Osztály-állásfoglalás

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának a 2018. december 10-i ülésén elfogadott állásfoglalása

A magyar tudomány fennmaradásának, haladásának és nemzetközi súlyának meghatározó eleme az egyéni tudományos teljesítmények elismerése és megbecsülése. Ennek egyik eszköze az MTA doktora címhez és az akadémikusválasztáshoz kapcsolódó eljárások nyilvánosan hozzáférhető, tárgyszerű és a nemzetközi minőségi mércének megfelelő szakmai kritériumokkal megalapozott függetlensége. Osztályunk felemeli szavát azon – a felsőoktatásban és a médiában is tapasztalható – törekvésekkel szemben, amelyek a szellemi teljesítményeket megkérdőjelezik, a tudományos értékrendet kétségbe vonják, a Magyar Tudományos Akadémia hitelét aláássák és ezáltal a fiatal kutatógeneráció tudomány iránti elkötelezettségét megingatják.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya egyhangúlag támogatja az MTA I. Nyelv és Irodalomtudományok Osztálya által közzétett, MTA doktora címhez kapcsolódó állásfoglalást a tudományos értékek védelme érdekében.