Kutató pedagógusokat köszöntöttek az MTA Székházban

Értékes, a pedagógia, a neveléstudomány, a társadalomföldrajz, a társadalomtörténet, a fizika- és a kémiaoktatás területén elért kutatási eredményeiért 12 pedagógus vehette át a Magyar Tudományos Akadémián az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíját.

2022. szeptember 12.

„Mi itt, az Akadémián pontosan tudjuk, hogy a kutató nem egyik pillanatról
a másikra születik. Az egyetemen oktató professzor, a kutatócsoport-vezető általában olyan, a kutatás iránt már elkötelezett fiatalokkal találkozik, akiknek a tudomány iránti kíváncsiságát egy középiskolai tanáruk keltette fel. Egy kísérlet, egy olvasmány, egy beszélgetés, egy festmény egyaránt irányt adhat
a diákok érdeklődésének, ami sokszor egy életen át megmarad” – mondta köszöntőjében Freund Tamás.

Az Akadémia elnöke elismerését fejezte ki és köszönetet mondott mindazoknak a gimnáziumból, technikumból és óvodából érkezett díjazottaknak, akik a gyakran sok energiát felemésztő, embert próbáló hétköznapokon, pihenőidejüket is feláldozva végeznek magas színvonalú tudományos munkát, és adják tovább saját kutatásaiknak is köszönhetően bővülő tudásukat a diákoknak.

Képgalériánkat a fotóra kattintva nézheti meg Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Pedagógus Kutatói Pályadíj olyan tudományos munkával pályázható meg, amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén.

A pályázatok benyújtói, egyetemi szintű mesterfokozatú diplomával vagy PhD-/DLA-fokozattal rendelkező pedagógusok, akiknek legalább ötéves, pedagógusi pályán eltöltött foglalkoztatásra irányuló jogviszonyuk van, és a pályázat benyújtásának időpontjában legalább félállású pedagógusként magyarországi, illetve külföldi, magyarul is oktató intézménynél jogviszonyban állnak. A pályadíjat a felhívásra való jelentkezés útján legfeljebb 12 fő nyerheti el. A pályázatokat a Közoktatási Elnöki Bizottság Bírálóbizottsága bírálja, és alakítja ki a díjazottakra vonatkozó javaslatát, melynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottakról. A pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az elnyerhető összeg bruttó 400 000 Ft.

Idén összesen 27 pályázat érkezett be. 13 budapesti, 13 vidéki és 1 külhoni (Erdély) intézmény oktatója nyújtotta be pályázatát. Összesen 12 pályázó nyerte el a pályadíjat, 10-en a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről, 2-en pedig a matematikai és természettudományok területéről. A pályamunkák értékes, új adatokat és eredményeket mutattak fel a pedagógia, a neveléstudomány, a társadalomföldrajz, a társadalomtörténet, a fizika- és a kémiaoktatás területén.

A bölcsészet- és társadalomtudományok területén Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesült:

 • Almássy Balázs, a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma középiskolai tanára A térstruktúra átutazói: Szubjektumcentrikus és társadalomcentrikus térelemzések lehetőségei iskolaregényekben című pályamunkájáért;
 • Gidó Csaba, a székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskola középiskolai tanára A székely gőzös múltja. A Héjjasfalva–Székelyudvarhely vasútvonal története című pályamunkájáért;
 • Józsa Gabriella, a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum oktatója Szakközépiskolából a felsőoktatásba: a továbbtanulási szándék és lemorzsolódási rizikófaktorok vizsgálata című pályamunkájáért;
 • Kardos Szilvia, a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda óvodapedagógusa Az iskolakezdéshez szükséges elemi alapkészségek fejlődése óvodáskorban: egy longitudinális mérés tapasztalatai alapján című pályamunkájáért;
 • Laczkó Mária, az Érdi SZC Eötvös József Technikum középiskolai tanára Szövegértésalapú narratíva a középiskolában című pályamunkájáért;
 • Sütő Éva, a Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola oktatója Motiválatlanok, vagy rosszul motiválunk? Tanulási motiváció vizsgálata a 9–11. évfolyamra járó szakképző iskolások körében című pályamunkájáért;
 • Szalkay Csilla, a Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum oktatója A tanulók motivációs tényezői és azok alakulása a szakmaspecifikus középiskolai képzésben vegyész, környezetvédelem és informatikai szakmacsoportban című pályamunkájáért;
 • Szemethy Tamás, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium vezetőtanára Katonabárók és hivatalnok grófok. Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon című pályamunkájáért;
 • Szenográdi Péter, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium középiskolai tanára Migráció Erdély és Békés megye között című pályamunkájáért;
 • Zsigriné dr. Sejtes Györgyi Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája intézményvezetője Egy dinamikus szövegtani modell alkalmazási lehetőségei az általános iskola 7. osztályától kognitív funkcionális, pragmatikai megközelítésben című pályamunkájáért.

A matematikai és természettudományok területén Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesült:

 • Csernovszky Zoltán, a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára Organikus napelemek a fizikatanításban (Organic solar cells and physics education) című pályamunkájáért;
 • Szakmány Csaba, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium vezetőtanára Tantárgyközi kapcsolatok a fizika és kémia középiskolai tanításában című pályamunkájáért.