Lezárult a tisztújítás a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályaiban

A tizenegy testületben a távjelenléttel megtartott üléseket követően az Akadémiai Adattár (AAT) felhasználásával, titkos szavazással döntöttek a tagok az MTA 193. közgyűlését követő tisztújításról.

2020. szeptember 29.

Osztályelnökök és osztályelnök-helyettesek a 2020–2023-as akadémiai ciklusban

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Osztályelnök:
S. Varga Pál
(Debrecen, 1955. 01. 21.)

akadémikus, egyetemi tanár
rendes tag: 2016, levelező tag 2010:

Kutatási terület:
19. századi magyar irodalomtörténet, eszmetörténet
Jelentősebb díjak:
Magyar Felsőoktatásért emlékplakett (2002), Alföld-nívódíj (2003)


Osztályelnök-helyettes:
Borsos Balázs
(Budapest, 1961. 03. 14.)

akadémikus, kutatóprofesszor
levelező tag: 2019

Kutatási terület:
ökológiai antropológia, vizuális antropológia, afrikanisztika, etnokartográfia
Jelentősebb díjak:
Magyar Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozat (2018), Akadémiai Díj (2014)

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Osztályelnök:
Zsoldos Attila
(Budapest, 1962. 06. 23.)

akadémikus, kutatóprofesszor
rendes tag: 2016, levelező tag: 2010

Kutatási terület:
középkori magyar történelem
Jelentősebb díjak:
Akadémiai Díj (2015), Szűcs Jenő-díj (1998)


Osztályelnök-helyettesek:
Kelemen János
(Kassa, 1943. 06. 08.)

akadémikus, professor emeritus
rendes tag: 2016, levelező tag: 2004

Kutatási terület:
nyelvfilozófia, analitikus filozófia, italianisztika
Jelentősebb díjak:
Ordine della Stella d’Italia nel grado di Commendatore (2014), Széchenyi-díj (2007)


Kovács Ilona
(Budapest, 1960. 07. 03.)

akadémikus, egyetemi tanár
levelező tag: 2019

Kutatási terület:
kísérleti pszichológia, látáskutatás, perceptuális tanulás és perceptuális fejlődés
Jelentősebb díjak:
Akadémiai Díj (2006), Charles Simonyi kutatói ösztöndíj (2005)

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Osztályelnök:
Laczkovich Miklós
(Budapest, 1948. 02. 21.)

akadémikus, professor emeritus
rendes tag: 1998, levelező tag: 1993

Kutatási terület:
valós függvénytan, mértékelmélet, paradox felbontások
Jelentősebb díjak:
Széchenyi-díj (1998), Akadémiai Díj (1991)


Osztályelnök-helyettes:
Némethi András
(Erdőszentgyörgy, 1959. 05. 29.)

akadémikus, egyetemi tanár
levelező tag: 2019

Kutatási terület:
a szingularitás elmélete, algebrai geometria, algebrai topológia
Jelentősebb díjak:
Széchenyi-díj (2017)

IV. Agrártudományok Osztálya

Osztályelnök:
Balázs Ervin
(Budapest, 1948. 11. 27.)

akadémikus, főigazgató, kutatóprofesszor, habilitált egyetemi magántanár
rendes tag: 2001, levelező tag: 1995

Kutatási terület:
molekuláris növénykórtan, növényvirológia, genomika
Jelentősebb díjak:
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj (2008), Széchenyi-díj (2000)
Osztályelnök-helyettesek:
Popp József
(Bonyhád, 1955. 07. 25.)

akadémikus, egyetemi tanár, intézetigazgató
levelező tag: 2019

Kutatási terület:
nemzetközi agrárpolitika, agrárgazdaság
Jelentősebb díjak:
Akadémiai Díj (2011)Szendrő Zsolt
(Gödöllő, 1947. 06. 12.)

akadémikus, professor emeritus
levelező tag: 2016

Kutatási terület:
állatgenetika és nemesítés
Jelentősebb díjak:
Szent-Györgyi Albert-díj (2012), Akadémiai Díj (2007, megosztva)

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Osztályelnök:
Ádám Veronika
(Nagykanizsa, 1949. 01. 01.)

akadémikus, intézetigazgató, egyetemi tanár
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Kutatási terület:
idegtudomány, neurokémia
Jelentősebb díjak:
Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj (2013), Széchenyi-díj (2010)


Osztályelnök-helyettes:
Kovács L. Gábor
(Pécs, 1948. 03. 15.)

akadémikus, egyetemi tanár
rendes tag: 2010, levelező tag: 2004

Kutatási terület:
endokrinológia, laboratóriumi diagnosztika
Jelentősebb díjak:
Széchenyi-díj (2015), Akadémiai Díj (2002)

