Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, október 23. alkalmából a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. A kitüntetettek listája a Magyar Közlönyben jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, az MTA doktorai, illetve az akadémiai intézmények munkatársai közül harmincöten részesültek elismerésben.

2020. november 6.

Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal

A magyar tudományos életben hét évtizede folytatott, nemzetközileg is elismert munkája, a hazai felsőoktatásban betöltött vezető szerepe, valamint a földtudományi szakirodalmat gazdagító publikációs tevékenysége elismeréseként Nemecz Ernő állami díjas geokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a veszprémi Pannon Egyetem professor emeritusa, volt rektora.

Magyar Érdemrend Középkeresztje

A fizikai-kémiai szakterületen folytatott több évtizedes, kiemelkedő oktatói, kutatói és oktatásszervezői munkája, egyetemi vezetőként elért sikerei, valamint a tudományos közéletben vállalt aktív szerepe elismerésekén Joó Ferenc László Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem professor emeritusa.

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

A hazai evolúciós pszichológia területén végzett iskolateremtő, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményeket felmutató munkája, valamint a tudományos utánpótlás-nevelésben vállalt szerepe elismeréseként Bereczkei Tamás Ottó biológus, filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézete Általános és Evolúciós Pszichológiai Tanszékének egyetemi tanára.

A fotoakusztikus elvű, környezetvédelmi és ipari célú gázkoncentráció-mérő műszerek pontosságát, megbízhatóságát növelő berendezések, illetve eljárások fejlesztése területén elért kiemelkedő szakmai eredményei elismeréseként Bozóki Zoltán fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi tanára

A hazai lichenológia területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, valamint a trópusi erdők zuzmódiverzitásának kutatásában elért, nemzetközi szinten is jelentős eredményei elismeréseként Farkas Edit Éva biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Ökológiai és Botanikai Intézet csoportvezető tudományos tanácsadója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem óraadó tanára.

A tudományos kutatások minimálisan invazív állatkíméleti módszereinek kidolgozásában és oktatásában, valamint az állatok védelméről szóló törvény állatkísérletekkel kapcsolatos részeinek megalkotásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként Furka István Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem professor emeritusa.

Az orvostudomány területén több évtizede lelkiismeretesen végzett, kiemelkedő gyógyító, oktatói és tudományos, valamint példamutató vezetői munkája elismeréseként Fülesdi Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszékének egyetemi tanára, tanszékvezetője, klinikai igazgatója.

A hazai és külföldi felsőoktatás több rangos intézményében végzett oktatói-vezetői tevékenysége, valamint az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolájának létrejöttében és fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként Galántai Aurél matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem professor emeritusa.

Nemzetközileg is elismert oktatói-kutatói munkája, valamint a hazai, illetve az európai kül- és biztonságpolitika, továbbá az európai integráció területén folytatott szakmai tevékenysége elismeréseként Gazdag Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa.

A meteorológia, a felhőfizika és a statisztika területén elért, nemzetközi szinten is alkalmazott kutatási eredményei, valamint kiváló oktatói munkája elismeréseként Geresdi István fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete Földtani és Meteorológiai Tanszékének egyetemi tanára.

A szilárd részecsketechnológiai műveletek területén elért nemzetközi hírű kutatási eredményei, valamint számos nagyszabású kutatásfejlesztési projekt megvalósításában betöltött szerepe elismeréseként Gyenis János Antal, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa.

Kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint a Pannon Egyetem érdekében végzett kiemelkedően eredményes vezetői és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként Hartung Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánja, Matematikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A fotokémia területén elért, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint a Pannon Egyetemen folyó oktatás, kutatás és innováció feltételeinek megteremtésében, illetve a tudományos tehetséggondozásban vállalt szerepe elismeréseként Horváth Ottó vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központjának igazgatója, egyetemi tanára.

A hazai optoelektronikai kutatások területén elért, nemzetközi szinten is elismert eredményei, valamint kiemelkedő oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként Jakab László Csaba villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikai Technológia Tanszékének egyetemi tanára.

A hazai belgyógyászat területén a szakorvosképzés, illetve -továbbképzés, valamint szakvizsgáztatás területén végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Jákó János belgyógyász, nyugalmazott klinikaigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa.

A hegesztett szerkezetek tervezése, illetve optimalizálása területén elért nemzetközi szintű eredményei, sokoldalú kutatásfejlesztési és innovációs tevékenysége, valamint több évtizedes oktatói munkája elismeréseként Jármai Károly gépészmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézete Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszékének egyetemi tanára.

A biomechanika területén elért, nemzetközi és hazai téren is kimagasló tudományos eredményei, valamint az orvosi és a műszaki tudományok közötti együttműködés elősegítésében betöltött szerepe elismeréseként Kiss Rita Mária építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpontjának igazgatója

A szén nanoszerkezetek vizsgálatában elért, nemzetközileg is kimagasló tudományos eredményei, kiváló oktatói, valamint intézetvezetői és szakkollégium-irányítói tevékenysége elismeréseként Kürti Jenő fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bolyai Kollégiumának igazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Biológiai Fizikai Tanszékének egyetemi tanára.

