„Nem engedhetjük meg, hogy tehetséges elmék kallódjanak el” – Freund Tamás köszöntője a World Science Forum nyitóünnepségén

A tudomány minden eszközével kötelezze el magát a társadalmi egyenlőtlenség és az ebből fakadó súlyos nehézségek felszámolása mellett – sürgették a Fokvárosban rendezett Tudományos Világfórum ünnepélyes megnyitóján felszólalók. Az eseményen a szervező államok államfői és miniszteri, a nemzetközi partnerszervezetek legmagasabb vezetői szinten képviseltették magukat. A fórum idei jelmondata: „Tudomány a társadalmi igazságosságért”.

2022. december 7.

A Dél-afrikai Köztársaság elnöke, Cyril Ramaphosa köszöntőjében megerősítette országa elkötelezettségét a nemzetközi tudományos együttműködés iránt, és emlékeztetett arra, hogy Afrika mint az emberiség egykori bölcsője most is készen áll arra, hogy a világ aktuális globális kihívásaira adandó tudományos és társadalmi válaszok keresésében kulcsszerepet vállaljon.

Cyril Ramaphosa Fotó: MPI

Az elnök kiemelte, hogy nagy várakozásokkal néz a Képek a nyitóünnepségrőlWSF zárónyilatkozatának elfogadása elé, majd azzal zárta köszöntőjét, hogy a tudományos közösség a kihívásokkal teli jelenben egyrészt nagy lehetőséget láthat, másrészt nagy felelősséget is visel, hiszen azon kell munkálkodnia, hogy az emberek életkörülményeinek javítását szolgálja, azaz jobb hellyé tegye a világunkat.

Novák Katalin köztársasági elnök köszöntőjét Horváth Attila nagykövet ismertette. A WSF küldetése kapcsán kiemelte: a találkozó egyfajta híd szerepét tölti be a tudomány és a társadalom között, ami mostanra megkerülhetetlen, egyedülálló konzultációs fórummá tette. A tudomány társadalmi igazságosságért folytatott küzdelme kapcsán rámutatott: a társadalmi igazságosság és a béke egymással kéz a kézben jár, de béke nélkül a tudomány sem tudja betölteni szerepét. A tudósoknak mindig ügyelniük kell arra, hogy tudományos eredményeik a közjót és ne a konfliktusok keltését szolgálják. Végül kitért arra, hogy 2024-ben ismét Budapest rendezi a Tudományos Világfórumot, amely elé nagy várakozásokkal tekint.

A házigazda dél-afrikai minisztérium élén álló, felsőoktatási, tudományügyi és innovációs miniszter, Bonginkosi Blade Nzimande, az idei WSF Steering Committee társelnöke kiemelte: az idei fórum legfontosabb feladata annak megvitatása, hogyan lehet úgy folytatni a tudományos munkát, hogy eredményei a világ legsérülékenyebb társadalmi csoportjai számára is elérhetők legyenek.

Bonginkosi Blade Nzimande MPI

Az ökológiai katasztrófák és a klímaváltozás korában a fejlett és a fejlődő világnak össze kell fognia, és össze kell fogniuk a generációknak is, így különösen támaszkodni kell a fiatalokra, a fiatal kutatók motivációjára és arra, hogy saját példájukkal a többi generációt is motiválni tudják.

A WSF elnökeként és az idei WSF Steering Committee társelnökeként Freund Tamás, az MTA elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket. Freund Tamás röviden felidézte a Tudományos Világfórum eddigi, mintegy két évtizedes történetét, majd az idei fórum fő témájának kapcsán fogalmazta meg személyes gondolatait.

Freund Tamás Fotó: MPI

Miközben a tudomány mindig arra törekszik, hogy a határokat feszegesse az újabb és újabb tudományos áttörések révén, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a tudomány eredményeit igazságosan és a társadalom iránt érzett felelősség által vezérelve kell eljuttatni a legszélesebb társadalmi rétegekhez, illetve hasznosítani a társadalom egésze javára. Ezt a törekvést azonban nem elég a tudományos közösségnek magáévá tennie, el kell érni, hogy a politikai döntéshozók és a gazdaság befolyásos szereplői is tekintettel legyenek rá a döntéseikben. Freund Tamás méltatta Afrika társadalmi és természeti erőforrásait, sokszínűségét, és aláhúzta, hogy a mai,

globális kihívásokkal terhelt világban nem engedhetjük meg a tehetségek elkallódását,

különösen a fejlődő országok fiatal generációit kell megtartani azon a pályán, amelyen leginkább szolgálhatják saját társadalmuk felemelkedését. Az MTA elnöke kiemelte az alapkutatás megkérdőjelezhetetlen szerepét a társadalmi igazságosság eszméjének világszintű érvényesítésében, valamint olyan nemzetközi tudományos megállapodások és finanszírozási programok létrejöttét sürgette, amelyek a nemzeti tudományos kapacitások megőrzését tűzik ki célul, mivel ez a globális stabilitás és fenntarthatóság előfeltétele.

Freund Tamás köszöntője angolul ide kattintva olvasható.

A WSF partnerszervezeteinek – UNESCO, ISC, AAAS, TWAS, EASAC, IAP és GYA – vezetői rövid üzenetben szóltak hozzá a fórum fő témájához. Egyetértettek abban, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek súlyosbodása, a klímaváltozás és annak a társadalmi csoportokat egyenlőtlenül sújtó hatásai, a biológiai sokféleség fenyegetettsége, az élelmezés bizonytalansága és még további, globálisan fenyegető tényezők egyaránt megkerülhetetlenné teszik a tudományos közösség közreműködését a megoldások keresésében. Mindehhez ugyanakkor a tudomány és a társadalom, a politika, a gazdaság, a civil társadalom és a média párbeszédére és összehangolt fellépésére van szükség.

A megnyitó közönsége arról a nemzetközi tudományos együttműködésről is értesülhetett, amelynek keretében számos ország tudósainak és mérnökeinek összefogásával Dél-Afrikában és Nyugat-Ausztráliában nagy teljesítményű rádióteleszkópok épültek és épülnek, hogy az univerzum még fel nem tárt titkainak tudományos megismerését szolgálják. A WSF idején Dél-Afrika Northern Cape tartományában éppen e létesítmény további bővítése kezdődött meg ünnepélyes keretek között. A projekt mögött álló, SKA Observatory nevű kormányközi szervezet legmagasabb szintű vezetője révén képviseltette magát a rendezvényen.

A megnyitó végén a világ több tájáról érkezett tudománypolitikusok, illetve kutatók rövid panelbeszélgetésen fejtették ki, ők hogyan látják a tudomány szerepét a társadalmi igazságosság megteremtésében. Gondolataik mentén a fórum résztvevői is javaslatokat fogalmazhatnak meg a készülő zárónyilatkozathoz, amelyet pénteken, a WSF záróünnepségén fogadnak majd el.

A péntekig tartó világfórum plenáris és tematikus szekciói élőben követhetők ezen a linken.