Magasabb kategóriába sorolták az Akadémia közgazdaság-tudományi folyóiratát

Az elmúlt három év teljesítménye alapján a SCImago Journal & Country Rank (SJR) citációs rangsorban Q3-ból Q2-be került az Acta Oeconomica, az MTA negyedévenként megjelenő, angol nyelvű folyóirata.

2020. július 15.

„Hatalmas ugrás előre” – értékelte az eredményt Mihályi Péter közgazdász, főszerkesztő, az MTA doktora. Ennek az idézettségi rangsornak, amely az Elsevier kiadó tulajdonában lévő Scopus adatbázis alapján készül, több évtizede a legnagyobb a presztízse a közgazdaság-tudomány területén.

Mint a főszerkesztő elmondta, az egyetemek és kutatóintézetek többsége szinte kizárólag a Q1-es és Q2-es publikációkat tekinti „igazi” értéknek. Ezért hozzájuk képest a Q3-as minősítés szakmai rangja valójában nem egy, hanem sok fokozattal alacsonyabb.

A lapban megjelenő írások minősége és értéke szerinte azért emelkedhetett, mert a szerkesztők az elmúlt években különösen ügyeltek arra, hogy csak olyan cikkeket jelentessenek meg, amelyekről okkal lehetett feltételezni, hogy mások hivatkozni fognak rájuk. Arra is törekedtek, hogy a publikált tanulmányok minél több ország gazdasági problémáival foglalkozzanak. Az opponensek is a nemzetközi szakértők közül kerültek ki, ami szintén növelte a lap ismertségét. Bár Mihályi Péter szerint a hazai olvasók igényelték, megszüntették a konferencia-beszámolók és a könyvismertetések közlését. „Ezeknek az írásoknak is megvolt a funkciójuk, de tudni lehetett, hogy senki sem fog hivatkozni rájuk egy későbbi, magas impaktfaktorú lapban megjelenő publikációjában” – mondta a főszerkesztő.

A legtöbb cikk témája a posztkommunista átmenet és az Európai Unió volt. E kérdések kutatók ezreit foglalkoztatják. Ezenkívül minden évben egy-két tematikus különszámot is megjelentettek neves nemzetközi szerzőgárda tanulmányaival.

Mihályi Péter tájékoztatása szerint évente megközelítőleg 300 cikk érkezik a szerkesztőségbe, amelyeknek körülbelül 10 százalékát fogadják el közlésre. A főszerkesztő arra számít, hogy az átsorolás eredményeként a jövőben több jó kéziratot fognak kapni, mint korábban. A működésben és a lap kiadásában azonban források híján alapvető változásokat nem tervez.

A főszerkesztő végezetül kiemelte az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának mindenkori elnökétől kapott támogatást, amelynek köszönhetően a lap gazdasági háttere is stabilizálódott.