Múzeumok Éjszakája a Magyar Tudományos Akadémián

Idén is látogatható lesz a Magyar Tudományos Akadémia a Múzeumok Éjszakája alkalmából június 23-án, szombaton 18.00 órától. Holló Barnabás akadémiai szobrai, a Székház homlokzata, a Díszterem dekorációja vagy a Kisfaludy Társaság arcképcsarnoka – a szervezők idén különleges programokkal is várják az érdeklődőket.

2018. június 13.

A Művészeti Gyűjtemény munkatársai által vezetett sétákon betekintést nyerhetnek a Székház legimpozánsabb termeibe, többek között az első emeleti Díszterembe és a Felolvasóterembe.

Az idei különleges túrák között „Trón és nemzet” címmel szerepel Holló Barnabás akadémiai szobrainak megtekintése. A „Homlokzat és Díszterem” című séta látogatói az épület főhomlokzatának szobrairól, valamint a Díszterem festészeti dekorációjáról tudhatnak meg többet. Borovi Dániel művészettörténész Ferenc József császár és király magyarországi portréiról tart előadást 20.15 órától. Idén először a külfödi érdeklődőknek angol nyelvű vezetés is indul 19.30 órakor „From the main hall to the meeting rooms – Historic interiors at the Academy” címmel.

Részletes program és regisztráció:

