Egység és felelősség – megtartották a területi akadémiai bizottságok éves közgyűléseit

A Magyar Tudományos Akadémia feladata és felelőssége, hogy a múlt ismeretében, a mindenkori jelen kihívásai közepette a tudomány tisztaságával jelöljön ki utakat, építő javaslatokat a jövő felé. Az Akadémia a teljes magyar társadalomé és az egész Kárpát-medencei magyarságé. Épp ezért múltat tisztelő, jelent értő és jövőn munkálkodó feladatát csak a területi akadémiai bizottságok aktív részvételével láthatja el – fogalmazták meg az Akadémia Elnökségének tagjai a területi bizottságokat köszöntőbeszédeikben.

2023. március 6.

Február utolsó hetében megtartották hagyományos éves közgyűlésüket az MTA területi bizottságai. Az eseményeken részt vett az Akadémia vezetőségének egy-egy tagja is: Freund Tamás, az MTA elnöke Pécsett, Kollár László Péter főtitkár Veszprémben, Erdei Anna főtitkárhelyettes Debrecenben, Lamm Vanda társadalomtudományi alelnök Miskolcon, Kosztolányi György élettudományi alelnök pedig Szegeden volt jelen. A vezetőség tagjai területi bizottságokat köszöntő beszédeikben hangsúlyozták, hogy a személyes kapcsolattartás segíti az egység megtapasztalását, amelyre különösen is szükség van a világunkban zajló politikai, katonai, gazdasági és környezeti nehézségek között.

„Az alkotó értelmiségnek felelőssége van közvetlen és tágabb környezete sorsának alakításában. Az Akadémia területi bizottságai egyszerre partnerei, támaszai és helyi bázisai ebben a feladatában a Tudós Társaságnak.

Célunk és feladatunk, hogy az Akadémia életében az egységet megtapasztalva, hatékonyabban küzdjünk meg nehézségeinkkel, hiányosságainkkal, és örömeink is megsokszorozódjanak” – hangzott el az elnökségi köszöntőkben.

Debrecen

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága február 22-én tartotta éves közgyűlését. Erdei Anna főtitkárhelyettes köszöntő beszédében a bennünket körülvevő világméretű problémák kapcsán az akadémiai reakciók és a kutatási feladatok fontosságáról beszélt, és hangsúlyozta a tudomány és a művészetek szerepét a társadalmi élet teljességében, különös tekintettel arra, hogy 2023-ban Debrecenben tartják majd a Magyar Tudomány Ünnepe központi megnyitóját.

Az Akadémia küldetése, hogy köztestületi tagjai tudását a társadalom szolgálatára felajánlja. Szükség van erre válságos időkben – és szükség van rá a hétköznapok gazdagításához is

– mondta Erdei Anna. A főtitkárhelyettesi köszöntőt követően Páles Zsolt, az MTA DAB elnöke beszámolt a 2022-es év munkájáról, Hodossy-Takács Előd, az MTA DAB főtitkára pedig a szakbizottságok tevékenységét összegezte.

A résztvevők meghallgathatták a DAB Pro Scientia-díjazottak előadásait is. Debreczeni Attila, a DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet professzora A Csokonai-kép változásai az elmúlt két évtizedben címmel beszélt a Csokonai-pályakép átalakulásáról és a digitális filológia új irodalomtudományi perspektíváról, Szekanecz Zoltán, a DE ÁOK Reumatológiai Tanszék professzora A reumatológia LEGO kockái címmel pedig a rheumatoid arthritis patogenezisét és társbetegségek vizsgálatán is alapuló modern kezelését járta körül.

(Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 2023. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)

Miskolc

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága február 21-én gyűlt össze éves közgyűlésére. Lamm Vanda alelnök asszony köszöntőbeszédében Széchenyi István gondolatát idézve –

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!”

– köszönte meg a MAB tagjainak, hogy a területi bizottság már több mint négy évtizede hozzájárul a régió társadalmi, szellemi felemelkedéséhez, és az itt folyó tudományos tevékenység segítéséhez.

Kaptay György MAB-elnök az elmúlt esztendő eredményeit ismertette, és meghatározta az idei első félév feladatait, különös figyelemmel középiskolásoknak szóló, A MAB fiatal tudósjelöltje című pályázatukra, amely a tudomány iránt érdeklődő és az innovációkra is nyitott fiatalokat szeretné inspirálni tehetségük kibontakoztatására. A kezdeményezés jól illeszkedik a Középiskolai MTA Alumni Program szellemiségéhez és az Akadémia jövőért érzett felelősségéhez, amely elválaszthatatlan a fiatalok iránti felelősségtől. A közgyűlésen elhangzott Hanák Zsuzsanna professzor asszony előadása is Problémák és megoldások: a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás helyzete régiónkban a pszichológus szemszögéből címmel.