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Osztályelnök:
Józsa János Balázs
(Győr, 1957. 03. 09.)

akadémikus, rektor, tanszékvezető egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
rendes tag: 2019, levelező tag: 2013

Kutatási terület:
hidrodinamika
Jelentősebb díjak:
Magyar Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozat (2018), Akadémiai Díj (2012)


Osztályelnök-helyettes:
Imre Sándor
(Budapest, 1969. 06. 23.)

akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár
levelező tag: 2019

Kutatási terület:
távközlés, informatika
Jelentősebb díjak:
Akadémiai Díj (2017), Gábor Dénes-díj (2011)

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Osztályelnök:
Perczel András
(Budapest, 1959. 05. 10.)

akadémikus, egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
rendes tag: 2016, levelező tag: 2010

Kutatási terület:
szerkezeti kémia és biológia
Jelentősebb díjak:
Bolyai-díj (2011), Magyar Kutatási Díj (2004)

Osztályelnök-helyettes:
E. Kövér Katalin
(Debrecen, 1956. 08. 12.)

akadémikus, egyetemi tanár
rendes tag: 2019, levelező tag: 2013

Kutatási terület:
NMR-spektroszkópia
Jelentősebb díjak:
Bruckner Győző-díj (2010), Széchenyi professzori ösztöndíj (1998)

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Osztályelnök:
Lénárd László
(Pécs, 1944. 10. 26.)

akadémikus, egyetemi tanár
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Kutatási terület:
neurobiológia, idegélettan, magatartás-tudomány
Jelentősebb díjak:
Széchenyi-díj (2011), Grastyán-díj (2008)


Osztályelnök-helyettes:
Buday László
(Budapest, 1963. 11. 24.)

akadémikus, intézetigazgató, egyetemi tanár
rendes tag: 2019, levelező tag: 2013

Kutatási terület:
biokémia, jelátvitel
Jelentősebb díjak:
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2009), Széchenyi professzori ösztöndíj (1998)

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Osztályelnök:
Bayer József
(Pilisszentiván, 1946. 03. 01.)

akadémikus, professor emeritus
rendes tag: 2010, levelező tag: 2004

Kutatási terület:
politikaelmélet, nemzetközi kapcsolatok, globalizáció, média
Jelentősebb díjak:
Pázmány Péter felsőoktatási díj (2005), Bibó István-díj (1998)


Osztályelnök-helyettesek:
Hamza Gábor
(Budapest, 1949. 02. 22.)

akadémikus, professor emeritus
rendes tag: 2010, levelező tag: 2004

Kutatási terület:
római jog, magánjogtörténet, összehasonlító jog
Jelentősebb díjak:
Széchenyi-díj (2018), Magyar Érdemrend középkeresztje (2014)


Halmai Péter
(Budapest, 1953. 08. 04.)

akadémikus, egyetemi tanár
levelező tag: 2016

Kutatási terület:
nemzetközi gazdaságtan, makroökonómia, összehasonlító gazdaságtan
Jelentősebb díjak:
Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2015), Akadémiai Díj (1996)

X. Földtudományok Osztálya

Osztályelnök:
Bozó László
(Budapest, 1962. 02. 03.)

akadémikus, egyetemi tanár, vezető főtanácsos
rendes tag: 2013, levelező tag: 2007

Kutatási terület:
meteorológia
Jelentősebb díjak:
ELTE TTK Kari Emlékérem (2011), Steiner Lajos-emlékérem (2005)


Osztályelnök-helyettes:
Pálfy József
(Budapest, 1962. 04. 13.)

akadémikus, egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
rendes tag: 2019, levelező tag: 2013

Kutatási terület:
paleontológia, geokronológia, földtörténet
Jelentősebb díjak:
Ipolyi Arnold-díj (2011), Nemzetközi Rétegtani Díj (2008)

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Osztályelnök:
Mihály György
(Kaposvár, 1951. 10. 25.)

akadémikus, egyetemi tanár
rendes tag: 2001, levelező tag: 1995

Kutatási terület:
különleges elektromos és mágneses tulajdonságú szilárd testek kísérleti vizsgálata
Jelentősebb díjak:
Széchenyi-díj (2010), Simonyi Károly-díj (2008)


Osztályelnök-helyettes:
Trócsányi Zoltán
(Miskolc, 1961. 08. 11.)

akadémikus, egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
rendes tag: 2013, levelező tag: 2007

Kutatási terület:
az elemi részecskék között ható erők tanulmányozása
a részecskefizikai standard modellen belül, a standard modellel
nem értelmezhető jelenségek keresése, értelmezése
Jelentősebb díjak:
Marx György Fizikai Szemle nívódíj (2019; 2007), Hajdú-Bihar megyei Prima díj (2018), Akadémiai Díj (2003)