A fizikától a népzenéig – videón az első szakmódszertani kutatások eredményei

Az MTA 2014 őszén írt ki először pályázatot az oktatás megújítását célzó szakmódszertani kutatások támogatására. Az 50 millió forintos keretből 15 kutatási terv megvalósítását támogatta a kuratórium. Az Akadémia 2016 márciusában programmá bővítette a pályázatot, így 200 millió forint áll rendelkezésre. A második körben 74 pályázat érkezett szakmódszertani kutatások végzésére. A 2014-es pályázat eredményeit 2016 márciusában konferencián mutatták be. Videós összeállításunk.

2016. május 24.

A konferencián készült videófelvételek a linkekre kattintva tekinthetők meg. (A lejátszón a videó feletti csúszkával állítható az élőkép és a dia méretének aránya.)


Bevezető

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Az előadás videofelvétele

Lovász László a 2014-es szakmódszertani pályázat nyerteseinek eredményeit bemutató konferencián az MTA székház felolvasótermében

A pályázatok bemutatása

Csépe Valéria, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke

Az előadás videofelvétele


A természettudományos gondolkodás fejlesztése 6–18 éves korban

Dombováriné dr. Korom Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Oktatáselmélet Tanszék)

Az előadás videofelvétele


A komplex matematikatanítás a XXI. században – a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése a legújabb kutatási eredmények alapján

Vancsó Ödön (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Matematikai Intézet, Matematikatanítási és Módszertani Központ)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Tehetséggondozás a felfedeztető matematikatanítás módszerével

Juhász Péter Szabolcs (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Informatika a matematikatanítás módszertanában

Jenei Sándor (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézet)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója

A konferencia résztvevői

Szakmódszertani kutatások és fejlesztések koncepciójának kidolgozása a fizika tantárgy „A” kerettanterv szerinti általános és középiskolai oktatásához

Ádám Péter (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai Intézet)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Nemzetközi szintű szakmódszertani kutatóhálózat a hazai fizikaoktatás fejlesztésére – az ELTE „Fizika tanítása” PhD-programja keretében

Tél Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Tanulj, hogy tanítsd, tanítsd, hogy tudd! – Ifjúsági Egészségnevelési Program

Falus András (Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Populációgenetika, molekuláris ökológia és evolúció modern szemléletmódjának integrálása a közoktatásba

Pénzes Zsolt (Szegedi Tudományegyetem)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Vita a szekcióban elhangzott előadásokról

Videofelvétel


Új típusú angol és német középiskolai nyelvoktató program tudományelméleti és nyelvelméleti megalapozása

Kertész András (Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója

A pályázat lebonyolításának folyamatát Csépe Veléria mutatta be

Az első és második nyelv minőségi oktatásának és tanulásának elméleti és módszertani megalapozása – különös tekintettel a siket közösségre: Nyelvi sokszínűség, használatközpontúság és bevonódási stratégiák az esélyteremtés szolgálatában

Kissné Bartha Csilla (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Új modellek az aktív ének-zene tanításhoz – Az ének-zene tanítás módszerének megújítása a Kodály-koncepció eredeti szellemében

Nemes László Norbert (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


A magyar népzenészképzés szakterületi megújítása és a képzési szintek szerinti harmonizációja

Fügedi János (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban (a középiskolai irodalomtanítás módszertanának innovációs lehetőségei)

Fűzfa Balázs (Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


A magyar nyelv- és irodalomtanítás szakmódszertani innovációjának lehetőségei

Baranyai Norbert (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Művészeti és művészettel nevelés

Hantos Károly (Magyar Képzőművészeti Egyetem)

Az előadás videofelvétele
Az előadás szöveges összefoglalója


Kérdések

Videofelvétel


Zárszó

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Videofelvétel