Kétszáz éves közös történetünk – Elindult ünnepi honlapunk

2025-ben lesz 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia, a hazai és egyetemes tudományosság, modern nemzetté válásunk egyik legfontosabb szimbóluma. A most elindult ünnepi honlapon 2026 végéig kínálunk az Akadémia múltját, jelenét és jövőjét bemutató szöveges, képes és filmes tartalmakat az MTA Székházban őrzött kincsek bemutatásától a párbajhős elnök történetén keresztül a legújabb kutatásokig.

2024. április 30.

A Magyar Tudományos Akadémia 2025-ben, az MTA Könyvtár és Információs Központ pedig 2026-ban ünnepli fennállásának 200. évfordulóját. A két nemzeti intézmény alapítására az MTA 2025 májusától 2026 decemberéig tartó rendezvénysorozattal emlékezik.

Holló Barnabásnak az alapítást ábrázoló bronz domborműve (1891-93) az MTA székházának Akadémia utcai falán Fotó: Hámori Péter

Amint azt az mta200.hu címen elérhető ünnepi honlapon olvashatjuk: „A jubileumi év jó alkalom arra is, hogy megmutassuk: e kétszáz éves történet, mely mindannyiunk közös történetének része, nem ért véget. A 21. században a tudományellenesség terjedése és a globális problémák minden korábbinál nagyobb kihívás elé állítják a tudomány művelőit és képviselőit, így az Akadémiát is. A tudomány és a tudás legfőbb letéteményeseként ezért az Akadémia kiemelt küldetése, hogy a tudást mindenki számára hozzáférhetővé tegye, és mindig, minden időben hiteles igazodási pontként szolgáljon a ránk zúduló információtömegben.”

A bicentenáriumi eseménysorozatot felvezető 2024-es év a felkészülésé, az emlékezésé. A programok központi fórumaként működő, folyamatosan bővülő mta200.hu honlapon ezért egyelőre a múltjának adózik az intézmény: megismerhetjük az Akadémia egykori kiemelkedő alakjait, eredményeiket és személyes történeteiket, a gyűjteményeiben őrzött kincsek egy részét, és igazi történelmi csemegékből, archív fotókból válogathatunk.

Az MTA Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteményének egyik kincse: Stein Aurél kasmíri legendáskönyve Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

2025-ben, az ünnepi évben új funkciót kap a felület: az emlékév minden olyan tudományos és tudomány-népszerűsítő programjáról, kiállításáról, kiadványáról, találkozási lehetőségéről tudósít majd, amely akár történeti horizontban, akár mai állapotában láttatja az Akadémiát, a mindenkori tagjai, kutatói, ösztöndíjasai, doktori címét viselő szakemberei által elvégzett kutatásokat, hazai és nemzetközi jelentőségüket, a nemzet javára fordított vagy fordítható eredményeiket.

A honlapon olvasható köszöntőjében Freund Tamás, az MTA elnöke egyebek mellett arról írt, hogy „Hányatott történelmünk egészen a közelmúltig azt igazolja, hogy csak érdemi akadémiai szerepvállalás, az Akadémia és a mindenkori döntéshozók közötti együttműködés hozhatja el a választási ciklusokon túlmutatóan stabil, kiszámítható és hatékony hazai kutatási, fejlesztési és innovációs rendszert, az eredmények nemzetet erősítő hasznosulását. A rendszerváltozást megvalósító, majd az alkotmányozó hatalom képviselői helyesen ismerték fel, hogy az Akadémia önszervező, meritokratikus, morális-intellektuális rendszer, amely – a tudományos tények biztos talaján állva – felülemelkedik a politikai és világnézeti megosztottságon, s amelynek ezáltal egyedülálló mozgósító, támogató, legitimáló és stabilizáló-fenntartó ereje van a nemzet javát szolgáló törekvésekben.”

Kecskeméti Gábor, az Akadémia és Könyvtára 200 éves Évfordulójának Megünneplését Előkészítő Elnökségi Bizottság elnöke pedig az mta200.hu olvasóit köszöntve azt írta: Amikor 2019-ben az Akadémia küldetésnyilatkozata rögzítette, hogy a nemzet tanácsadójaként gondolkodik és tevékenykedik, a nemzeti érdek és a társadalmi közjó hosszú távú és felelős képviseletére esküdött fel. Hivatása olyan tanácsadás, amely az igazolt tudományos felismerésekre épít. Kutatói kapacitás híján ma a köztestületi tagjainak kutatóhely szerint igen tagolt, de értékek és minőségek melletti kiállásban mégis jó eséllyel egyesíthető ereje áll az Akadémia rendelkezésére. Az ő szakmai igényességük a legjobb biztosíték arra, hogy a hiteles tudománykommunikáció az évforduló által megteremtett alkalmakon is folytatódjék, kifejezve azt, hogy ez a hitelesség és minőség a legjobb akadémiai tradíciókon nyugszik.”