Kitüntetések a nemzeti ünnepen – Széchenyi-díj, Magyar Érdemrend

Magyarország köztársasági elnöke március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. A díjazottak névsora a Magyar Közlöny hétfői számában jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve doktorai közül tizenketten részesültek Széchenyi-díjban.

2021. március 16.

Az MTA tagjai, illetve doktorai közül Széchenyi-díjban részesült:

Csanády László orvos-biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének igazgatója, Biokémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának ösztöndíjas kutatójaként végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a sejtekben található ioncsatornák vizsgálata terén elért eredményei elismeréseként;

Dunai László építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja, Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az acél- és öszvérszerkezetek méretezéselmélete, illetve tervezési metodikájának kidolgozása terén végzett, nemzetközileg is jelentős tevékenysége, valamint Budapest főváros történelmi hídjainak és acélszerkezeteinek felújításában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

Halmai Péter közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszékének, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Közpénzügyi Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a nemzetközi, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a makroökonómia, valamint az agrár-közgazdaságtan területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, különösen az európai integráció makroökonómiai összefüggéseinek vizsgálatában elért eredményei elismeréseként;

Kemény Lajos Ferenc Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a bőr és a mikrobák közti kommunikációban központi szerepet játszó mechanizmusok feltárása, illetve
a bőrbetegségek kezelésére szolgáló, új fényterápiás eljárások kidolgozása terén elért eredményei, valamint a bőrgyógyászat és a klinikai immunológia oktatásában végzett magas színvonalú munkája elismeréseként;

Merkely Béla kardiológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Semmelweis Egyetem rektora, az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Tanszékének, valamint Sportorvostan Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során elért, nemzetközileg is nagyra értékelt kardiológiai kutatási eredményei, elhivatott oktatói munkája, valamint kiemelkedően eredményes intézményvezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Mesterházy Ákos Ferenc agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. kutatóprofesszora,
a korábbi Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézetének volt egyetemi magántanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a növénypatológia és -nemesítés területén elért kiemelkedő, nemzetközi szinten is jelentős eredményei, valamint a búzában, illetve a kukoricában felhalmozódó mikotoxin méreganyag mennyiségének csökkentését célzó védekezési stratégia kidolgozójaként végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;

Perczel András okleveles vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a fehérjekémia és a szerkezeti biológia területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként;

Poór Gyula Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, valamint az Országos Mozgásszervi Intézet főigazgató főorvosa, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a csontritkulás, illetve az ízületi gyulladások kutatása és gyógyítása terén elért rendkívüli eredményei, valamint a Nemzeti Osteoporosis Program kidolgozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként;

Szabó György fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos tanácsadója Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az evolúciós játékelméletek kidolgozásában, illetve társadalmi problémákra történő alkalmazásában, valamint a komplex rendszerekben önszerveződést eredményező kölcsönhatások azonosításában elért, világviszonylatban is kimagasló eredményei elismeréseként;

Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a történettudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként;

Szovák Kornél Fraknói Vilmos-díjas klasszika-filológus, középkorkutató,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Medievisztika Tanszékének egyetemi docense Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az ókori, illetve középkori magyar történelem írott forrásainak kutatása, feltárása és kiadása területén végzett értékőrző munkája, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés keretében megvalósuló A magyarországi középkori latinság szótára című kötet elkészítésében vállalt kimagasló szerepe elismeréseként;

Szöllősi János vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Biofizikai Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a sejtmembránon keresztül lejátszódó jelátviteli folyamatok modern biofizikai módszerekkel történő vizsgálata terén elért kutatási eredményei, valamint a biofizikai, illetve sejtbiológiai oktatásban végzett magas szintű munkája, továbbá kiemelkedő tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus, az mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, a mainzi BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai Egyetem egyetemi docense Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a gyógyszerkutatás és -gyártás területén elért, világszerte kiemelt jelentőségű eredményei, valamint a koronavírus-világjárvány leküzdéséhez az első, klinikailag is bizonyítottan hatásos ellenszer kidolgozásával hozzájáruló, korszakalkotó munkája elismeréseként.