 • 18.00: A Díszteremtől a bizottsági termeken át a Felolvasóteremig
  Az Akadémia Székházának első emeleti reprezentatív teremsora a Múzeumok Éjszakáján ismét nyitva áll a közönség előtt. A Díszterem és a Felolvasóterem mellett látogatható a Képes és az Elnöki tanácsterem is, amelyek falain az intézményi és a nemzeti emlékezet kiemelkedő alakjainak arcképei, többek között Széchenyi István, Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály portréi függnek.
  A csoportot Albrecht Zsófia művészettörténész vezeti. Létszám: 60 fő.
  Regisztráció itt.
 • 18.15: Trón és nemzet I. – Holló Barnabás szobrai az Akadémián (gyülekezés az aulában)
  A Magyar Tudományos Akadémia 2018 elején szerzett meg – illetve szerzett vissza – egy márványszobor-töredéket: egy (a kutatás- és gyűjtéstörténetben mindeddig ismeretlen) monumentális Ferenc József-büsztből megmaradt, roncsolt fejrészt. A vezetett séta ezt az éppen százéves szoborművet, annak keletkezés-, aktualizálás- és pusztulástörténetét mutatja be.
  A csoportot Bicskei Éva gyűjteményvezető, művészettörténész vezeti. Létszám: 30 fő.
  Regisztráció itt.
 • 18.30: Homlokzat és Díszterem I. (gyülekezés az aulában)
  A vezetésen részt vevőknek lehetőségük lesz alaposabban szemügyre venni az MTA Székház főhomlokzatának szobrászati, illetve Dísztermének festészeti dekorációját. A külső dísz (a német Ernst March cég terrakottái) az antik hagyományból eredő európai tudományosság reprezentálója. Lotz Károlynak a Díszterembe készített falképei a homlokzaton megjelenő kontextusba helyezik a honi tudományosságot, korábbi jeles képviselőit, mecénásait, illetve a 19. században alakult intézményét.
  A csoportot Ugry Bálint művészettörténész vezeti. Létszám: 30 fő.
  Regisztráció itt.
 • 19.00: A Díszteremtől a bizottsági termeken át a Felolvasóteremig
  Vezetés nélküli séta az épület első emeleti termeiben.
  Létszám: 60 fő.
  Regisztráció itt.
 • 19.15: Trón és nemzet II. – Holló Barnabás: Ferenc József császár és király büsztjének töredéke
  A Magyar Tudományos Akadémia 2018 elején szerzett meg – illetve szerzett vissza – egy márványszobor-töredéket: egy (a kutatás- és gyűjtéstörténetben mindeddig ismeretlen) monumentális Ferenc József-büsztből megmaradt, roncsolt fejrészt. A vezetett séta az éppen százéves szoborművet, annak keletkezés-, aktualizálás- és pusztulástörténetét mutatja be.
  A csoportot Bicskei Éva gyűjteményvezető, művészettörténész vezeti. Létszám: 30 fő.
  Regisztráció itt.
 • 19.30 Homlokzat és Díszterem II. (gyülekezés az aulában)
  A csoportot Ugry Bálint művészettörténész vezeti. Létszám: 30 fő.
  Regisztráció itt.
 • 19.30: From the main hall to the meeting rooms – Historic interiors at the Academy. Guided tour in English (meeting point at the entrance hall)
  Unique historic interiors of the Hungarian Academy of Sciences – consisting of the main hall and several meeting rooms – are open once a month to the public. The invaluable art works on display include the secco cycle by Károly Lotz representing the intellectual history of Hungary, as well as portraits of the most eminent personalities of the 19th century national (and institutional) history. Max. 30 persons.
  Registration here (Jelentkezés).
 • 20.00: A Díszteremtől a bizottsági termeken át a Felolvasóteremig
  Vezetés nélküli séta az épület első emeleti termeiben.
  Létszám: 60 fő.
  Regisztráció itt.
 • 20.15: „...belátunk az ő egyenes, nyilt szivébe”
  Ferenc József császár és király magyarországi portréi Borovi Dániel művészettörténész előadásában.
  Ferenc József közel hét évtizedes uralkodása alatt a róla készült magyarországi portrék is jelentős átalakuláson mentek át. Változott az arcképek ikonográfiája, létrehozásuk módja, de fogadtatásuk jellege is. Ujházy Ferenc 1850-ben például még körözőlevele megsemmisítése fejében, osztrák metszetelőképek alapján festette meg a szolnoki megyeháza számára a császár arcképét. 1896-ban viszont, amikor Nyitra vármegye készíttette el a király arcképét, külön kijárták, hogy Ferenc József modellt üljön hozzá. A festmény elkészülte után pedig a vármegye küldöttsége személyesen fejezte ki köszönetét az uralkodónak „amiért módot és alkalmat nyújtott arra, hogy arcképét Ferraris festőművész a megye számára megfesthette.”
  Helyszín: Elnöki tanácsterem, létszám: 30 fő.
  Regisztráció itt.
 • 21.00: A Díszteremtől a bizottsági termeken át a Felolvasóteremig
  Vezetés nélküli séta az épület első emeleti termeiben.
  Létszám: 60 fő.
  Regisztráció itt.
 • 21.30: A Kisfaludy Társaság arcképcsarnoka (gyülekezés az aulában)
  A Kisfaludy Társaság (1836–1952) egyik hajdani szobájában – ahol ma az Akadémia alelnöksége található – kaptak helyet azok a portrék, amelyek a Társaság egykori tagjait ábrázolják. Az egyesület által megrendelt arcképcsarnok elrendezésének rekonstrukciója a századfordulón készült fényképfelvételek segítségével vált lehetővé. A tárlatvezetés során többek között Székely Bertalan, Barabás Miklós és Roskovics Ignác alkotásain keresztül ismerhetjük meg a művészkultusz(ok) születésének ezt a helyszínét.
  A csoportot Albrecht Zsófia művészettörténész vezeti. Létszám: 30 fő.
  Regisztráció itt.
 • 21.30: A Képes terem
  Az Akadémia Székházának a Dunára néző első emeleti termében az intézmény alapítóinak, korai (a kiegyezésig tartó) időszaka vezetőinek, jeles képviselőinek arcképeit tekinthetik meg a látogatók. A portrégaléria a 19. század második felében (a Székház 1865-ös megnyitásától az 1890-es évek elejéig) épült ki, később azonban több változáson esett át. A látogatók most ismét abban az állapotában tekinthetik meg a termet, ahogy az a dualizmus időszakában fennállt. A falakon (többek között) Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Berzsenyi Dániel, Deák Ferenc arcképei függnek.
  A csoportot Ugry Bálint művészettörténész vezeti. Létszám: 30 fő.
  Regisztráció itt.
 • 22.00 A Díszteremtől a bizottsági termeken át a Felolvasóteremig
  Vezetés nélküli séta az épület első emeleti termeiben.
  Létszám: 60 fő.
  Regisztráció itt.

Nemzeti Casino az Akadémiai Könyvtárban - az MTA Könyvtár és Információs Közpon programja a Múzeumok Éjszakáján

A Könyvtár további programjai itt érhetők el.