A vegyipari, illetve környezetvédelmi eljárások és berendezések tervezése terén végzett, nemzetközileg elismert, iskolateremtő tudományos és oktatói munkája elismeréseként Láng Péter okleveles vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékének egyetemi tanára.

A környezeti mikrobiológia, illetve a bakteriális rendszertan területén végzett kutatásai, valamint a molekuláris ökológiai módszerek elemzésében munkatársaival közösen elért, nemzetközi szintű tudományos sikerei elismeréseként Márialigeti Károly biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézete Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi tanára.

Nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, iskolateremtő oktatói munkája, valamint a szabályozott gyógyszer-technológia magyarországi meghonosítása érdekében végzett tevékenysége elismerésekén Marosi György János kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Szerves Kémia és Technológia Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi tanára.

A pszichofiziológia területén elért, klinikai célokat is szolgáló kutatási eredményei, valamint tudományszervezői, oktatói és orvosdiagnosztikai tevékenysége elismeréseként Molnár Márk, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat professor emeritusa.

A magyar matematikai kultúrát tudományos eredményei mellett magas színvonalú oktatói és tudományszervezői munkájával is gazdagító, több évtizedes pályafutása elismeréseként Nagy Attila matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Algebra Tanszékének habilitált egyetemi docense.

Példaértékű oktató- és gyógyítómunkája, az orvostudomány területén elért kimagasló tudományos eredményei, valamint nemzetközi jelentőségű szakmai tevékenysége elismeréseként Paragh György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézete Anyagcsere Betegségek nem önálló Tanszékének egyetemi tanára.

A viselkedésökológia és -evolúció kutatása terén elért, nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó eredményei, iskolateremtő tudományos munkája elismeréseként Székely Tamás biológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Bath - Milner Centre for Evolution kutatóprofesszora, a Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékének egyetemi tanára.

A hazai orvostudomány, elsősorban a farmakológia, illetve a farmakoterápia területén elért kiemelkedő eredményei, valamint oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként Szilvássy Zoltán József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem rektora.

A hazai közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében végzett szakmai munkája, valamint több évtizedes, példaértékű oktatói tevékenysége elismeréseként Timár András építőmérnök, a közlekedéstudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa.

Az ökológia teljes spektrumát átfogó, széles körű tudományos életműve, valamint szakterületén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási eredményei elismeréseként Tóthmérész Béla, a biológiai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Biológiai és Ökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Gráfelmélet és a diszkrét optimalizálás területén folytatott, nemzetközileg is elismert tudományos kutatásai, valamint a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának megalapításában vállalt szerepe elismeréseként Tuza Zsolt, a matematikai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Rendszer- és Számítástudományi Tanszékének egyetemi tanára, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója.

A sikeres mezőgazdasági termelést veszélyeztető növényi kártevőcsoport, az üszöggombák kutatása területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, valamint e témakörben megjelent könyvei és publikációi elismeréseként Vánky Kálmán Géza biológus, orvos, az MTA tiszteleti tagja, a Tübingeni Egyetem Botanikai Intézete Speciális Botanika és Mikológia Tanszékének nyugalmazott vendégprofesszora.

A hazai pszichológia kutatása, illetve tudománykommunikációja területén elért eredményei, valamint a pszichológus szakma társadalmi megbecsültségének erősítése érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként Varga Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Affektív Pszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Több évtizedes, iskolateremtő oktatói-kutatói pályafutása során az Óbudai Egyetem egyetemmé válásában, illetve több rangos hazai felsőoktatási intézmény informatikai képzésének bevezetésében vállalt szerepe, valamint a tudományos utánpótlás nevelése és a határon túli magyarság tudományos életének támogatása iránti elkötelezettsége elismeréseként Várkonyiné dr. Kóczy Annamária villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara Automatika Intézetének egyetemi tanára, megbízott tudományos rektorhelyettese.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Az emlőrák kutatása és az onkológia endokrin vonatkozásai területén végzett kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint tananyagfejlesztői, illetve oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként Kahán Zsuzsanna orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Onkoterápiás Klinikájának egyetemi tanára.

Székelyföld történetének kutatása terén végzett szerteágazó munkája, valamint tudomány- és közösségszervező tevékenysége elismeréseként Pál-Antal Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Román Állami Levéltár marosvásárhelyi kirendeltségének nyugalmazott főlevéltárosa.

Magyar Arany Érdemkereszt

A hazai tudományos kutatásokat az elektronikus tartalomszolgáltatási rendszer fejlesztésével és működtetésével elősegítő, kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként Urbán Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja Elektronikus Információszolgáltatás Igazgatóságának igazgatója, az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program vezetője.