Pályázat akadémiai támogatású kutatócsoportok létrehozására

Ismét meghirdette a kiemelkedő kutatási eredményeket elérő tudósok számára kiírt, tudományos műhelyek kialakítását célzó pályázatát az MTA. A 2017-től 2022-ig tartó programra jelentkezők közül előnyben részesülnek a fontos társadalmi problémákkal foglalkozó kutatások művelői.

2016. július 19.

Az akadémiai támogatású kutatócsoportok létrehozására kiírt pályázat fő célja a hazai felsőoktatási intézményekben, kutatási tevékenységet végző közgyűjteményekben vagy közintézményekben működő szellemi műhelyek támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése, az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése. Az akadémiai támogatás hozzájárul a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó témák műveléséhez is, elsősorban a felfedező kutatások területén.

A pályázati kiírás szerint az elbírálásnál előnyben részesülnek a fontos társadalmi problémákkal kapcsolatos témák. Így például a magyarországi népegészségügy helyzetével, a nemzetközi felsőoktatási rangsorkészítés módszertanával, a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyeinek növelésével, illetve a migrációs folyamatok elemzésével foglalkozó kutatások.

A 2017-től 2022-ig tartó programban évente 25–65 millió forint támogatásban részesülhet az MTA pályázatán eredményesen szereplő nyertes.

A pályázat elektronikus beadásának határideje 2016. szeptember 27.

A formailag érvényes pályázatokról az MTA elnöke által felkért két-két szakember anonim bírálatot készít, és pontozza a pályázatokat. Ezt követően egy szintén az Akadémia elnöke által felkért, szakemberekből álló nyilvános zsűri – az anonim bírálatok szöveges értékeléseit, valamint a pontszámok átlagát figyelembe véve – egyenként értékeli a pályázatokat, majd javaslatot tesz a támogatandó pályázatokra és azok sorrendjére. A zsűri javaslatot tesz továbbá a támogatás mértékére az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) számára. Az AKT véglegesíti az eredményt, és döntésre megküldi az MTA elnökének.

További információk a pályázatról ide kattintva olvashatók.