Magatartási kódex kutatóknak: magyarul is olvasható az ALLEA kiadványa

Az önszabályozás keretrendszere a kutatói közösség számára – röviden így határozták meg szerkesztői „A kutatási integritás európai magatartási kódexé”-t, amelynek átdolgozott kiadása immár magyarul is elérhető. Az Európai Nemzeti Tudományos Akadémiák Szövetsége (ALLEA) kiadványa online letölthető cikkünkből.

2024. február 6.

A kötet előszava szerint a „kutatási integritás elengedhetetlen fontosságú ahhoz, hogy megőrizzük a kutatási rendszer és a kutatási eredmények megbízhatóságát. Ez magában foglalja a kutatói közösség azon alapvető feladatát, hogy megfogalmazza a kutatás alapelveit, meghatározza a megfelelő kutatói magatartás ismérveit, biztosítsa a kutatás és a kutatási eredmények maximális minőségét, megbízhatóságát és megalapozottságát, valamint azt, hogy megfelelő választ adjon a jó kutatási gyakorlatokat fenyegető jelenségekre, illetve e gyakorlatok megszegésére.”

A kutatási integritás európai magatartási kódexe 2023-as, átdolgozott kiadása a képre kattintva tölthető le.

Ebben a kontextusban kutatási eredmények alatt értendők többek között a publikációk, adatok, metaadatok, protokollok, kódok, szoftverek, képek, műtárgyak, valamint egyéb kutatási anyagok és módszerek. Az európai magatartási kódex elsődleges célja, hogy elősegítse e feladatkör betöltését, és az önszabályozás keretrendszereként szolgáljon a kutatói közösség számára. A társadalmi, politikai és technológiai fejlődés, illetve a kutatási környezet változásai befolyásolhatják a kutatást szabályozó értékek és alapelvek értelmezését. Az európai magatartási kódex 2017-es kiadása óta ilyen változásként jelent meg a kutatási technológiák újszerű kidolgozása és alkalmazása, valamint a közösségi média használata és hatása a kutatási eredmények megosztásában és terjesztésében.

A 2023-as kiadás figyelembe veszi továbbá az adatkezelési gyakorlatokban történt változásokat, az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), valamint a nyílt tudomány és a kutatásértékelés legújabb fejleményeit. Új elemként jeleníti meg a kutatási kultúra fontosságát a kutatási integritás lehetővé tételében és a jó kutatási gyakorlatok megvalósításában.

A mostani dokumentum A kutatási integritás európai magatartási kódexe 2017-es kiadásának frissített változata, amelyet az Európai Nemzeti Tudományos Akadémiák Szövetsége (ALLEA) dolgozott ki. Az ALLEA több mint 50 akadémiát képvisel közel 40 európai uniós és EU-n kívüli országból. 1994-es megalapítása óta európai és nemzetközi színtéren szólal fel tagjai érdekében, támogatja a tudományt mint globális közjót, és elősegíti a határokon és tudományterületeken átnyúló tudományos együttműködést. A magatartási kódex új változatát az ALLEA Állandó Tudományos és Etikai Munkacsoportja (Permanent Working Group on Science and Ethics, PWGSE) dolgozta ki. A testület munkájában részt vesz Fésüs László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja is.