„Kutatónak lenni jó” – átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjat

Tizennyolc fiatal kutató vehette át az Akadémiai Ifjúsági Díjat az MTA Székházában, szakterületüket tekintve a legkülönbözőbb kutatási témák képviselői. Van köztük a magyar honfoglaláskori díszítőművészetet tanulmányozó régész, a szénnanocsövek tulajdonságát vizsgáló fizikus, valamint a mezőgazdasági területek termékenységbecslését műholdas és felszíni mérések alapján végző talajtani szakember. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjaiban és kutatócsoportjaiban dolgozó fiatal tudósok elismerését Lovász László elnök és Török Ádám főtitkár adta át.

2016. február 23.

„Kutatónak lenni jó. A Az Akadémiai Ifjúsági Díjak átadásán készített fotókból összeállított képgaléria ide kattintva tekinthető meg.jó kutatónak pedig elhivatottnak, kitartónak és kíváncsinak kell lennie” – mondta az idei díjazottakat köszöntő beszédében Török Ádám főtitkár. Mint fogalmazott, az elismerést átvevőkben elég erős a kutatói pálya iránti elhivatottság ahhoz, hogy leküzdjék a vele járó nehézségeket, és rendelkeznek a szükséges tudással, a felfedezők kíváncsiságával, valamint kitartással is. Mindez együtt pedig meghozta az eredményt.

Lovász László elnök az ünnepség végén elmondott zárszavában arra biztatta a fiatal kutatókat, hogy hallassák hangjukat tudományos és közéleti kérdésekben egyaránt, használják ki az együttműködési lehetőségeket más kutatókkal, akár más tudományterületekről is, tudásukat pedig – egykori mentoraikhoz hasonlóan – adják át a következő nemzedéknek.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére az MTA főtitkára alapította 1972-ben. A díj elnyerésére benyújtott pályaműveket a tudományterületileg illetékes akadémiai szakbizottságok rangsorolták. A bírálók értékelő véleménye alapján az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa alakította ki a díjazásra vonatkozó javaslatát. Ennek nyomán az Akadémia elnöke döntött a díjazottak személyéről.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyerő fiatal kutatók Lovász Lászlóval és Török Ádámmal Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

A bölcsészet- és társadalomtudományok művelői közül Bollók Ádám, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet tudományos munkatársa „Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében – Formatörténeti tanulmányok a magyar honfoglaláskori díszítőművészethez” című pályamunkájáért kapta meg a díjat.

Az elismerésben részesült Czirfusz Márton, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa is, aki gazdaságföldrajzi jegyzetet írt oktatóknak és hallgatóknak.

A véleményformálókat, illetve a hírnév és tekintély jelentőségét elemezte az értelmiségi elitben Kristóf Luca, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet tudományos munkatársa.

Kusz Veronika, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet tudományos munkatársa Dohnányi Ernő amerikai éveit dolgozta fel.

Szabó Gabriella, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet tudományos segédmunkatársa „Kommunikáció és Integráció: A magyar médiatörvények európai vitája” című dolgozatáért kapta meg a díjat.

A matematikai és természettudományok területén Juhászné Csapó Edit, az MTA-SZTE Szupremolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport tudományos munkatársa „A kinurénsav megkötődésének és adszorpciós entalpiájának meghatározása a humán glutamát receptor (GluR1) peptid fragmensein felületi plazmon rezonancia spektroszkópiás vizsgálatokkal” című pályamunkájáért részesült az elismerésben.

Az elemi folyamatokat vizsgálta alacsony hőmérsékletű plazmákban Korolov Ihor, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet tudományos munkatársa.

Pekker Áron, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet tudományos munkatársa szénnanocsövek optikai és transzporttulajdonságait írta le tanulmányában.

Terpai Tamást, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársát „Szinguláris leképezések kobordizmusai és klasszifikáló terei” című pályamunkájáért díjazták.

Vancsó Péter, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa azt vizsgálta, hogy milyen hatása van a vonalhibáknak a grafén elektromos, mágneses és transzporttulajdonságaira.

Varga György, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet tudományos munkatársa „Porviharok és a hullóporos szedimentáció jelentősége pleisztocén környezetrekonstrukciókban és recens környezeti folyamatokban” című pályamunkájáért vehette át a díjat.

Az akadémiai elismerést kapta Varga Zoltán, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet tudományos főmunkatársa a „Mesterséges liposzómáktól az extracelluláris vezikulákig: szerkezet és biodisztribúció” című pályamunkájáért.

Az élettudományok területén Dobson Lászlót, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársát a transzmembránfehérjék alacsony felbontású szerkezetének kutatásáért díjazták.

A rákellenes gallium- és platinafém komplexek oldatkémiáját, valamint vérszérumfehérjékkel és DNS-sel való kölcsönhatását vizsgálta Dömötör Orsolya, az MTA-SZTE Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.

Gelybó Györgyinek, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Talajtani Osztályának tudományos munkatársát „Mezőgazdasági területek produktivitásának becslése műholdas és felszíni mérések alapján” című pályamunkájáért nyújtotta át az MTA főtitkára a díjat.

Kintses Bálint, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet tudományos munkatársa a molekuláris innovációkkal kapcsolatos kutatásaiért kapta a díjat.

Lengyel Attilát, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos segédmunkatársát a növényzeti adatbázisok reprezentativitásának javítása érdekében kidolgozott új módszerért díjazták.

Maléth József, az MTA-SZTE Lendület Gasztroenterológiai Multidiszciplináris Kutatócsoport tudományos munkatársa „Alkohol hatására csökken a cisztás fibrosis transzmembrán konduktancia regulátor aktivitása és expressziója, ami elősegíti a pankreatitisz kialakulását” című pályamunkájáért vehette át az elismerést.