Nyilvános a kisgyermeket nevelő kutatók támogatására meghirdetett pályázat eredménye

A gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében két kategóriában meghirdetett akadémiai pályázaton huszonnyolcan nyertek vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatást.

2022. március 17.

A Magyar Tudományos Akadémia a gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében pályázatot írt ki az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem benyújtásához szükséges értekezés megírásának támogatására (1. kategória), valamint – a kisgyermeket nevelő kutatók reintegrációját segítendő – tudományos eredmények publikálásának támogatására (2. kategória).

A pályázat keretében az 1. kategóriában pályázók esetében bruttó 2 400 000 Ft, a 2. kategóriában pályázók esetében pedig bruttó 1 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el. A támogatást a kedvezményezett 2022. április 1. és 2023. március 31. között veheti igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos időtartammal,
az időtartamnak megfelelő hónaponkénti bontásban.

A pályázati felhívásra összesen 86 érvényes pályázat érkezett: 25 pályázat az első, 61 a második kategóriában. A három nagy tudományterület – bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok, valamint matematikai és természettudományok – mindegyikéről érkeztek pályázatok.

A benyújtott pályázatokat az adott tudományterületek szakértőiből álló zsűri szakmai és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével értékelte, és tett javaslatot a támogatandó pályázókra. A zsűri javaslata alapján a nyertes pályázatokról az MTA főtitkára döntött.

Név

Tudományos osztály

Pályázat címe

Munkahely

1. kategória

Ambrus Rita

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Nanotechnológiai eljárások a modern gyógyszerfejlesztésben; pulmonális és nazális hatóanyag-bevitel

Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar

Bagoly Zsuzsa

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Hemosztázis- vizsgálatok cerebrovaszkuláris kórképekben:
új biokémiai és klinikai vonatkozások

Debreceni Egyetem
Általános Orvostudományi Kar

Gárdos-Orosz Fruzsina Kinga

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Arányos alkotmánybíráskodás

ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont
Jogtudományi Intézet

Halász Júlia

IV. Agrártudományok Osztálya

Csonthéjas gyümölcsfajok termékenyülési viszonyainak genetikai háttere

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Kertészettudományi Kar

Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna

X. Földtudományok Osztálya

Cirkon geokronológiai és geokémiai kutatások a Kárpát-Pannon térség Si-gazdag vulkáni kőzeteiben

ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Juhászné Csapó Edit

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Nemesfém nanoszerkezetek fejlesztése szenzorikai és orvosbiológiai alkalmazásokhoz

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar

Kuna Ágnes

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Az orvos-beteg kommunikáció nyelvészeti elemzése. Elmélet, gyakorlat, módszer

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

Mátyus Edit

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

From molecular spectroscopy to molecular physics

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar

Ördögné Kolbert Zsuzsanna

IV. Agrártudományok Osztálya

A nitrogén-monoxid (NO) növekedésszabályozó, toleranciafokozó és nitro-oxidatív stresszt kiváltó szerepei elemtöbbletek hatására növényekben

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar

Pásztor Gabriella

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

A Standard Modellen innen és túl: az elemi részecskék titkainak felfedezése a CERN LEP és LHC gyorsítóival

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar

Pósa Anikó

V. Orvosi Tudományok Osztálya

A rekreatív testmozgás közvetítette antioxidáns védelmi mechanizmusok

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar

Sinka Rita

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A sejtciklus,
a membrántranszport-folyamatok és
a sejtszervecske-átalakulások vizsgálata az ivarsejtképződés során

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar

Stenger-Kovács Csilla

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A kovaalgák mintázata és funkciója különböző vízi ökoszisztémákban: ökológiai állapot és klímaváltozás

Pannon Egyetem Mérnöki Kar
Környezettudományi Intézet

Szalay Zsuzsa

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Az épületek által okozott környezetterhelés csökkentési lehetőségei

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

2. kategória

Cséfalvay Edit

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Gyújtófolyadékok fenntarthatóságának vizsgálata energetikai és környezetvédelmi szempontból

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

Erőss Anita

X. Földtudományok Osztálya

Geogén uránszennyezés és egy problémákkal küzdő tó a felszínalatti vízáramlási rendszerek szemszögéből

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar

Hannusch Carolin

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Kódelméleti eredmények publikálása

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Hegedűsné Pintye Alexandra

IV. Agrártudományok Osztálya

Fungicidrezisztencia mezőgazdasági és humánegészségügyi szempontból egyaránt jelentős gombákban: mechanizmusok és detektálásuk

ELKH Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet

Kereszturi Éva

V. Orvosi Tudományok Osztálya

A p.Met224Leu polimorfizmus fokozza a humán sztearil-KoA deszaturáz 1 intracelluláris szintjét

Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar

Murber Ibolya

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Az 1956-os kiskorúak és „Burgenland 100” projektek

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Savaria Egyetemi Központ
Bölcsészettudományi Centrum

Neuberger Tilda

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Magyar gemináták produkciós és percepciós sajátosságai

ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont

Neumann Eszter

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Egyházi oktatáspolitikák
a leszakadó térségekben

ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont
Kisebbségkutató Intézet

Somodi Imelda

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Ártérbővítés során várható potenciális természetes vegetációváltozások becslése

ELKH Ökológiai Kutatóközpont
Ökológiai és Botanikai Intézet

Soósné Dezső Zsuzsanna

X. Földtudományok Osztálya

A városi klíma és
az éghajlatváltozás együttes hatásának elemzése Budapesten műholdas felszínhőmérsékleti adatok felhasználásával

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar

Timár Andrea Éva

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Az együttérzés ellen

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

Török-Krasznai Enikő

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Fitoplankton közösségek dinamikai folyamatainak megértése: vízvirágzás és funkcionális közösségszerveződés

ELKH Ökológiai Kutatóközpont
Duna-kutató Intézet

Turiák Lilla

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Szénhidrátok nagyító alatt: új biomarkerek tüdődaganatok hatékonyabb terápiájához

ELKH Természettudományi Kutatóközpont
Szerves Kémiai Intézet

Vargha Katalin

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A találósok gyűjtése és kiadása a magyar folklorisztika tudományos megalapozásának időszakában (1848–1890)

ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Néprajztudományi Intézet