Megállapodást kötött az MTA és az EMMI a koronavírus-járvány tapasztalatainak tudományos feldolgozására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia megállapodást kötött, hogy együttműködik a COVID-19-járvány kapcsán keletkező adatok, tapasztalatok tudományos feldolgozásában, elemzésében, értékelésében és közreadásában. Az együttműködés az EMMI és intézményei, az Operatív Törzs, a járványügyi és az egészségügyi ellátás, valamint az orvosi szakmai tevékenység támogatására és a tudományos publikálásra, a tudományos közösség és a közvélemény tájékoztatására irányul.

2022. április 6.

Az EMMI támogatja, hogy az MTA a tudományos ismereteket felhasználja a nemzeti pandémiás program tudományos megalapozása és a poszt-COVID stratégia megalkotása során. Az MTA – szakértők és igény szerinti konzultációk útján - segíti az Operatív Törzs által életre hívott Epidemiológiai és Klinikai Kutatási Munkacsoport munkáját. Az EMMI segíti, hogy az MTA által kijelölt szakértők az EMMI felügyelete alatt működő adatbázisokhoz, információhoz, adatokhoz – szükség szerint – hozzáférhessenek. Az MTA vállalja, hogy titoktartás vállalásával egészségügyi adatok, illetve adatbázis kezelésben járatos informatikai szakemberekből álló munkacsoportot állít fel. Az akadémiai munkacsoport Prohászka Zoltán professzor (Semmelweis Egyetem) vezetésével már meg is kezdte tevékenységét.

A Kásler Miklós professzor és Dr. Kiss Zoltán vezetése alatt, működő Epidemiológiai és Klinikai Kutatási Munkacsoport (EKKM) a minisztérium és intézményei, az országos intézetek és egyetemek vezető szakértőinek bevonásával több kutatást is indított, amelyek eredményeit folyamatosan publikálják. Az eddig elvégzett munkáról Kásler Miklós, az EKKM vezetője, továbbá a kutatásokat vezető Schaff Zsuzsa akadémikus (Semmelweis Egyetem), Csuka Orsolya (Országos Onkológiai Intézet), Szekanecz Zoltán (Debreceni Egyetem) és Vályi Nagy István (Dél-Pesti Centrumkórház), Liszkay Gabriella (Országos Onkológiai Intézet), Surján György (EMMI), Kenessey István (Országos Onkológiai Intézet), Kiss Zoltán (EMMI) és Surján Orsolya (Nemzeti Népegészségügyi Központ) készített összefoglaló tájékoztatót, amit az EMMI-MTA együttműködés keretében adunk közre a tudományos közösség tájékoztatására.

Az összefoglaló tájékoztató itt érhető el (PDF).