó: mta.hu

Az intézetet szervezetileg két osztály, az Általános Biológiai Osztály (Verzár Frigyes) és a Balatoni Biológiai Osztály (Hankó Béla) alkotta. Nemzetközi súlyát mutatja, hogy a Rockefeller Alapítvány több éven keresztül (19311936) hozzájárult a működési költségeihez, és lehetővé tette egy nagyméretű üvegház megépítését is.

Megnyitását követően az intézet egy kis létszámú, állandó kutatógárda mellett mindenekelőtt vendégkutatókkal működött. Itt dolgozott többek között a későbbi Nobel-díjas Paul Weiss, Otto Loewi és Szent-Györgyi Albert, továbbá Soó Rezső a modern, funkcionális növényrendszertan megalkotója és Szentágothai János agykutató, későbbi akadémiai elnök is.

A fő vonal: hidrobiológiai kutatások

Verzár Frigyest követően ifj. Entz Géza lett az intézet igazgatója. Ő még korábban hazahívta az állástalan diplomásként a tengerentúlon taxisofőrként dolgozó Sebestyén Olga limnológust. Együttműködésük eredményeként megkezdődött a Balaton hidrobiológiájának modern szemléletű kutatása. Eredményeiket A Balaton élete című könyvükben foglalták össze, amely kijelölte az intézmény tevékenységének máig tartó fő vonalát, a nemzetközileg is jelentős hidrobiológiai kutatásokat. Entz korai halálát követően Sebestyén Olga vezető szaktekintélyként még évtizedeken keresztül folytatta a Balaton algavilágának kutatását.

Az intézet 1950-től már mint az MTA Biológiai Kutatóintézete, majd 1982-től Balatoni Limnológiai Kutatóintézet néven működött (a „limnológia” névvel kiemelve az édesvizekkel/tavakkal kapcsolatos komplex kutatási feladatokat), 2012-től pedig az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának részévé vált.

Az igazán kiemelkedő, komplex tudományos eredmények a szervezett és rendszeres kutatómunka megindulásának köszönhetően az 1960-as évek elejétől születtek.

Ekkor az intézet visszatért eredeti szervezeti felépítéséhez (Hidrobiológiai Osztály és Kísérletes Állattani Osztály), és Salánki János igazgató vezetése alatt egy új kutatási területtel, a gerinctelen állatok neurobiológiájával vált máig ismertté mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos életben. A kiemelkedő tudományos tevékenység elismeréseként 1989 és 2016 között székhelye volt a Salánki János kezdeményezésére megalakult Gerinctelen Állatok Neurobiológiája Nemzetközi Társaságnak (International Society for Invertebrate Neurobiology, ISIN), 1967-től pedig négyévenként itt rendezték a szakterület nemzetközi konferenciáját.

Tudományos eszközökkel a tiszta vízért

A múlt század 70-es éveitől kezdődően a Balaton kutatása elsősorban annak rohamosan romló vízminősége miatt elsőbbséget élvezett, és az intézet hidrobiológusainak, mindenekelőtt Herodek Sándor (19912004 között az intézet igazgatója) kutatási eredményeinek köszönhetően a sekélyvízi tókutatás nemzetközileg magasan jegyzett központjává vált.

Az intézetben elért ezzel kapcsolatos eredmények, valamint kutatóinak tanácsai ösztönözték arra a mindenkori kormányzatot, hogy nagyarányú környezetvédelmi és hidrológiai beruházásokkal és törvényi szabályozással megállítsa a Balaton vízminőségének további romlását. Mintegy két évtizedes következetes munka és az intézettel való együttműködés eredményeképpen ma már látható a végeredmény: tiszta, átlátszó tóvíz, rendezett partvidék és fejlődő, virágzó turizmus, idegenforgalom.

A múlt század 70-es éveitől kezdődően a Balaton kutatása – elsősorban annak rohamosan romló vízminősége miatt – elsőbbséget élvezett Fotó: mta.hu

Az intézetnek a hidrobiológiai kutatásokban betöltött szerepét jelzi, hogy idén immár 59. éve ad helyt és rendezi meg a hazai hidrobiológusok éves konferenciáját, a Hidrobiológus Napokat. Az intézmény többször is megújult kutatógárdával folytatja kísérletes állattani, neurobiológiai kutatásait immár új tématerületek, a kémiai ökológia, az adaptációs neuroetológia és a környezettoxikológia kérdéseinek irányában. A kutatások jelentőségét jelzi, hogy egy részük a Nemzeti Agykutatási Program keretében folyik.

Új feladat: a Nemzeti Víztudományi Kutatási Program

Báldi András, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának főigazgatója az új feladatokról szólva kiemelte az A Füred Televízió tudósítása a Magyar Örökség díj ünnepélyes átadásárólintézetnek az Akadémia Nemzeti Víztudományi Kutatási Programjában betöltött szerepét. Mint az mta.hu-nak elmondta, a program intézményi bázisa az MTA Ökológiai Kutatóközpont, ahol a Balatoni Limnológiai Intézet és a Duna-kutató Intézet megfelelő alapot ad egy integrált, új módszereket alkalmazó, a hazai vizek fenntartható kezelését elősegítő tudásbázis kiépítéséhez.

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai Báldi Andrással, az ÖK főigazgatójával a Magyar Örökség díj ünnepélyes átadása után.
A Magyar Örökség díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. Az elismerés azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.
Fotó: MTA Ökológiai Kutatóközpont

G.-Tóth László intézetigazgató szerint céljuk, hogy a tihanyi kutatóhely továbbra is nemzetközi tudományos elismertségnek örvendő, inspiráló tudományos környezettel rendelkező intézmény maradjon, amelyben elsősorban alapkutatásokat folytatnak. Továbbá töltsön be kiemelt szerepet a Pannon ökorégió vízi és vizes élőhelyeinek tudományos megismerésében, valamint legyen az azokkal kapcsolatos társadalmi és környezeti kérdések megválaszolásában vezető szakértő és tanácsadó.

Nyílt nap az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben

Július 7-én tartják a tihanyi kutatóhelyen az immár hagyományos nyílt napot, amelynek keretében az érdeklődők hiteles forrásból tájékozódhatnak a tó vízminőségéről, illetve ökológiai állapotáról, valamint betekintést nyerhetnek az intézetben folyó kutatásokba.

Részletes program és tudnivalók ide kattintva olvashatók.