Karikó Katalin a Magyar Tudományos Akadémia következő, 194. közgyűlésének vendége lesz, egyúttal előadást tart az MTA legfőbb döntéshozó testületének plenáris ülésén.

Széchenyi-díj (vagy nagydíj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el – így rögzíti a díj odaítélésének feltételeit az 1990. évi XII. törvény. A Széchenyi-díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.

A díjjal járó emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, alsó, oklevéltartó része ezüstözött.


A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve doktorai közül a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Ádám Veronika Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája az idegek oxidatív károsodásának kutatása területén végzett több évtizedes, nemzetközileg is elismert munkája, valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként;

Miseta Attila János a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem rektora, az Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézetének igazgatója, egyetemi tanára, a pécsi orvos- és egészségtudományi képzések, illetve a laboratóriumi medicina fejlesztése, valamint a helyi betegellátás hatékonyságának növelése érdekében végzett kimagasló, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként;

Nagy János Széchenyi-díjas agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézetének egyetemi tanára, az egyetem korábbi rektora, az agrár-felsőoktatás területén folytatott több mint négy évtizedes, kimagasló színvonalú kutatói és oktatói munkája, valamint a Debreceni Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét erősítő, sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

Schaff Zsuzsanna Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
II. Számú Patológiai Intézetének volt igazgatója, több évtizedes, kiemelkedő kutatói és iskolateremtő oktatói pályafutása, különösen a májgyulladást okozó vírusok kutatása területén elért, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként;

Visegrády Antal András jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, a jogtudomány számos területére kiterjedő, közel öt évtizedes, hazai és nemzetközi szinten egyaránt nagyra becsült kutatói-oktatói munkája, valamint hiánypótló tankönyvek és publikációk sorát magába foglaló, nagy hatású tudományos életműve elismeréseként.


A Magyar Tudományos Akadémia doktorai, valamint
a tudomány doktorai közül a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozata kitüntetést kapta:

Bakos József vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa , a hazai szerves kémiai kutatások, azon belül a szerves katalízis és a királis szintézisek területén végzett, nemzetközileg is elismert munkája, valamint a tudományos tehetséggondozásban elért eredményei elismeréseként;

Balaton Károly közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézeti tanszékvezetője, a Miskolci Egyetem hallgatóinak oktatása, szakmai tudásának fejlesztése, valamint hivatástudatának erősítése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

Bartha Elek etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének egyetemi tanára, a néprajztudomány területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, lelkiismeretes oktatói és eredményes vezetői tevékenysége, valamint példaértékű tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként;

Beke János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézetének egyetemi tanára,
a Szent István Egyetemen folyó gépészmérnöki képzés nemzetközi jó hírnevét erősítő, magas színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként;

Csernicskó István nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, kiemelkedő tudományos, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint a kárpátaljai többnyelvűség nyelvészeti és nyelvpolitikai vonatkozásainak vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként;

Fehér Bence ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának igazgatója, az ókori írástörténet és a Kárpát-medence régi írásos emlékeinek kutatása, illetve gyűjteményes kiadása, valamint az egyetemes és a magyar történelem görög és latin nyelvű forrásainak magyarra fordítása során végzett munkája elismeréseként;

Keszei Ernő vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Nemzetközi Bologna Csoport magyarországi képviselőjeként hazánk nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztésében vállalt kimagasló szerepe, valamint a magyar felsőoktatás külföldi sikereihez a hallgatók és az oktatók mobilitásának elősegítésével hozzájáruló munkája elismeréseként;

Korpa Csaba mérnök-fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizika Tanszékének egyetemi tanára, az elméleti magfizika területén folytatott kutatói munkája, valamint a pécsi egyetemi elméleti fizikai oktatás fejlesztésében és a tanárképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