(Az MTA Miskolci Területi Bizottsága 2023. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)

Pécs

Február 24-én tartotta éves közgyűlését az MTA Pécsi Területi Bizottsága az MTA elnökének jelenlétében. Freund Tamás köszöntőbeszédében elmondta, hogy a tudományos élet ritmusát – amiként személyes életünkét is – ünnepek és hétköznapok váltakozása adja, és hogy arról, hogy a tudomány egy régióban valóban élő, nem csupán és talán nem is elsősorban az ünnepek, hanem a hétköznapok tanúskodnak. Az Akadémia elnöke a PAB hétköznapjaiból kiemelte többek között a területi bizottság pedagógusokat és diákokat támogató munkáját, hangsúlyozva, hogy a pedagógusok megbecsülése a minőségi közoktatás alapja, és hogy

az Akadémia felelősséget érez a magyar közoktatás jövőjéért, és köztestületi tagjainak tudásával – lehetőségeinek keretein belül – szolgálni szeretné a magyar köznevelést.

Az Akadémia elnökének köszöntője után Lénárd László, a PAB elnöke tartotta meg a bizottság tevékenységéről szóló éves beszámolóját. A közgyűlést ünnepi esemény is gazdagította: prof. dr. Nyitrai Miklós, az MTA doktora, a PTE Általános Orvostudományi Kar dékánja részesült a területi bizottság legmagasabb díjában, a PAB Ezüst Plakett elismerésben. Az idei közgyűlés tudományos előadását Font Márta, a PAB alelnöke tartotta Ukrajna: régiók, identitás, államiság címmel, amelyben a jelenlévők bepillantást nyerhettek a mai Ukrajna történelmi hátterébe a 900-as évektől kezdődően a népcsoportok alakulása, a területi változások és az államiság kialakulásához vezető események tükrében.

(Az MTA Pécsi Területi Bizottsága 2023. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)

Szeged

Az MTA Szegedi Területi Bizottsága február 23-án tartotta közgyűlését. Krisztin Tibor, a SZAB elnöke a 2023. évi közgyűlést megnyitó bevezetőjében hangsúlyozta, hogy

„a problémák megoldásának kulcsa a tudomány, a tudomány eredményein alapuló technológiák alkalmazása, valamint a széles körű együttműködés a döntéshozók és a tudomány képviselői között.”

Az Akadémia vezetőségének képviseletében mondott köszöntőjében az MTA élettudományi alelnöke, Kosztolányi György kiemelte a területi bizottságok régi, jó munkakapcsolatainak a fontosságát, és többek között tájékoztatta a jelenlévőket az MTA új nemzeti programjairól – a Nemzeti Agykutatási Program 3.0-áról, a Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Progamról és a Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Programról –, hangsúlyozva, hogy az Akadémia a nemzet tudományos tanácsadója. A közgyűlés ünnepi pillanata volt az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíj átadása, amit idén iskola- és értékteremtő munkássága elismeréseként Venetianer Pál biológus kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja, a molekuláris biológia neves kutatója kapott. A jelenlévők a rendezvény végén meghallgathatták Jelasity Márk, az SZTE TTIK Informatikai Intézet tanszékvezető professzorának előadását is A mesterséges intelligencia néhány biztonsági problémája címmel.

(Az MTA Szegedi Területi Bizottsága 2023. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)

Veszprém

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága 50. jubileumi éves közgyűlésére került sor a bizottság székházában február 24-én. Köszöntőbeszédében Kollár László Péter, az Akadémia főtitkára a tavasz közeledte kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a megújulás és a változás reménye nemcsak a természetben és az emberi életben, hanem a tudományban is megtartó erejű:

„A fontos áttörésekhez nemcsak tehetség és szorgalom kell, hanem képesség a friss látásra, a megújulásra, a hitre, hogy cselekedeteink által egy élhetőbb jövőt építünk.”

Kollár László Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a közoktatás, a PhD-képzés és a tudományos kutatás egységes rendszert alkot, és ha e rendszer bármely eleme sérül, súlyos károk keletkeznek, melyek helyreállításához évtizedekre van szükség. A rendezvényen Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere is köszöntötte az 50. jubileumi közgyűlést, hangsúlyozva, hogy at MTA Veszprémi Területi Bizottsága a térség egyik legfontosabb „értékképző közege”. Padisák Judit akadémikus, a VEAB elnöke a bizottság 2022. évi tevékenységéről beszámolva kiemelte, hogy a bizottság többek között a VEAB Év Kutatója és a VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója pályázatokkal elkötelezetten támogatja a fiatal kutatókat, és teret ad eredményeik bemutatásának is, például a Pannon Tudományos Napok keretében.

A programot Abonyi Jánosnak, a Pannon Egyetem rektorhelyettesének A mesterséges intelligencia és a tudomány – a kutatás tárgya a kutatás eszköze című előadása zárta.

(Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága 2023. évi közgyűléséről bővebben itt olvashat.)