Kutatási és innovációs tevékenységek, valamint értékelésük az orvostudományban – az MTA Orvosi Tudományok Osztályának állásfoglalása

A testület közös álláspontjaként elfogadott dokumentum egyik fő megállapítása szerint az MTA doktora cím odaítélésének, még inkább a legkiválóbb MTA-doktorok akadémikussá jelölésének alapelve az, hogy az életpálya értékelése minőségi értékelés legyen. Ebben a pályatársak kritikai véleménye a meghatározó, és felelősen kell felhasználni a mennyiségi, például tudománymetriai adatokat.

2022. március 3.

A Magyar Tudományos Akadémia alapvető célja tudományos értékek létrehozása és közvetítése a társadalom számára, illetve az áltudományos tévhitek eloszlatása. Napjainkban az orvostudomány elképesztő sebességgel változik. A klinikai orvostudományi kutatás az elmúlt évtizedekben a magas szintű betegellátás részévé vált, így a betegellátó orvos maga is a kutatási/innovációs lánc aktív részesévé válhat. Ezek a változások megkövetelik, hogy az orvostudományi kutatásban közreműködő kutatók szakmai és tudományos értékelésének szempontjait a szakmai tudományos közösség időről időre módosítsa.

Célunk, hogy a kutatói életpálya megítélése – amelynek kiemelt jelentősége van az MTA doktora cím adományozása és a legkiválóbb MTA-doktorok akadémiai taggá jelölésének folyamatában – minél teljesebb, részletgazdagabb és reálisabb legyen. A tudomány művelőinek azonban meg kell mutatniuk tevékenységüket és teljesítményüket a szélesebb közösségnek is. Ez az egyik eszköze az orvostudományi kutatások és művelőik iránti társadalmi bizalom erősítésének, hiszen ezáltal az áltudományok elleni fellépés is hatékonyabbá válhat. Ezért tartja fontosnak az MTA Orvosi Tudományok Osztálya, hogy minél több ember számára kiderüljön, milyen tudományos, kutatási és innovációs tevékenységeket tart fontosnak, és melyek azok a tudományos ismeretek, amelyek gazdagítják, illetve közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak az orvostudomány fejlődéséhez.

A jelen összeállítás, amelynek elkészültében meghatározó szerepet játszott Kovács L. Gábor osztályelnök-helyettes és az általa vezetett előkészítő bizottság, az osztály közös álláspontját kívánja megismertetni a magyar orvos kutatókkal és a magyar társadalom tagjaival.

Ádám Veronika
az MTA rendes tagja,
osztályelnök


Tudományos ismereteket gazdagító tudományos, kutatási és innovációs tevékenységek az orvos- és egészségtudományok területén és értékelésük a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályán

Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának állásfoglalása az alábbi képre kattintva olvasható (PDF)