Kutatónőket köszöntöttek az Akadémia Székházában

Csillagász, matematikus és fizikus kutatónő munkásságát ismerték el idén a Nők a Tudományban kiválósági díjjal. A nőnaphoz kötődő rendezvényen évről évre olyan fiatal kutatónők vehetik át az elismerést, akik a hazai és nemzetközi tudományos életben is kiemelkedően teljesítenek, mindemellett pedig a fiatal lányok körében is örömmel népszerűsítik a műszaki és természettudományos pályák sokszínűségét és lehetőségeit.

2020. március 9.

A Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület a szakterületükön legkiválóbb fiatal kutatónők munkásságának elismerésére 2013-ban alapította a Nők a Tudományban kiválósági díjat. Az elismerést Hargittai Magdolna akadémikus fővédnökségével, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével hetedszer adták át.

Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke NaTe/Hódosy Kristóf

A hazai kutatónők elismerése azért is kiemelten fontos misszió, mert a mérnöki és természettudományos területeken a nők aránya hazánkban még mindig rendkívül alacsonynak számít, de világszerte egyre égetőbb kérdés a nők tudományos életben betöltött változó szerepvállalása. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban az Európai Unióban dolgozó mintegy 15 millió kutató és mérnök között a nők aránya 41% volt, hazánkban azonban ez az arány mindössze 30% körüli. Mindez azzal magyarázható, hogy a kutatói és anyai hivatás közti egyensúly megteremtése sokszor különösen nagy terhet ró a nőkre.

A 2020. évi díjazottak: Némethné dr. Pethes Ildikó, Kóspál Ágnes és Novák-Gselmann Eszter NaTe/Hódosy Kristóf

A díjazottak

Kóspál Ágnes

A Naphoz hasonló csillagok és bolygórendszereik keletkezése napjaink egyik legizgalmasabb kutatási területe, ahol a csúcstechnológiájú távcsövek és űrteleszkópok mérési adatai révén egyre pontosabb képet kaphatunk Naprendszerünk születéséről is. Ezekhez a rendkívül értékes adatokhoz kap rendszeres hozzáférést a csillagászat kategóriában díjazott Kóspál Ágnes, akit a csillagok látványa most is éppen ugyanúgy bűvöl el, mint amikor kislánykorában még csak szabad szemmel fürkészte az éjszakai égbolt titkait. A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadójaként dolgozó fiatal asztrofizikus világszínvonalú eredményei révén 2016-ban elnyerte az Európai Kutatási Tanács (ERC) 1,3 millió eurós Starting Grant támogatását, amellyel saját kutatócsoportot alakíthatott. A korábban példátlan érzékenységű műszerek adatainak elemzésével és számítógépes modellezésével most arra keresik a választ, hogy milyen fizikai jelenségek zajlanak a fiatal csillagokat körülvevő anyagkorongokban, és milyen lépések vezetnek a bolygórendszerek megszületéséhez.

Novák-Gselmann Eszter

A számok és a fizika világa már kisgyermekként lenyűgözte a matematikai tudományok tématerületen díjazott Novák-Gselmann Esztert, aki a Debreceni Egyetem Analízis Tanszékének egyetemi docenseként korosztálya egyik legígéretesebb magyar szakemberének számít. Kutatótevékenysége mellett ráadásul igen magas színvonalú oktatói, konferenciaszervezői és jegyzetíró tevékenységet is folytat, így tudományos közleményei mellett az elmúlt években 13 jegyzetet és példatárat készített egyetemi hallgatók számára. Fő kutatási területe a függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek témaköre, de az utóbbi időben egyre többet foglalkozott a parciális és közönséges differenciaegyenletek elméletével, valamint a spektrálanalízis és -szintézis matematikai problémáival is, melyekben fiatal kora ellenére komoly hatást kiváltó tudományos eredményeket ért el. Az általa vizsgált egyenletek a legtöbb esetben a mindenki által ismert, ún. algebrai egyenleteknél sokkal bonyolultabbak, megoldásaik nem számok, hanem függvények. Ha egy vizsgált egyenlet valamely fizikai, kémiai, biológiai, társadalomtudományi vagy közgazdaságtani folyamat leírására szolgál, akkor annak megoldásával vagy a lehetséges megoldások vizsgálatával közelebb kerülhetünk magának a vizsgált folyamatnak a megértéséhez is.

Némethné dr. Pethes Ildikó

A fizikai tudományok kategóriában Némethné dr. Pethes Ildikó munkásságát ismerte el a szakmai bizottság, aki a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos munkatársa. A kutatónő olyan folyadékok és szilárd, de nem szabályos szerkezetű, ún. amorf anyagok szerkezetét vizsgálja, amelyeket a közeljövőben akár új orvostudományi, optikai vagy informatikai eszközök fejlesztéséhez is felhasználhatnak. Alkoholok vizes oldatainak vizsgálata céljából az utóbbi két évben egy-egy hetet a japán Spring-8 szinkrotron részecskegyorsítónál is eltölthetett. Kutatásait az elkövetkező időszakban szívesen kiterjesztené a gyógyászatban rendkívül ígéretesnek tűnő biokompatibilis üvegek vizsgálatára is, melyek sűrűségéről, szilárdságáról és az élő szervezetre gyakorolt hatásáról már vannak ismereteink, atomi szerkezetükkel kapcsolatban ugyanakkor még igen hiányos a tudásunk. A kutatónő nemcsak szilárdtest-fizikai vizsgálataival és aktív publikációs tevékenységével, de ötgyermekes édesanyaként az egyetemi és doktori tanulmányok, a kutatás és a magánélet összehangolásával is rendkívüli példát állít a jövő nemzedék elé.

A díjátadón Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke, Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára, illetve Hargittai Magdolna, az MTA rendes tagja és a Nők a Tudományban kiválósági díj fővédnöke köszöntötte a díjazottakat.

Kisfilmek a Nők a Tudományban kiválósági díjjal elismert kutatónőkről:

Kóspál Ágnes
Novák-Gselmann Eszter
Némethné dr. Pethes Ildikó

Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára; Hargittai Magdolna, az MTA rendes tagja, a Nők a Tudományban kiválósági díj fővédnöke; Kóspál Ágnes, Némethné dr. Pethes Ildikó és Novák-Gselmann Eszter díjazottak; valamint Balázsi Katalin, a NaTE elnöke NaTE/Hódosy Kristóf

További információ

Szigeti Fanni
ügyvezető
Nők a Tudományban Egyesület
Tel.: 06-30-656-1489
email: fanni.szigeti@nokatud.hu