Megkezdte munkáját a Magyar Tudományos Művek Tára Tudományos Tanácsa

Megalakult a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) legfőbb döntéshozó testülete. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének kezdeményezésére létrehozott Tudományos Tanács 2017. március 20-án tartotta alakuló ülését. A testület elnökévé Kamarás Katalint, az MTA rendes tagját, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet kutatóprofesszorát választották.

2017. március 22.

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontja, valamint 19/A. §-a a Magyar Tudományos Akadémia közfeladataként határozza meg a tudományos művek (tudományos alkotás, tudományos publikáció, doktori értekezés és annak tézisei) adatait tartalmazó nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetését az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) közreműködésével. Az adatbázis stratégiai irányításáért, fejlesztéséért és működtetéséért a fejezetet irányító szerv vezetőjeként az MTA elnöke felelős. E feladatok gyakorlati megvalósítása az MTA KIK főigazgatójának feladatkörébe tartozik, aki a stratégiai irányítást, az adatbázis szakmai és technikai fejlesztését, valamint működtetését az alábbi testületek és az MTA KIK szervezeti egységei útján látja el:

Az MTMT Tudományos Tanácsa felügyeli az adatbázis működtetését és fejlesztését, véleményezi és jóváhagyja az MTMT stratégiai terveit és beszámolóit. A testület tagjait a legfőbb adatszolgáltató és adatfelhasználó intézmények és testületek delegálják. A 31 tagú testület elnökét a szavazati joggal rendelkező tagok maguk közül választják meg.

Az MTMT Koordinációs Testület az operatív irányításért felelős 7 tagú testület döntés-előkészítő és döntésvégrehajtó szerepkörben. A testület tagjait az MTMT működtetését biztosító intézmények, valamint a tudományos értékelést végző legfontosabb testületek, illetve intézmények delegálják. A Koordinációs Testület elnöke a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

Az MTMT állandó szakbizottságai, a Bibliográfiai Szakbizottság, az Informatikai Szakbizottság, a Repozitóriumminősítő Szakbizottság és a Tudománymetriai Szakbizottság a speciális szakismeretet igénylő kérdésekben segítik az MTMT Tudományos Tanácsa és az MTMT Koordinációs Testület munkáját.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének az MTMT működtetésének rendjéről szóló 3/2017. (II. 24.) számú határozata itt elolvasható.