Stefanovits Pál emlékdíj - felhívás jelölésre

2023. július 10.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya és a Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottsága, valamint a Magyar Talajtani Társaság (MTT) meghirdeti a 2023. évi „Stefanovits Pál Életműdíj”-ra történő jelölést.

A családdal egyetértésben, az MTA Agrártudományok Osztálya, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Magyar Talajtani Társaság „Stefanovits Pál Emlékdíjat” alapított a tudós születésének 100. évfordulója alkalmából (http://talaj.hu/stefanovits-pal-emlekdij/). A Díjjal, a talajtani szakmai közösség javaslatára, olyan szakember tüntethető ki, aki a talajtan oktatása, kutatása és gyakorlati alkalmazása területén hosszú időn át, elmélyült, magas színvonalú munkát végez. A beérkezett előterjesztések alapján a Díjat a döntéshozó kuratórium 2020-ban Csákiné Dr. Michéli Erikának, 2021-ben Dr. Dömsödi Jánosnak, 2022-ben Szabóné Kele Gabriellának ítélte.

A kuratórium 2023. október 15-ig várja a jelöléseket a 2023. év díjazottjára a talajtanitarsasag [at] gmail [dot] com címre.

A szakmai életműre vonatkozó, legfeljebb 2 oldalas előterjesztéseknek tartalmaznia kell:

  • A Jelölt neve, születési ideje
  • Szakmai pályafutásának leírása, mely a díj odaítélését indokolja
  • A javaslattevő(k) neve, aláírása.

A kuratórium a megadott határidőig beérkező jelölésekkel együtt a korábban beérkezett, nem díjazott jelöléseket is értékeli, ha a korábbi előterjesztések idei megerősítését a javaslattevők kérelmezik.