Kundrák János József gépészmérnök, a műszaki tudomány doktora,
a Miskolci Egyetem professor emeritusa, a gépgyártás-technológia területén elért, világviszonylatban is elismert kutatási eredményei, több évtizedes oktatómunkája, valamint a Miskolci Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

Kuzmann Ernő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete és a Természettudományi Kutatóközpont nyugalmazott egyetemi tanára,
a nukleáris kémia területén végzett kiemelkedő kutatói és oktatói munkája, különösen a Mössbauer-spektroszkópiai kutatásokban elért eredményei elismeréseként;

Liker András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete Limnológia Tanszékének egyetemi tanára, kutatócsoport-vezetője, a madarak viselkedése és az urbanizáció közötti összefüggések vizsgálata területén elért, nemzetközileg is elismert kutatási eredményei, valamint a természetvédelem szempontjainak érvényesítésére is nagy hangsúlyt fektető oktatói-nevelői munkája elismeréseként;

Miszlivetz Ferenc József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára,
több évtizedes, kimagasló színvonalú tudományos kutatói és oktatói pályája, valamint a KRAFT Program kidolgozásában vállalt szerepe elismeréseként;

Nagy Zoltán Zsolt Batthyány-Strattmann László-díjas szemészorvos,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár, az Egészségtudományi Kar korábbi dékánja, nemzetközileg is elismert, kiemelkedő szemészorvosi pályafutása, valamint a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájának megalapításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

Nyárády József baleseti sebész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, az egészségügy területén, elsősorban a mikrosebészetben elért, nemzetközileg is jelentős tudományos-szakmai eredményei, valamint magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként;

Nyirády Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi tanára, több évtizedes kutatói-oktatói, illetve gyógyító munkája, különösen a plasztikai, a rekonstrukciós sebészeti és a laparoszkópos urológia terén elért eredményei elismeréseként;

Polgár Csaba Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, a sugárterápia kutatása területén végzett nemzetközi szintű tudományos munkája, valamint a hazai sugárterápiás kezelések minőségének fejlesztését szolgáló szakmai és oktatói tevékenysége elismeréseként;

Somos Róbert filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete Filozófia Tanszékének egyetemi tanára, a filozófia- és vallástörténet, azon belül a patrisztika területén végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a Kárpát-medencei filozófusképzésben és tehetséggondozásban, illetve a pécsi filozófiaoktatás megújításában betöltött szerepe elismeréseként;

Speier Gábor vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa, a biokoordinációs kémia tudományterületének egyik hazai megalapítójaként végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatómunkája, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

Stipta István Mihály jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára, a magyar, valamint
az egyetemes állam- és jogtörténet kutatása területén folytatott, több évtizedes, kiemelkedő tudományos, illetve oktatói munkája elismeréseként;

Terbe István kertészmérnök, agrokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem professor emeritusa, a zöldségtermesztés szakterületén folytatott több évtizedes kutatói és szakmai közéleti tevékenysége, valamint a hazai kertészeti oktatásban végzett iskolateremtő munkája elismeréseként;

Vadászné dr. Bognár Gabriella gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, a Gép- és Terméktervezési Intézet igazgatója, egyetemi tanára, az aktuális ipari-gazdasági feladatok megoldásához kapcsolódó kutatásfejlesztési és innovációs tevékenysége, valamint mérnökök generációinak oktatása területén végzett színvonalas munkája elismeréseként;

Zarándy Ákos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, a biológiai motiváltságú vizuális érzékelőkkel kapcsolatban folytatott, nemzetközi szinten is elismert kutatási tevékenysége, valamint az egyetemi oktatás és a doktori képzés területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.


A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve doktorai, közül a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta:

Tamasikné dr. Helyes Zsuzsanna klinikai farmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára, a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke, az új mechanizmusú gyulladásgátló és fájdalomcsillapító gyógyszerek fejlesztése érdekében végzett, nemzetközileg is elismert kutatói munkája, valamint kiemelkedő színvonalú oktatói tevékenysége elismeréseként.