Kapcsos könyv, Akadémiai album, Toldi – Arany-relikviák az MTA Székházban

Arany Jánosnak nem csupán munkahelye, hanem több évig otthona is volt a Magyar Tudományos Akadémia Székháza. A következő képes összeállításban az egykori főtitkári lakás fennmaradt tárgyi emlékeit, valamint a költőnek az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében őrzött néhány kéziratát, illetve az akadémiai tevékenységét felidéző dokumentumokat mutatjuk be.

2017. március 2.
Az egykori főtitkári lakás részlete a Magyar Tudományos Akadémia Székházában, az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

A „kapcsos könyv” borítója. A kéziratos könyvet Gyulai Pál ajándékozta Arany Jánosnak. Az egyedi, bőrkötésű könyvbe írta az 1877 és 1880 közötti időszakban keletkezett Őszikék ciklus költeményeit Arany János. Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

Az Ártatlan dacz című vers kézirata a „kapcsos könyv”-ből. Arany János azt követően írta, hogy kiderült: nem ő költözhet be az MTA új palotájába, a főtitkári lakásba, a „kényelmesebb és biztosb” hajlékba. Ezért két évig az Üllői út melletti Három pipa (ma: Erkel) utcából járt be gyalog a Magyar Tudományos Akadémiára. Az 1866-ban elnökké választott báró Eötvös József 1867-ben aztán lehetővé tette számára a hivatali lakás elfoglalását, amelynek nagyobb részét 1870-ig csekély évi bérért használta. Ezután térítésmentesen vehette igénybe a lakást, amelyet lemondása után az Akadémia holtáig ingyenesen átengedett neki. Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

Az Akadémiai album Arany János képével (jobbra lent). A kiadványt az MTA 1865-ben átadott új Székházának avatására jelentették meg. Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

Aláírások az Akadémiai albumból. Arany János kézjegye alatt Jókai Móré olvasható. Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

A Toldi kézirata. A Kisfaludy Társaság 1846-os pályázatára beküldött „költői beszély, versben” annyira elnyerte a bírálók tetszését, hogy az eredeti 15 helyett 20 arannyal jutalmazták a szerzőt. Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

Utalvány Arany János aláírásával Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

Arany János akadémiai gyászjelentése Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás